Pohdintojen säteitä

 

 

 

 

Seuraavassa on sata aforismia, joiden ideat ovat lähtöisin kirjallisuudesta, mutta joita olen itse muotoillut lauseiksi. Kirjailijat, filosofit ja monenlaiset valmentajat ovat ajatuksineen olleet ideoimassa näitä aforismeja ja mietteitä omassa tuotannossaan. Mitä sivistys tarkoittaakin, niin uskon sen olevan seurausta henkisestä työstä. Avoimuus ja uteliaisuus ovat avaimia ajatusten maailmaan, jota itsekin mielenkiinnolla tarkkailen. Olen lukenut tuhansia aforismeja. Niillä on viihteen lisäksi todellisuutta hahmottava vaikutus. Jotkut aforismit ovat hauskojakin, mutta suhtaudun niihin useimmiten vakavasti. Lyhyt miete on kuva todellisuudesta, jota silmin katsomalla on vaikea heti tavoittaa.

 

 

Asiat ovat niin kuin ne ovat, kunnes ne muuttuvat. Muututtuaankin ne ovat tietyllä tavalla.

 

Me voimme tehdä osuvia oletuksia, mutta emme voi olla täysin varmoja asioiden tilasta.

 

Muutokset noudattavat tiettyä logiikkaa. Muutokset ovat lakien, tosin usein arvaamattomien lakien, alaisia.

 

Tapahtuneilla asioilla on joku syy, miksi ne ovat tapahtuneet. Syitä on useita.

 

Filosofia on kaikissa asioissa. Se voi olla tiedostettua tai tiedostamatonta.

 

Työ ohjaa tapahtumia syvimpien halujemme mukaan.

 

Tapahtumat etenevät hallitussa tai hallitsemattomassa sarjassa.

 

Tapahtumasta tai syystä voi kehkeytyä laaja viuhka seurauksia ja monet tapahtumat ja syyt voivat yhdessä johtaa johonkin tiettyyn seuraukseen.

 

Tapahtumiin voi vaikuttaa. Vaikutusmahdollisuudet tapahtumiin ovat rajalliset.

 

Kukaan ei kykene olemaan viisas yksinään.

 

Asioiden tarkastelu ja tietämyksen kartuttaminen vähentävät epävarmuutta ja asioissa meille ilmenevää satunnaisuutta.

 

Osaaminen ja hyödynnetty informaatio edesauttavat tapahtumien hallintaa.

 

Kyky ja motivaatio ovat tulosten aikaansaamisen edellytyksiä.

 

Onnistumisessa tärkeintä on valinnan onnistumisen ja ajoituksen osuminen.

 

Menestys on onnistumista, ei onnistumisen seuraus.

 

Pysähdys aloittaa sammaloitumisen.

 

On aikansa työllä ja levolla. On aikansa vaivalla ja vaivannäön siunauksilla.

 

Ole luja, mutta nöyrä tasapainon lain edessä.

 

Kun kokeilet onnistua, voit viisastua. Kun opit ja viisastut, alat onnistua.

 

Dogmaattisia totuuksia on vähän. Totuuksien maailmassa on runsaasti totuuksia, mutta meillä ei ole siihen pääsyä. Totuuksien maailma on meidän yksinkertaiselle mielellemme salattu. Me elämme muuttuvaisessa maailmassa ja niin sanottu viisautemme on muutoksen lakien alainen. Olemme erehtyväisiä ja avuttomia.

 

Muutoksen seurauksen herra on elämänsä herra.

 

Nopeus voi tuoda voiton, mutta nopeus on usein myös tappion syy. Nopeus merkitsee suuria riskejä, mutta myös suuria mahdollisuuksia.

 

Oivalluksen vedet ovat joko kirkkaat ja matalat tai syvät ja sameat.

 

Monien ongelmien alkujuuri on siinä, että ratkaisun tekijä on yrittänyt saada nopeasti mielihyvää.

 

Asioiden ymmärretyksi tekeminen edellyttää kynnyksen ylittämistä ja viestinnän selkeyttä.

 

Mielenrauha syntyy omien kykyjen tuntemuksesta ja niiden täysipainoisesta hyödyntämisestä.

 

Jos haluaa seinän läpi, pitää olla välineet.

 

Onnettomuus ei tule täysin odottamatta ja sattumalta.

 

Ratkaisut löytyvät, joskus etsimällä, toisinaan sattumalta, mutta aina ne löytyvät.

 

Bisneksen perusta on oivalluksessa siitä, mikä on tarpeellista. Tämä tarve ei välttämättä näy suoraan tuotteesta.

 

Menestys piilee jossakin uutuudessa, jolla on kysyntää.

 

Tarpeet uusiutuvat joka päivä 24h vuorokaudessa. Tässä on runsauden juuri.

 

Järjestelmän tulee sopeutua ympäristöönsä.

 

Järjestelmään vaikuttavat useammat voimat, ei vain sen oma tahto ja tarkoitus.

 

Järjestelmän toiminnasta ei voi vetää johtopäätöksiä sen kyvyistä ja päämääristä.

 

Itsensä tiedostava ja omaa toimintaansa palautteen varassa ohjaava järjestelmä on älykäs.

 

Ympäristöään tarkkaileva ja omaa toimintaansa siihen sopeuttava järjestelmä todennäköisesti menestyy.

 

Oppiminen ja harjoittelu ovat laadukkaan elämän tunnusmerkkejä.

 

Tosiasioiden tunnistaminen ja tunnustaminen on viisauden alku.

 

Toive on ansaitsematon ansio, eikä silloin ole mieltä pettyä, jos se ei toteudu.

 

Olemassaolo itsessään on olemassaolon oikeutus.

 

Tarinankertoja on seikkailija, samoaja ja löytöretkeilijä. Hän on tienraivaaja.

 

Ihmisyys on arvo sinänsä. Mutta luonnossa ei ole ihmisyyttä, siellä on vain taistelua. Ihmisyys on ihmisen keksintöä ja hänen haluamisistaan kiinni.

 

Suru, kipu, kärsimys ja viha kuuluvat elämään. Näillä tunteilla on merkityksensä. Onnellisuudella on hintansa. Parhaat meistä saavat toisetkin tuntemaan onnellisuutta.

 

Mestarit ovat harjoitelleet intohimonaan oppia ja osata. He ovat ilmaisijoita, joille työ on nautintoa.

 

Ihmiskunnan rakastaminen on jaloa, mutta ihmisen rakastaminen vaatii rämäpäisyyttä.

 

Meidän osamme on palvella joko hyvää tai pahaa. Meissä on kaikissa hyvä sisin, mutta loppuosassa on kysymys investoinnista.

 

Monen kirjoittajan tehtävä on herättää hedelmällistä levottomuutta.

 

Monelle on vaikea hyväksyä se, että ihmisiä on erilaisia.

 

Jokaisella meistä on strategia ja sisäinen logiikkamme, jolla pyrimme selviämään maailmassa. Tämä seikka yhdistää joka ikistä ihmistä.

 

Ajattelun hitaus ja toiminnan tarmo on tuhansien vuosien yli kestävää viisautta.

 

Kaikki ajatukset eivät ole versovia siemeniä. Joidenkin olemus on sellainen, että ne ovat pikemminkin hyvää lannoitetta.

 

Moni suurmies on kasvatettu puurolla.

 

Vapaus on kuin puhdas ilma. Jos sitä aina hengittää, sen ottaa itsestään selvyytenä. Vapaus on kuin puhdasta ilmaa ja sitä kannattaa etsiä sieltä, mistä ihminen ei ole sitä vielä tuhonnut. Vankeus on kuin nokinen ilma, siihen tottuu, mutta terveys kärsii.

 

Maailma on sillä tavoin, kuin se on. Vuorella ja järvellä on siellä niille sopiva paikka.

 

Lähimmäisenrakkaus katoaa maailmasta jos siitä ei kukaan välitä.

 

Todellisuus perustuu siihen, että sitä aistitaan. Maailma ei häviä, jos ihminen ja metsän eläin ei sitä havaitse, mutta oma todellisuutemme vaatii havaintoja.

 

Ihminen on niin kuin ympäristönsä ja ympäristö niin kuin ihminen aiemmin. Muutokset ovat meissä itsessämme.

 

Ihminen on kehittyvä olento. Hänestä ei voi sanoa, että hän on tai ei ole. Hän on tulossa joksikin. Tässä on harjoittelun ja kehittymisen olemus.

 

Erikoistu, jos haluat menestyä.

 

Mitä vähemmästä opit, sitä parempi sinulle.

 

Jo hippi tiesi tärkeimmän: rauhaa!

 

Tiedostamaton on aarrearkku.

 

Älyä ei pidä arvostaa liikaa. Atomipommin keksijät olivat todella älykkäitä.

 

Kannustan lukemaan ja kirjoittamaan. Silloin voi kokea ajattomuuden tunteen.

 

Kirjoittajan kipu johtuu joskus sanotusta, joskus sanomattomasta.

 

Menetys ja ristiriita ovat hedelmällisen kärsimyksen lähteitä.

 

Vahvuuksien systemaattinen harjoittaminen ja hyödyntäminen on menestyksen tie.

 

Jos kykenee ymmärtämään itseään, on jo aika pitkällä. Silloin muun ymmärtämiselle on perusta valmiina.

 

Ihminen näyttäytyy parhaimmillaan, kun häntä on kuunneltu ja ymmärretty. Anna ihmisen puhua ja ymmärryksellä kehitä sympatiaa hänen sanomaansa kohtaan. Puhuminen purkaa mieltä ja vapauttaa henkisistä lukituksista.

 

Jos ihminen kokee itsensä tervetulleeksi ja hyväksytyksi, hänessä herää ystävyyden tunteita.

 

Jokaisella on sisimmässään ja elämässään jyvä. Vaatimattomimmallakin meistä on jyvä, joka versoo ja kasvaa oikeissa olosuhteissa.

 

Ihmisen ahdistus ja tyytymättömyys ovat tulosta hänen ristiriitaisuudestaan oman itsensä kanssa.

 

En tiedä mitään kieltäymyksestä, mutta luulen sen olevan eräs polku onnellisuuteen.

 

Kirjoitelman kannattaa olla ymmärrettävä. Männyt, järvet ja ruusut ovat suuria ihmeitä, mutta katselijalle ne ovat ymmärrettäviä.

 

Meidän tulee ymmärtää ihmisiä sellaisina kuin he ovat.

 

Historiassa on suurmiehiä, vaikuttavia neroja, jotka ovat nykypäivän ymmärtämyksen jokien alkulähteitä.

 

Luonto tarkoittaa taistelua, mutta olemukseltaan hyvää taistelua. Organisoidut verilöylyt ovat sitä vastoin pahuutta, ymmärtämättömyyttä, mutta silti valitettavasti välttämättömyyttä.

 

Elämän aaltoluonne merkitsee kärsimyksen jälkeistä selkeyttä ja onnellisuutta.

 

Jotkut ovat kohdanneet kovan ja salaperäisen vastustajan. Aikansa painia väännettyään he ovat huomanneet, että vastustaja olivat he itse.

 

Älkää palvoko pimeyttä etsiessänne toisessa keskinkertaisuutta ja heikkoutta. Palvelkaa valoa, sitä piirrettä ihmisessä, jossa on kysymys kehityspotentiaalista. Kasvu on hyvän elämän kenties tärkein ominaispiirre.

 

Paras seikkailu on yksinkertainen. Paras nautinto on yksinkertainen. En ymmärrä pitkiä, monisärmäisiä vieraskielisiä lauseita. Monimutkaisuus tuntuu minusta kyvyttömyydeltä.

 

Korkeat hengenmaailmat jätän niille, jotka niistä jotain ymmärtävät. Itse tyydyn hokemaan perusasioita ja peruskäsitteitä. Sana reiluus on hyvä sana ja ominaisuutenakin se on hyvä asia. En osaa kirjoittaa siitä hyvää tarinaa, siksi tyydyn lausumaan sen sanana.

 

Tiesit tai et. Tunnusta se.

 

Syntymä on erikoislaatuinen asia maailmassa, mutta kuitenkin niin arkipäiväinen, että sitä on vaikeaa pitää puhtaana ihmeenä. Monenlaista syntymää on valtaisia määriä. Ihminen syntyy elämänsä aikana kymmenen kertaa.

 

Kun näen inspiroituneen ihmisen, päällimmäisin kokemukseni on kaipaus ja uteliaisuus.

 

Kriittisyys on hyvä asia. Alistuksenhimo on huono asia. Minä näen työskentelevässä ihmisessä harjoittelijan, joka opettelee, olkoonpa tämä aloittelija tai mestari. Mestarilla on taidosta hallinnassa osa, aloittelija osaa osan taidosta. Niin kauan asiat ovat kohdallaan, kun ihmisellä on mielenkiintoa harjoitella.

 

Jos olet juureton, tai paremminkin tunnet olevasi, ala tutkia kansaasi, sukuasi ja itseäsi. Tutki kieltä, periytyvää tietoa, ympäristöä ja ajattelutapoja. Sanat, jotka ovat mielessäsi, ovat juuriasi.

 

Ota olutta silloin tällöin. Oluessa on viisautta, vaikka kaljapäissä tehdyt aforismit vaikuttavatkin myöhemmin hölmöiltä. Jos otat olutta, niin älä tule riitaiseksi, vaan koe rauhaa ja tyytyväisyyttä. Olut on juoma, joka mittaa luonteen.

 

Moraali on ryhtiä. Se on oikein, mikä ei rajoita toisen vapautta tai uhkaa hyvinvointia. Moraali on jollekin maailman helpoin asia, joillekin täysin ylivoimainen mahdottomuus.

 

Jokainen asia ei ole tosi. Ymmärrät kenties lauseen, mutta tajuatko, mitä se merkitsee? Vastuuntunto ja tarve tietää tosiasiat tekevät meistä viisaan rehellisen ja hyvän ihmisen. Suurin osa sanotuista asioista on epätosia. Maailman ongelmat syntyvät vastuuntunnottomuudesta ja epätosista lauseista. Henkinen ryhti vaatii totuutta, ja se on vasta alku. Kun meillä on totuus, on myös vastuuntunnon herättävä.

 

Toinen taistelee viimeiseen veripisaraan, toinen ensimmäiseen.

 

Mieleni ei ole avoin, vaan kuullakseni, lukeakseni ja ymmärtääkseni minun on jatkuvasti tehtävä työtä. Ajattelen intuitiivisesti ja käsitteet ovat minulle työläitä. Kykenen loogiseen päättelyyn, mutta ainoastaan intuitioni antaa minulle ymmärrystä.

 

Tieto ohjaa ajattelua ja toimintaa. Me uimme tiedossa, jonka havaintojen sademyrsky meille tuo.

 

Jokainen on suuri tai ainakin tulee olemaan suuri, jos haluaa. Mielen toiminta on valtava ihme ja jokainen, joka omistaa mielen, on suuri.

 

Elämä on mukavaa, kun löytää oman roolinsa siinä ja täyttää sen. Elämä muuttuu peräti kiinnostavaksi, kun alkaa kasvaa rooliaan suuremmaksi. Hänelle, joka haluaa kehittyä, on elämässä haasteita.

 

Ihminen voi olla veltto tai inspiroitunut. Hän voi olla tasainen tai impulsiivinen. Luonnetyyppejä on paljon erilaisia, ottakaamme se hyvänä asiana. Erityyppisiä luonteita voidaan luokitella ainakin sata eri lajia.

 

Mohandas Gandhi sanoi: ”Haluan, että kaikkien maiden sivistystuulahdukset pääsevät mahdollisimman vapaasti puhaltamaan kotiini.”

 

 

Etusivulle