Osaajat, teollisuuden toivomukset

 

1. Ihminen

Osaajat tuntevat ihmisen, osaavat käyttäytyä ja olla ihmisten kanssa. Heillä on kielitaitoa, kulttuurien tuntemusta ja he osaavat käyttäytyä myös kansainvälisissä piireissä. Osaajilla on tiimityöskentelytaitoja, vuorovaikutustaitoja, kyky esittää ideoitaan ja saada muutkin vakuuttumaan ja innostumaan niistä. Osaajat tunnustavat pehmeitä arvoja ja heillä on taitamista henkilöstöjohtamisessa.

2. Ammatti ja työ

Osaajilla on työhaluja. He ovat motivoituneita ja keskittymiskykyisiä. He osaavat motivoida itseään ja ohjata omaa työtään. Osaajien tulisi olla yrittäjähenkisiä ja heillä on mieluusti työkokemusta. He ovat saaneet koulutuksensa kautta ammattinsa teoreettisen perustan sekä oppineet käytännön taidot. Osaajilla on halua työnsä kehittämiseen.

3. Oppiminen

Osaajat, joita teollisuus haluaa ovat oppimiskykyisiä, avoimia ja joustavia. Heillä on halu kehittää itseään. Osaajat ovat omaksuneet elinikäisen oppimisen periaatteen.

4. Ajattelu ja luovuus

Osaajat osaavat luovan työskentelyn yksin ja ryhmässä. Osaajilla on kyky ja halu etsiä uutta tietoa ja kyky hyödyntää toisten osaamista. He osaavat yhdistellä erilaista tietoa tulosten aikaansaamiseksi. Tiimityön hyödyntämisen on oltava hallinnassa. Osaajat kykenevät kriittiseen ja rakentavaan ajatteluun. He osaavat ottaa vastuuta, he kykenevät päätöksentekoon ja osaavat johtaa.

5. Talous

Osaajat ymmärtävät taloutta, sen ilmiöitä ja periaatteita. Talouteen kuuluu säästäväisyys ja taloudellisten realiteettien ymmärtäminen.

6. Tekniikka

Osaajilla on mielellään tekninen tai luonnontieteellinen koulutus. He osaavat käyttää tietokoneita. Osaajilla on tietämystä luonnosta ja luonnonsuojelusta.

Etusivulle