Laita mieli toimimaan

 

 

 

 

 

+Rajoitusten murtaminen, vapaus

 

Jokaisella on sisäisiä uskonkappaleita ja monet niistä ovat syvällä ajatusmaailmassa. Siellä on kannustimia, jotka ahtavat meihin motivaatiota. Kiitoksen sanat, kehut, palkkiot, tunnustukset ja ihastuneet ilmeet kulkevat mukanamme antaen voimaa hankkeisiimme. Sielussamme on myös rajoituksia, joita emme halua rikkoa. Osa rajoituksista on haitallisia pelkoja, joita emme ole tulleet pyyhkäisseeksi pois. Osa on tarpeellisia estoja. Siis menestymistämme maailmassa ohjaavat kolmenlaiset uskomukset.

 

Jos pystyt johonkin hankkeeseen, älä kuuntele lannistajia sisällä itsessäsi tai itsesi ulkopuolella. Jos osaat jonkun taidon, jolla saisit aikaan jotain hyvää ja kelvollista, tee sitä. Joku toinenkin osaa ja hän tekee. Jos osaat, niin ala tehdä.

 

 

+Pelkojen käsittely

 

Pelot ovat opittuja, lähes kaikki. Pelko ja epäröinti ovat kynnyksiä, joiden yli astutaan. Kun reitti on tuttu, pelot haihtuvat. Tekeminen, ajatteleminen ja oppiminen ovat toimintaa ja pelot väistävät toimintaa. Liiallinen ennakointi synnyttää pelkoja, toiminnan ihminen tekee ja hän onnistuu. Tuntematon tulee tutuksi ja harjoitettu toiminta tulee taidoksi, mestaruus tulee tekemisestä ja harjoittelusta. Uteliaisuus, ahkeruus, inspiraatio ja kekseliäisyys tekevät mestareita. Kymmenen vuoden harjoittelu tekee mestarin. Olemme kolmen kymmenen iässä taitavia monessa asiassa ja koko ajan, joka vuosi, yhä useammassa asiassa.

 

 

+Sisäisen tilan neutralointi

 

Rentous viestittää mielelle, että asiat ovat hyvin. Jos mieli lähettää lihaksille viestin taistella tai paeta, lihakset viestivät mielelle, että harkitaan vielä. Pyrkimys hahmottaa ja ymmärtää, halu keskittyä ratkaisemaan ongelma, on neutraalin toiminnan perusta. Istuminen hiljaa, katseleminen ja ajattelu antavat tilaa ja alaa rauhalle sisimmässä. Mikä on tarpeen ja palveleeko se tarkoitusperiä ja tavoitteita? Onko teko ja mielentila askel sinne, minne halutaan mennä? Minne ollaan menossa ja minne halutaan mennä? Sisäinen tila on tahdon, alitajunnan ja elimistön yhteistyön hedelmä. Sisäinen tila on harjaantumalla valmennettujen reaktioiden muodostama kokonaisuus. Sisäinen lepo ja sen saavuttaminen on kiinni harjoitetusta kyvystä. Neutralointi edellyttää tavoitetta pyrkiä kohti hallinnan tunteen saavuttamista.

 

 

+Kyky suhtautua tilanteeseen, tilanteesta oppiminen

 

Onnistuminen on onnistumista ja epäonnistuminen epäonnistumista. Onnistuja teki jotain ja jostain syystä onnistui. Epäonnistuja teki jotain liikaa tai liian vähän. Oppiminen edellyttää palautetta ja onnistumiset ja epäonnistumiset ovat palautetta. Voi onnistua hieman paremmin kuin edelliskerralla. Palaute osoittaa, edistyttiinkö.

 

Tilanteella on tietyt puitteet, tosiasiat. Huomioimalla ja tunnustamalla tosiasiat voi toimia järkevästi.

Kaikkea ei voi saada, mutta pitää yrittää niin kuin kaikki olisi mahdollista. Vuoristokiipeilijä tietää, että kiipeilyreitit ovat kovia ja huiput korkeita, riskit suuria ja terveys kortilla, mutta silti he tähtäävät huipulle.

 

Harmaapäinen on kunnioituksen arvoinen. Aina on olemassa ihmisiä, jotka tietävät, osaavat ja omistavat enemmän. Eivät he ole kilpailijoita, vaan liittolaisia.

 

Tilanne on ainutlaatuinen ja ohitse kiitävä. Tilanne on mahdollisuus.

 

Opetukset toistuvat, kunnes ne on opittu.

 

 

+Henkinen joustavuus

 

Maailmassa asiantilat ovat sellaiset, että aina haluamaansa ei saa, vaan annettuun tilanteeseen on sopeuduttava. Nopein sopeutuja hallitsee järjestelmää. Joustavuus auttaa sopeutumaan ja kun tilanne on hahmotettu, siihen voidaan alkaa vaikuttaa. Avoin, tilanneherkkä ja sopeutuva on askeleen edellä koko ajan.

 

Joustavuus lähtee lujasta itsetunnosta ja itseluottamuksesta. Pakon edessä on joustettava kenen tahansa, mutta pakkokin voidaan välttää, kun kuljetaan viisaasti valittuja polkuja.

 

Harkitsevaisuus ja rohkeus, varmuus ja ennakkoluulottomuus synnyttävät aitoa joustavuutta. Nyrkkeilijäkin väistelee, jotta kykenisi jatkamaan ottelua. Yhtäaikainen maltti ja rohkeus synnyttävät tyyneyden, jonka vahvistamana pystyy elämään tosiasioiden kanssa.

 

 

+Motivaatio, usko itseensä ja tekemisiinsä

 

Kehittyminen, aika ja kohtalo. Ne tulevat ja toteutuvat joka tapauksessa. Ne menevät, mutta sinä itse voit päättää minne. Tänään tehty ratkaisu ohjaa huomisen toimia ja ensi vuoden menestystä. Meillä on hyvä syy olla motivoituneita, sillä eteenpäin kiitävä kelkka kaipaa ohjastajaa.

 

Motivaatiota ruokkivat tavoitteet. Toimintakyky kaipaa motivaatiota. Motivaatio on yhtä kuin halu ja suunta.

 

Halu tehdä on seurausta harjoitetusta halusta tehdä. Harjoittamalla motivaatiotaan se kasvaa. Pienestä näpertelystä kehittyy ammatti. Ammatti on osa elämää, hyvinvointia ja menestystä. Halua elää hyvää elämää, halua hyvinvointia ja halua tavattomasti menestyä. Motivoitunut ja osaava yksilö on siunaus koko yhteisölleen.

 

 

+Sisäisten tilojen hallinta

 

Hän, joka hallitsee itseään on suuren laivan johtava upseeri. Hän tajuaa tilanteen, harkitsee näkemyksensä varassa ja antaa komennon. Kapteenin komento on miehistölle laki. Jokaisen hyvinvointi on kiinni siitä, että komento on oikea ja sitä totellaan. Olet itse oman kohtalosi, elämäsi ja maallisen majasi kapteeni. Teet itse ratkaisusi tosiasioiden ja ehtojen puitteissa. Tosiasiat ja ehdot ovat nekin omia ratkaisujasi, olet päättänyt uskoa niihin.

 

Rehellisyys vapauttaa energiaa. Myönteisyys sallii voimien kohdistuvan tuottaviin hankkeisiin. Syvälle kaivautuneet asenteet, tavat suhtautua, ohjaavat sisäisiä tiloja. Maailmankatsomus, ihmiskuva, kuva itsestä ja asemasta yhteisössä ja ajatus omasta tehtävästä siinä ohjaavat vahvasti omia älyllisiä ja tunnepitoisia reaktioita.

 

Levollisuus, mahtava rauha, opastaa ihmistä elämäntaitoon. Hallinnan tunne omasta sisäisestä maailmastaan on voiman lähde. Itsensä herra on suuren valtakunnan kuningas.

 

 

+Kyky oppia nopeasti

 

Oppivaisuus on tavaton kilpailuetu. Lapsena ihmisellä on valmiudet kehittyä vaikka mihin, mutta jo kohta alkavat joukosta erottua sitkeät ja oppivaiset harjoittelijat. Älyllinen herkkyys ja uteliaisuus antavat runsaasti voimaa oppimiselle. Sinnikkäät ruokkivat osaamistaan jo lapsesta lähtien.

 

Jokaisella on kykynsä ja mielenkiinnon kohteensa. Mielenkiinto ja harjoittelu tuottavat kykyjä ja osaaja on monien kykyjen herra. Mestari on ahkeruudellaan, valmiuksillaan ja kymmenen vuoden harjoittelullaan tehnyt itsestään sen mikä hän on. Mestaruus on kimppu sisukkuutta, oppivaisuutta ja tavoitteita. Mestari on kekseliäs ratkoessaan ongelmia, jotka ovat haasteita hänen taidoilleen.

 

Opin, koska haluan oppia. Kehityn, sillä minulla on suunta. Minulla on motivaatiota tehdä ja oppia ja olen huomannut, että opin nopeasti, koska haluan tosissaan oppia.

 

 

Etusivulle