Näin hän kertoi – Axel Fredenholm ja viisaus

 

 

 

 

Axel Fredenholmin teosta Näin olen kuullut (Karisto, 2001) on pidetty erinomaisena itsekasvatustaidon oppaana. Olen lukenut sen monia kertoja ja aina se kykenee lumoamaan lukijansa. Tässä tekstissä esittelen lainauksia teoksesta. Se ei ole paksu, n. 100 sivua, mutta se on aforisminomaista kerrontaa ja täynnä ajatuksia.

 

Idea on se, että Fredenholm kuvailee matkaansa intialaisen mestarin kanssa. Matkan aikana enimmäkseen tämä oppinut kertoilee ajatuksiaan elämästä ja ihmisestä. Elämänfilosofia on se teema, joka kulkee kirjassa keskeisenä lankana. Hengellisyys, viisaus, rehellisyys ja rakkaus muodostavat ajatuskokonaisuuden.

 

 

On mieletöntä kysyä, mikä on totuus. Toinen mietelause voi sisältää enemmän totuutta kuin toinen, mutta täydellisyyttä ei kukaan ole saavuttanut. Jokaisessa ihmisessä on salainen lähde ja sen elämääantavasta vedestä voi jokainen juoda. Joka tahtoo kasvaa ja voimistua viisaudessa ja rakkaudessa menee itseensä. Itsestään hän löytää vastauksen kaikkiin kysymyksiin ja ratkaisun kaikkiin ongelmiin.

 

Joka osaa puhua kymmentä eri kieltä, on taitava, mutta tämä ei edellytä sitä, että hän olisi viisas. On ihmisiä, jotka osaavat puhua kymmentä kieltä, mutta eivät pysty sanomaan totuutta yhdelläkään niistä.

 

Vapaus ei ole vapautta kulkea omaa tietään muista välittämättä. Vapaus on oikean ja hyvän suhteen saavuttamista kaikkeen ja kaikkiin. Vapaus on harmoniaa.

 

Epäonnistuneeseen elämään ei ole pätevää syytä. Jokainen meistä on saanut joko suuren tai pienen pääoman, jota hänen tulee hoitaa. Jokaisen velvollisuus on tehdä parhaansa.

 

Pelko tuhoaa tahdon ja estää kehittymisen. Joka pelkää onnettomuutta, vetää sitä puoleensa. Erehdyksiä pelkäävät tekevät suurimmat erehdykset. Rohkea kohtaa vaikeudet rauhallisesti ja voittaa ne.

 

Onni ei ole tasainen tie, vaan erikoinen kyky edetä miellyttävällä tavalla erämaassa.

 

Aseta päämääräsi korkealle ja ole aivan alusta alkaen johdonmukainen pyrkimyksissäsi. Matkat ilman päämäärää eivät toden totta ole matkoja ollenkaan. Jos sinulla on päämäärä, sinun on mahdollista eksyä, mutta silti sinulla on myös päämäärä, mihin saapua.

 

On jotakin kohtalokasta ja kauhistuttavaa siinä, että ase, jonka käsittely vaatii kaikkein suurinta moraalia, keksitään aikana, jolloin moraali on niin alhainen kuin nykyään.

 

Kaikella mielettömyydellä on juurensa tietämättömyydessä. Jos ihmiset olisivat valistuneita, he ajattelisivat ja toimisivat toisin. Ensimmäinen askel tiedon tiellä on tietämättömyytensä tunnustaminen.

 

Missä tieto loppuu, siellä alkavat arvailut ja enemmän tai vähemmän tietoiset epätotuudet. ensimmäinen askel tiedon tiellä on tietämättömyytensä tunnustaminen. Valtiot ja yhteiskunnat rakentuvat suurimmaksi osaksi keinottelun teitä ja diplomaattien kieli on toista kuin omantunnon ääni.

 

Valhe ja panettelu ovat saaneet aikaan paljon levottomuutta ja kärsimystä. Mutta yhtä vähän kuin Himalajan valtava vuoristo sallii sähisevän käärmeen häiritä itseään, sallii viisas panettelun häiritä rauhaansa.

 

Ei ole olemassa niin korkeata muuria, jota kullalla lastattu aasi ei voisi ylittää. Rahasta on tullut mittakeppi, jolla ihmisiä mitataan.

 

Kostaminen on sama kuin purra koiraa, jonka purtavaksi on joutunut. Viha saa alkunsa mielettömyydestä ja päättyy katumukseen.

 

Ihminen kantaa itse sisällään kaikkia niitä voimia ja mahdollisuuksia, jotka ovat olemassa äärettömässä avaruudessa.

 

Minun käsitykseni mukaan elämisen taito on suurin kaikista taiteista.

 

Kaikki elämä on henkistä elämää eikä aineellista elämää ole. Maailmankaikkeuden Henki virtaa läpi luonnon ja on ainoa todellisuus.

 

Olet saanut oppia ja tiedät, etteivät sinun eri aloille suuntautuvat lahjasi parhaimmissakaan olosuhteissa voi yhden ainoa elämän aikana kehittyä mahdollisuuksiensa edellyttämällä tavalla. Inhimillinen äly on pelto, joka on viljelty vain pieneltä osin. Oppineimmallakin meistä on vielä paljon opittavaa.

 

Me uskomme oikeudenmukaisuuteen, armeliaisuuteen ja rakkauteen. Ketään ei unohdeta eikä ketään torjuta.

 

Riippuu jokaisesta ihmisestä itsestään, kuinka hän kohtaa luomansa kohtalon. Me voimme panna uusia voimia liikkeelle sekä raivata uusia uria sanoin ja teoin.

 

Vaarallisimman vihollisesi ja uskollisimman ystäväsi olet sinä itse kasvattanut, ja ne seuraavat sinua minne kulkenetkin. Niin kauan kuin paha teko ei kanna hedelmää, ajattelematon luulee, että kaikki on hyvin. Mutta yhtä vähän kuin voit jättää varjosi, yhtä vähän voit välttää ajatustesi ja tekojesi seurauksia.

 

Tarkkaile ajatuksiasi, ne joko rakentavat tai hajottavat, etkä tiedä, mitä tietä ne menevät. Ajattele sen tähden ainoastaan hyviä ja rakentavia ajatuksia.

 

Kohteliaisuus on kaunista ja kohtelias pääsee pitkälle. Mutta sinänsä kohteliaisuus ei ole mitään muuta kuin seurustelutaidon työolettamus. On olemassa jotakin suurempaa ja kauniimpaa kuin arvokkaat sanat. Hyväntahtoisuus.

 

Niitä mestareita, joiden töistä nykyisin maksetaan miljoonia, kutsuttiin aikanaan epäkäytännöllisiksi uneksijoiksi. Eläköön haaveilijat!

 

On rakennettu aivan liian monta järjestelmää horjuvalle perustalle. Sen, joka ostaa talon, on tutkittava pohja, jolle se on pystytetty.

 

Velvollisuutesi on ennen kaikkea olla hyvä ja rehellinen ihminen. Ramaswaimer vaelsi Sikkimiin etsiäkseen Mestaria ja löydettyään tämän tämä sanoi: ”Mene takaisin suorittamaan velvollisuutesi”.

 

Jokaisella on oma käsityksensä ja jokainen mietiskelee omalla tavallaan. Usein on niin, että ne jotka tietävät eniten, uskovat vähiten ja ne jotka uskovat eniten, tietävät vähiten.

 

Usko, toivo ja rakkaus ovat yhdistelmä, joka esiintyy kaikissa suurissa uskonnoissa. Niitä voi verrata puunjuureen, runkoon ja latvukseen. Ne ovat riippuvaisia toinen toisistaan.

 

Ole kaikissa olosuhteissa tyytyväinen oleviin oloihin. Vaatimaton mieli on turva suurta levottomuutta vastaan ja tyytyminen vähään on suurta viisautta.

 

Ole oma itsesi teeskentelemättä.

 

On enemmän niitä, jotka ovat katuneet puhumistaan kuin niitä, jotka ovat katuneet puhumattomuuttaan.

 

Esoteerinen opinkappale sanoo: Kaiken mitä sisäisesti valaistunut ihminen pyytää, hän kerran saa.

Samoin sanoi Jeesus: Anokaa, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte.

 

Älä koskaan, älä edes unissasi pyydä mitään sellaista, mikä on itsekkyytesi sanelemaa.

 

Säilytä sydämesi puhtaana. Puhdas sydän voittaa kaikki esteet, eikä mikään kiusaus vahingoita sitä. Lampun valo loistaa kirkkaasti, jos sen sydän ja öljy ovat puhtaat.

 

Suuri ja ylevä ihminen ei mainosta itseään. Hän liikkuu enimmäkseen tuntemattomana lähimmäistensä keskuudessa.

 

Ainoastaan rakkaus voi palauttaa menetetyn rauhan ja saattaa sielun sopusointuun näkymättömän kanssa. Rakkaus on sisäinen jumaluus meissä ja jos kuuntelemme sen ääntä, niin etenemme siinä valossa, joka johtaa vapauteen. Rakkaus on ainoa voima, mikä voittaa pahan ja kiskaisee irti itsekkyyden juuret. Ainoastaan rakkaus voi antaa pyyteettömästi. Sen todelliseen olemukseen kuuluu itsensä unohtaminen. Rakkaus on jumalallista alkuperää, maailmankaikkeuden voimanlähde omassa sydämessäsi.

 

Kaikki ihmiset ovat sisimmältä olemukseltaan sukulaissieluja muodostaen erottamattoman kokonaisuuden. Veljeys on perustava ja ehdoton tosiasia luonnossa.

 

Niitä taakkoja, joita sinä kannat, ei kukaan toinen ole kantanut, eikä sinun onneasi ole kukaan toinen kokenut.

 

Kehittyminen edellyttää elämistä, joksikin tulemista ja uudistumista. Ihmisellä on kaksi luojaa: Jumala ja ihminen itse.

 

On helppoa olla ystävällinen ja hienotunteinen ystäviä kohtaan, mutta menetellä samoin vihamiehiään kohtaan on jo vaikeampaa. Sinulla ei tarvitse olla vihamiehiä. Ole kaikille hyvä ystävä.

 

Älä tuomitse ketään ihmistä ennen kuin olet tutustunut hänen olosuhteisiinsa. Ole mieluummin niiden joukossa, joita kirotaan kuin niiden, jotka kiroavat. Ole rauhanrakentaja.

 

Sinun on itsesi nähtävä vaivaa, opittava, kehityttävä ja tultava täydelliseksi. Ja sinun on kuljettava yksin. Sinun täytyy itse herättää pyhä liekki sielussasi eloon.

 

Jos ihmiset voisivat oppia tuntemaan sen Mestarin, joka puhuu heidän omassa sisäisessä olemuksessaan, he saavuttaisivat rauhan. Vapauduttuaan kaikista opeista, kaikesta näennäisestä ja suunnattuaan katseensa kohti omaa sisäistä maailmaansa, putoavat kahleet hänen jäsenistään.

 

Todellinen uskonto on siltojen ja teiden rakentaja.

 

Kaikilla on sama päämäärä, mutta maasto, jota heidän on kuljettava, on jokaisella erilainen. He riitelevät teistä, mutta kun he kerran saavuttavat päämäärän, tulevat he tervehtimään toisiaan ystävällisesti.

 

Minun Jumalani on täydellinen rakkaus.

 

Kaikella tapahtuneella on syynsä kehityksen kannalta välttämättömässä voimien yhdistelmässä.

 

Miksi me pelkäisimme kuolemaa. Kaikki kuolevainen on katoavaista. Mutta henki elää eikä koskaan häviä.

 

Jalot ja suuret mestarit tulevat aina vaeltamaan maailman teitä. Elämä on ikuista ja Jeesus sanoi: Isäni kodissa on monta asuinsijaa.

 

 

 

Nyt kirjoitettuani lainaukset voin sanoa, että Fredenholmin ajattelu on henkistä korostavaa. Näinhän asiat maailmassa ovatkin. Hän viisautensa on syvällistä ja haastavaa. Se on ymmärrettävää, mutta kaiken omaksuminen on vaivannäön takana. Uskon silti, että hänen työnsä monien muiden ajattelijoiden työn ohella on antia, jota maailma tarvitsee. Rakkauden ja ystävyyden sanoma on heikko ääni itsekkyyden ja kovuuden rinnalla. Rikastuminen on tärkeää jokaiselle, mutta toisten rikkaudet ovat pysyvämpää lajia, hengen rikkautta.

 

 

Etusivulle