Oppiminen menestystekijänä

 

 

Yrityksen voimakeskittymät ovat sen johtajat. Yrityksellä voi olla useanlaisia johtajia. Eri toiminnoilla, kuten hallinnolla, markkinoinnilla, taloudella ja tutkimuksella on omat johtajansa. Kulttuurilla voi olla tärkein vaikuttajansa ja mielipiteillä omansa. Varsinainen toimitusjohtajan toimi on virallisen hierarkian huipulla. Nykyaikaista olisi kenties sanoa, että viralliset johtajat myyvät palkkaansa vastaan johtamispalveluja, jotta organisaatio voisi tehdä sen työn, missä se on pätevä. Johtamispalvelujen pitäisi poistaa oppimisen ja työnteon esteet. Johtajat pitävät huolen yrityksen osaamispääomasta ja taloudellisesta pääomasta. Lisäksi jokainen työntekijä on vastuussa omasta kehittymisestään, joka tietenkin pitäisi palkita.

Johtajalla pitää olla selkeä visio. Hänen pitää opetella se, uskoa siihen, ajatella sitä, soveltaa visiotaan, hänen täytyy tietää toimenpiteet, kuinka se toteutetaan. Visiota pitää soveltaa käytäntöön toteuttamalla se ajan kanssa. Johtajan pitää tiedottaa visiostaan. Hänen täytyy puhua siitä niin kauan, että kaikki sisäistävät sen. Visiota täytyy ajatella ja miettiä, kuinka se toteutetaan. On tehtävä selvä suunnitelma vision toteuttamisesta.

Sitä saa, mitä mittaa. Prosesseja, edistystä ja tuloksia täytyy mitata, jotta tiedetään toteutuuko strategia käytännössä. Mittausten tulosten pitää olla jokaisen tiedossa, jotta arvokas palaute saadaan hyödynnettyä.

Yrityksellä on asiakkaita, jotka tuovat siihen rahaa. Asiakas on kaiken lähtökohta. Jos hän menestyy, yritys voi hyvin. Pitkäaikainen ja tyytyväinen asiakas kantaa rahaa yritykseen ja saa haluamiaan tuotteita ja palveluja. Hänen etunsa on yrityksen tärkeimpiä asioita. Miten voimme tehdä asiakkaalle mahdollisimman paljon arvoa. Jos asiakas hyötyy palveluista ja tuotteista enemmän kuin maksaa niistä, niin hän varmasti pysyy asiakkaana. Aina kannattaa miettiä, mitä erityisosaamista asiakkaan tarpeet vaativat. Se osaaminen kannattaa hankkia yritykseen ja kehittää olemassa olevaa osaamista. Asiakkaita on sisäisiä ja ulkoisia.

Koko ajan täytyy olla hereillä ja seurata ympäristöä. Valpas seuraaminen ja ideoiden kehittely on jo melkoinen kilpailutekijä. Se tuo nopeasti asianmukaista tietämystä ja menestystä. Erilaisuus on voimaa, kannattaa palkata taitavia ja omaperäisiä ihmisiä, joilla on ajatuksia. Yrityksen pitää oppia parhaat käytännöt, mitä alalla on. Toisten parhaat ideat ovat oikeastaan lähtökohta kilpailussa. Jos yksi organisaation osa keksii erinomaisen käytännön, se tulee opettaa koko organisaatiolle. Menestys on jokaisen etu, sillä se kasvattaa yhteistä kakkua.

Muuttuneet vaatimukset pitää havaita ja alkaa opiskella, kokeilla ja kehittyä, jotta muuttuneet vaatimukset voidaan kohdata.

Jokaisen yrityksen työntekijän on markkinoitava firmaa, oltava sen myyntimiehiä ja kohennettava sen tilannetta. Fiksusti ja sitkeästi toimimalla yritys saa mainetta ja tunnettuutta. Luottamus ja arvostus pitää ansaita. Sitoutuminen pitkäaikaisiin ponnistuksiin nostaa yrityksen uudelle tasolle. Työtä on tehtävä vuosikymmeniä jatkuvasti parantaen yrityksen asemaa. Osaaminen, laatu, tuottavuus ja edullisuus antavat yritykselle arvokasta mainetta. Yrityksen aseman parantaminen saa sen nousukierteeseen. Nousu ruokkii nousua, kehittyminen kehittymistä. Kaikki alkaa pienestä ja kehittyy varteenotettaviksi tekijäksi.

Harjoittelua ja oppimista pitäisi koko organisaation edesauttaa. Osaamisen henki, osaamisen vaatimus ja tuloksellisuus pitäisi olla jokaisen yrityksen strategiassa.

Haasteita pitää ottaa vastaan. Mitä kovempi haaste, sitä nopeampaa yrityksen henkisen pääoman kasvu on. Ihminen oppii sitä, mitä se tekee. Jos se oppii yltämään huippusuoritukseen, niin ajan mittaan sille kelpaa vain paras. Ja tämä on yrityksen etu. Tekijöitä pitää palkita kaikin tavoin. Rahaa, koulutusta, ylennyksiä ja arvostusta. Jos todellinen ajattelija ja tekijä haluaa jotain, hän saakoon sen, kunhan vain jatkaa samalla tavalla. Yritys on sitä mitä sen työntekijät ovat.

Olkaamme haasteiden kohtaamisessa kekseliäitä. Olkoon henkemme vahva, nopea ja sitkeä. Erehdykset eivät ole ongelma. Päämäärämme on aloittaminen, yrittäminen, oppiminen ja menestyminen. Jos virheitä tulee, niistä opitaan ja yritetään uudelleen vähän toisella tavalla. Toiminnassa toteutetaan johdon visioita ja yrityksen toiminta-ajatusta.

Ihmiset ovat työstään vastuussa. Tämä tarkoittaa sitä, että on koko ajan tehtävä töitään, tarvittaessa opeteltava uusia tietoja ja taitoja. Kun työtä mitataan, on havaittava, että kehityksen kautta asiakas saa yhä enemmän arvoa rahalleen. Jos yritys on asiakkaalle arvokas, se on arvokas myös sen työntekijöille. Ihmiset ovat itse vastuussa työstään ja kehittymisestään. Pienin parannuksin ja kehittämistä ajatellen osaaminen nousee tasolle, joka on vaativa, mutta varsin palkitseva.

Vielä lopuksi kymmenen tekijää, jotka erottavat yrityksiä toisistaan:

 

Etusivulle