Pyhiä ja maallisia kirjoituksia - niiden viisaus nykyihmiselle

 

 

 

 

 

Tämä kirjoitus ei ole kristillinen, vaan elämäntaidollinen tutkielma sen pohjalta, mitä uskonnot opettavat. Viisautta on paljon, ongelma on sen löytämisessä ja sisäistämisessä. Hyvä elämä edellyttää paljon, toisaalta vähän. Sen rakentaminen on vaivalloista, mutta sen voi menettää nopeasti. Alkamalla elää hyvää elämää ja antamalla toistenkin elää sitä monet maailman ongelmat ratkeaisivat nopeasti.

 

Teen oletuksen, jota tutkin kirjoituksessani. Ihmiset tarvitsevat lujuutta ja mielenrauhaa. Lujuus auttaa meitä elämään ja mielenrauha on se, mitä useimmat meistä etsivät. Turvallisuus, laadukas elämä ja myönteisyys tuottavat mielenrauhaa ja rauhallisin mielin meidän on helpompi rakentaa sisäistä lujuutta.

 

Elämää on sekä materiaalista että henkistä. Henkinen ohjaa materiaa, mutta materia muodostaa pohjan henkiselle. Henkinen ilmenee materian kautta. Tieto ja ajatukset ovat henkeä, mutta ne saavat loistonsa materian kautta. Henkinen on kuitenkin ylempänä, meidän elämämme on henkistä ja tekojemme vaikuttimet ja seuraukset toimivat henkisessä maailmassa. Materia on pölyä, jolle henkinen antaa muodon ja sisällön.

 

 

 

Taolaisten pyhät kirjoitukset sanovat seuraavaa:

 

”Maailman oppii tuntemaan astumatta ulos ovesta.

Taivaan Tao voidaan nähdä ikkunasta kurkistelematta.

Kuta kauemmaksi joku kulkee, sitä vähemmän hän tietää.

Sen tähden pyhä ihminen ei kulje ja kuitenkin tietää;

ei katsele ja kuitenkin ymmärtää;

ei ahertele ja kuitenkin toimittaa kaiken.”

 

Suoriutumisen viisaus on meissä sisällä, hengessämme. Voimme kulkea, katsella ja ahertaa, sitä kirjoitus ei kiellä, mutta tarkoituksena on korostaa, että sisäinen näkemys ja ymmärrys ovat avainasemassa. Kun mieli on kohdistanut keskittymisensä sisälle ja intuitiivisesti löytänyt mielekkyyden, järjellisyyden ja merkityksen kaikki on helpompaa. Hän, jolla on valo, hän näkee ja löytää.

 

 

 

Kristillisen Jumalan sanotaan ilmaisseen tahtonsa kymmenessä käskyssä. Rakkaus, kohtuullisuus, kunnioitus, rehellisyys ja vapaus kateuden vihasta ovat kymmenen käskyn sanomia.

 

1        Meidän on osoitettava toisillemme lähimmäisenrakkautta

2        Meidän on oltava kohtuullisia itsellemme ja toisillemme, armollisia

3        Ihmisten on kyettävä kunnioitukseen

4        Rehellisyys luo luottamusta, jota ilman ei menestytä

5        On elettävä myönteisessä hengessä, ilman kielteisyyttä ja kateutta, ystävyyden ja kannustuksen hengessä

 

 

 

Mohandas Gandhi eli väkivallattomuuden periaatteen mukaan. Hänen toimintansa perusta oli totuudessa pysyminen ja muutos väkivallattomin keinoin.

 

”Väkivallattomuus on sydämen paras ominaisuus ja se saavutetaan harjoittelemalla. Mikä voi olla luonnollisempaa kuin vastata iskuun iskulla, sanoo meissä asustava peto. Mikä voi olla luonnollisempaa kuin vastata iskuun anteeksiannolla, sanoo meissä asuva ihminen.”

 

Gandhi kehotti maanmiehiään totuudellisuuteen eli moraaliseen ryhtiin ja englantilaisia vastaan kohdistettuun kansalaistottelemattomuuteen. Hän ansionsa oli se, että täysin rauhanomaisesti englantilaiset poistuivat maasta ja antoivat Intian itsenäistyä. Englantilaisten voima oli laatuaan henkistä, jolla pieni vähemmistö hallitsi suurta enemmistöä. Gandhi vastasi samalla mitalla. Hän laati henkisen lujuuden opin, jolla passiivinen enemmistö löysi henkisen ja moraalisen voimansa.

 

 

 

Raamatun Aikakirjoissa sanotaan lujuudesta ja mielenrauhan saavuttamisesta seuraavaa:

 

”Ja Hiskia ryhtyi tekemään näin koko Juudassa, ja hän teki sitä, mikä oli hyvää ja oikein ja uskollista hänen Jumalansa edessä. Ja jokaisessa työssä, jonka hän aloitti Jumalan huoneen palvelemisessa ja lain ja käskyn yhteydessä etsiäkseen Jumalaansa, hän toimi kaikesta sydämestään, ja hän menestyi.”

 

 

 

Menandros, antiikin Kreikan ajattelija, sanoi rehellisyydestä ja rohkeudesta seuraavaa:

 

”Jopa Jumala on rehellisen uskalikon puolella.”

 

 

 

Johann Wolfgang von Goethe eli vuosina 1749-1832. Hän oli saksalainen kirjailija, joka tuotti runsaasti ja on maailmankirjallisuuden merkittävimpiä edustajia.

 

Mielenrauhan ja itseluottamuksen kannalta tukea antavat aforismit kuuluvat Goethen kirjoittamana näin:

 

”Opittuasi luottamaan itseesi tiedät kuinka sinun on elettävä.”

 

”Se, jolla on voimakas tahto, muovaa maailman itselleen.”

 

Lujuudesta Goethe tavoittaa pehmeitä, mutta rohkaisevia sanoja. Hän suhtautuu ihmisen kehitykseen myönteisesti. Lahjakkuudesta ja luonteesta löytyy vielä yksi miete:

 

”Lahjat kehittyvät yksinäisyydessä, luonne elämänvirrassa.”

 

Elämäntaidollisessa mielessä nämä ovat yksinkertaisia ja tärkeitä oivalluksia. Kannustavat ja myönteiset sanat välittävät arvokkaita ja selkeitä ajatuksia. Itseluottamus elämäntaidollisena vahvuutena antaa rauhaa ja uskaliaisuutta. Itseensä luottava kykenee malttiin ja toimintaan.

 

 

 

Vuorisaarnassa on muutama kohta, jotka edesauttavat rauhan saamista maan päälle:

 

”Onnellisia ovat lempeämieliset, koska he tulevat perimään maan.

Onnellisia ovat ne, jotka tuntevat vanhurskauden nälkää ja janoa, koska he tulevat kylläisiksi.”

 

Tässä Jeesuksen puheen katkelmassa korostetaan lempeyttä ja vanhurskauden janoa. Lempeys vaatii oikeaa luonnetta. Jos luonne on ankara, niin vaaditaan lujuutta hillitä itseään. Lempeys auttaa välttämään riitoja ja selvittämään niitä. Tiedon ja elämäntaidon jano johtavat tilanteeseen, jossa on mahdollista kyetä hyvään elämään. Hän, joka tietää ja asennoituu oikein, hänellä on rauha sielussa.

 

Esimerkkinä Jeesuksen lujuudesta nykyaikaiselle ja usein maallistuneelle ihmiselle on hänen ohjeensa, jossa hän kuuluttaa lähimmäisenrakkautta sen vaativimmassa muodossa:

 

”Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka vainoavat teitä.”

 

 

 

Raamatun Sananlaskuissa on muutamia kiinnostavia lauseita:

 

”Joka peltonsa viljelee, saa leipää kyllin, mutta tyhjän tavoittelija saa köyhyyttä.”

 

”Työmiehen nälkä tekee työtä hänen hyväkseen, sillä oma suu panee hänelle pakon.”

 

”Kavala mies rakentaa riitaa ja panettelija erottaa ystävykset.”

 

Näissä lauseissa on aina ajankohtaista viisautta. Ymmärtäväinen vaientaa panettelijan ja toimissaan luja rakentaa menestystä. Sopu ja hyvinvointi ovat seurausta sekä materiaalisista asioista että ihmisistä.

 

 

Etusivulle