Motivaatio

 

 

 

 

Motivaatiossa on kyse enimmäkseen tunteista. Tunteet pakottavat toimintaan ja ne aiheuttavat tiedollisia ilmiöitä, kuten ajatuksia ja havaitsemisen terävöitymistä. Useimmiten nämä tuntemukset saavat ihmisen hakemaan jotain.

 

Voimakkain tunne ihmisellä on viha. Vihaan kuuluu aggressio ja kateuden käyttövoimana on viha. Vihamielisyys saa ihmisen hyökkääväiseksi.

 

Toinen alkukantainen tunne ihmisellä on pelko. Se aiheuttaa vetäytymistä. Pelko on seurausta siitä, että ympäristö oletetaan vaaralliseksi. Toisten aggressio aiheuttaa pelon. Myös oma torjuttu vihamielisyys voi aiheuttaa pelkoa, sillä omat tunteet heijastetaan ympäristön tunteiksi.

 

Innostus on tyypillinen ihmisen motivaatiotila. Innostus motivoi kulkemaan kohti tavoitetta. Innostuneena on miellyttävää ja energistä olla. Tällainen mielentila antaa käyttöön energiaa ja sen avulla kykenee keskittymään hankkeeseensa paremmin.

 

Rakkaus sitoo tunteen kantajaa sen kohteeseen. Sen tarkoitus on luoda kiinteä suhde. Rakkauden ilmenemismuotoja ovat parisuhde, äidin rakkaus lapsiinsa, isänmaanrakkaus. Kiintymystä voi ilmetä myös ruokaan, autoon, uraan ja harrastukseen. Olenpa kuullut erään rakastaneen Pariisia, siis seutu ja kaupunkikin voi olla rakkauden kohde. Rakkaus on voimakas ihmisiä liittävä tunne. Rakkaus saa aikaan henkeä. Se motivoi rakentamaan jotain ja säilyttämään sen. Rakkaus on myönteisen ja rakentavan luonteensa vuoksi ratkaisu moniin ongelmiin.

 

Mielihyvä on useimmiten se, mitä ihminen tavoittelee. Mielihyvä kaipaa seuralaisekseen moraalitajun. Sisäinen palkkio onnistuneesta hankkeesta tai elämyksestä on juuri mielihyvä. Varsin monet kaipaavat turvallisuuden ohella myös jännitystä. Miellyttävä olo viestii ihmiselle siitä, että asiat ovat hyvin. Kaipaamme tunnetta, joka meidät tuntemaan itsemme onnistuneiksi. Status, arvonanto, palkka ja onnistumiset työssä antavat mielihyvää. Mielihyvä rentouttaa. Jalo luonne tuntee mielihyvää myös toisten menestymisestä.

 

Ihminen etsii sisäistä eheyttä, tasapainoa. Turvallisuus tuo tullessaan tasapainoa ja mielenrauhaa. Kun asiat tuntuvat johdonmukaisilta eli ympäristö on hallittavissa ja ymmärrettävissä., se aiheuttaa sisäisen eheyden tunteen. Sisäinen tasapainottomuus ja ulkoinen epäjärjestys tuottaa tarpeen saada asiat kohdalleen, siten ne motivoivat.

 

Vastuu ja sen kantaminen tuottavat ahkeruutta ja halun tehdä laadukasta työtä. Vastuu on seurausta sitoutumisesta pitää asiantilat halutussa järjestyksessä. Kaikki mielekäs toiminta perustuu jonkun kykyyn kantaa vastuuta. Vastuu ei ole tunneasia, vaikka sillä on yhteytensä itsetuntoon. Vastuu on halua pitää asiat kunnossa ja toiminnassa. Vastuu on seurausta siitä, kun on näkemys halutusta asioiden järjestyksestä.

 

On myönnettävä, että maailmaa ei pidä pystyssä perustarpeiden hankkiminen yksinään, vaan myös ahneus on suuri motivaatiota antava halu. Ahneus oikein käytettynä on tarpeellinen voimanlähde. Ahneuskin tarvitsee vartijakseen toimivan moraalitajun.

 

Seksuaaliset halut motivoivat. Seksuaalisiin tunteisiin liittyvät statuksen tarve ja mielihyvä. Seksuaalisuus tuo elämään myös jännitystä.

 

Ihmistä motivoi homeostaasi ja säilyminen. Ruokailu, lämpö, turvallisuus ja status ovat esimerkkejä seikoista, jotka tuottavat homeostaattisen tilanteen ihmiseen. Säilyminen yksilönä on voimakkain ihmistä liikuttava asia. Muut motivaattorit ovat sille alisteisia. Joillekin yhteisön säilyminen on tärkeää. Painotus oman itsen ja yhteisön etujen ensisijaisuudesta on kulttuurillinen kysymys.

 

 

Etusivulle