Tulosjohtaminen ja henkilöstön kehittäminen

 

 

 

Tulosjohtaminen viittaa tulosten saavuttamiseen ja toiminnan perusteluihin tulosten mukaan. Tulosjohtaminen on erityisesti julkisessa hallinnossa vaihtoehto byrokraattiselle hallinnolle. Tulosjohtamisessa peruskriteerinä on tulosten suhde asetettuihin ja työyhteisössä sovittuihin tavoitteisiin. Tulosjohtamisella pyritään muuttamaan organisaation käyttäytymistä.

Tulosjohtamisella organisaatio muutetaan tietoisesti eli uudistetaan tulokselliseen suuntaan. Muutos kohdistuu työyhteisön ohella työntekijöihin, yksilöihin. Tuloksen aikaansaaminen alistetaan erityiseen arviointiin, joka suoritetaan tulosmittareilla ja muilla arviointikriteereillä.

Tulosjohtamisen tuloksellisuus työn ohjauksessa jaetaan kahteen käsitteeseen:

 • tuottavuus ja taloudellisuus (tehdään asiat oikein)
 • vaikuttavuus (tehdään oikeita asioita)
 • Tulosjohtamisen on tarkoitus orientoida henkilöstö tulosajatteluun. Tulosajattelu on tavoite- ja tehtäväkeskeistä. Toisaalta myös yksilön kehittäminen kuuluu kuvioon. Tulosjohtamisen soveltaminen vaatii kouluttautumista ja jatkuvaa kriittistä arviointia.

   

   

  Tulosprosessi

   

  Organisaation taustatekijöiden hahmotus:

 • päämäärien ja visioiden kartoitus
 • ympäristön analyysi
 • organisaation sisäinen analyysi (tiedot, taidot, johtamiskyvyt)
 • Mahdollisuuksien ja uhkien kartoitus sekä vahvuuksien ja heikkouksien kartoitus organisaatiossa ja yksilöittäin

  Varsinaisten tulostavoitteiden ja osatulostavoitteiden muodostaminen tulosalueineen ja avaintulosalueineen yksikkökohtaisesti ja yksilöllisesti

  Toimintastrategioiden muodostaminen ja toiminnan toteutus (tulosten saavuttaminen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin)

  Tulostoiminnan mittaus ja arviointi tulosyksikössä, yksilösuorituksena ja ulkopuolisena objektiivisena arvioijana (tai yksikköjen välisenä vertailuna)

  Palautteen antaminen, palautekeskustelut ja palautearviointi

   

  Etusivulle