Menestys

 

 

 

 

 

Ihmisillä on omat mittapuunsa sille, mikä on menestystä. Uskon, että menestystä on tasapainoinen elämä ja tyytyväisyys siihen, mitä itsellä on. Toisaalta menestykseen kuuluu tekeminen, tavoittelu. Itsetuntemus lisääntyy matkalla uudenlaiseen ja entistä parempaan menestykseen. Menestys on siis sekä olemista tyytyväinen ja tavoittelu.

 

Menestystä tuovat olennaiset osatekijät ovat: Työ, Vuorovaikutustaidot, Kekseliäisyys, Ihmissuhdetaidot ja Luotettavuus.

 

 

Työ

 

Työ on tavoitteellista toimintaa eli sillä on tarkoitus, miksi sitä tehdään ja päämäärä.

 

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää päättäväisyyttä. Kerran valitun hankkeen valmiiksi saaminen on suoriutumisen edellytys. Viisautta on luopua hankkeesta, jos se ei enää palvele kokonaisuutta.

 

Motivaatio ja ahkeruus ovat käyttövoimaa. Motivaatio on työn voiman ydin ja sitä täydentää ahkeruus, joka kuljettaa eteenpäin silloin, kun innostusta puuttuu.

 

Tehdäkseen tavoitteellista työtä pitää olla työn tekijä ja hän tarvitsee terveyden, jotta voisi toimia. Terveyttä ylläpitävät ravinto, lepo, liikunta ja kohtuulliset elintavat.

 

Osaaminen on se kykyjen joukko, joka mahdollistaa tavoitteellisen toiminnan. Luontainen kätevyys on monessa ammatissa tärkeä kyvykkyys. Aika ja kokemus tuovat hallittuja rutiineja ja tehokkaita ongelmanratkaisustrategioita.

 

Oppiminen on osaamisen lisäystä aikaan saava prosessi. Oppimista aikaan saavat vastaanottavaisuus, oppimismotivaatio, ajattelemisen taidot, kyky muistaa, älykkyys, mallista oppiminen ja lukeminen. Opettaminen on hyvä keino syventää omaa osaamistaan. Toisto, opitun ajatteleminen ja tiedon soveltaminen jäsentävät tiedon tietämykseksi.

 

 

Vuorovaikutustaidot

 

Vuorovaikutuksessa ehkä tärkeintä on kuunteleminen. Ajatuksella kuunteleminen antaa hyvää tietoa siitä, mitä toinen tarvitsee ja mitä hän haluaa jakaa.

 

Keskustelutaito on vuorovaikutuksen ydin. Keskustelutaitoon kuuluvat sanallinen vuoroittainen viestintä ja eleet, ilmeet, äänenpainot ja tauotukset. Selkeä keskustelu on nopea keino ymmärtää toisia. Kysymykset kuuluvat keskustelutaitoon.

 

Esiintymistaidot ovat tärkeitä opettajille, myyntimiehille ja esimiehille. Taitava esiintyjä luo henkeä ja innostusta, hän voi luoda myös hartautta tai liikutusta.

 

Avoimuus on vuorovaikutuksessa tärkeää. On sekä jaettava, että otettava vastaan. Rehti ja asiallinen avoimuus on hyvien vuorovaikutustaitojen kivijalka.

 

 

Kekseliäisyys

 

Nykyaikana kekseliäisyys on ihmissuhdetaitojen, kuten ryhmätyön, ohella tärkeimpiä menestystaitoja. Oivaltaminen saa aikaan palveluja ja tuotteita. Oivaltava keksii ratkaisut arkipäivän toimien suorittamiseksi. Kekseliäs pääsee nopeasti eteenpäin.

 

Luovan ajattelun strategiat tuottavat kekseliäisyyden. Se on pitkän harjaannuksen tulosta. Luovuus on lapselle luontainen ominaisuus, siis ihminen voi olla myös luonnostaan luova. Luovuutta on vaikea oppia nopeasti, se on ajattelutapa. Luovuutta rajoittavat monet kiellot, uskomukset ja pelot.

 

Laatuajattelu on yksi luovuutta edellyttävä ja luovuutta motivoiva tekijä.

 

Perehtyneisyys tuo mukanaan tietoa, taitoa ja kokonaisuuden hallintaa. Näistä on hyötyä kekseliäisyydelle, vaikka urautuminen voikin olla este. Osaavan ongelmaan pureutuminen on nopeaa ja ratkaisut usein käyttökelpoisia.

 

Innovaatiohakuisuus helpottaa mielenkiinnon ja energian kohdentamista kekseliäisyyteen. Ideoita pitää etsiä, niitä pitää kaivata, jolloin mieli tekee jatkuvasti työtä keksinnön syntymiseksi.

 

 

Ihmissuhdetaidot

 

Ihmissuhteissa auttavat monet ominaisuudet. Jokainen ihminen on arvokas, mutta tietyt ominaisuudet tekevät lisäksi luotettavaksi ja mielenkiintoiseksi.

 

-         kohteliaisuus

-         ystävällisyys

-         myönteisyys

-         pukeutuminen

-         hyvä maine

-         avuliaisuus

-         inspiroivuus

-         huumorintaju

-         karisma

-         rauhallisuus

-         rehellisyys

 

Ihmissuhteissa on tajuttava, että ihmiset usein kaipaavat luotettavia ihmisiä. Jotkut etsivät viihtymistä ja jotkut jännitystä. Varaukseton luottaminen toisiin on huono asia. Ihminen on joka tapauksessa kiinnostunut omasta hyvinvoinnistaan enemmän kuin toisten. Ihmisistä saa esiin hienoja puolia, kun jaksaa kuunnella. Hyvillä ihmissuhdetaidoilla voi luoda itselleen uran, sillä monesti ne ratkaisevat, kuinka yhteisö menestyy.

 

 

Luotettavuus

 

Luotettava ihminen on turvallinen ja toisaalta hänen suoriutumisensa on varmaa. Luotettava toimii varmojen periaatteiden varassa ja hänen kanssaan on selkeää olla tekemisissä.

 

Hän on järjestelmällinen ja johdonmukainen. Luotettava on sitkeä. Hänen onnistumiseensa voi luottaa ja hän ei aiheuta ongelmia, sillä asioiden sujuminen on hänelle tärkeää. Hän pystyy kantamaan vastuuta. Vastuunottokyky on luotettavalle ominaista ja hän tekee se nopeasti ja osaavasti. Luotettava on rehellinen. Hänen sanaansa voi luottaa ja hän selvittelee nopeasti omat asiansa ja tarvittaessa toistenkin asiat. Luotettava on herkkä velvollisuuksille.

 

Etusivulle