Jos haluat viedä joukkojasi

 

 

 

 

Käsittelen tässä tekstissä periaatteita, joiden mukaisesti toimimalla voi menestyä erilaisissa yhteyksissä. Ajatukset on koottu kirjallisuudesta, jossa käsitellään sodan johtamista ja toisaalta asiantuntijaorganisaatioita. Ajatuksia voi vapaasti soveltaa moneen eri alaan alkaen vanhemmuudesta ja opettamisesta päätyen vaikkapa valtakunnan hallitsemiseen tai yrityselämään. Ehkä tämä on lupauksena paljon, mutta toivon, että ajattelet poimimiani periaatteita avarasti ja uusiin yhteyksiin soveltaen.

 

 

 

 

Osa yksi:

 

 

 

Etujoukot kohtaavat vastustajan ensimmäisenä. Niiden rooli on iskeä, aiheuttaa hämmennystä ja tuottaa sekä fyysistä että moraalista tappiota. Etujoukot ovat valiojoukkoja. Niiden valinnassa on arvioitava rohkeutta, taitoa, kurinalaisuutta ja luotettavuutta. Etujoukot antavat vaikutelman koko armeijasta ja siten ne voivat vaikuttaa suuresti vastustajan taistelutahtoon.

 

Johtaminen vaikuttaa organisaation kiinteyteen siten, että epäröivät uskaltavat jatkaa ja rohkeat eivät etene ilman tukea. Taktiikka edellyttää sitä, että joukkoja ja niiden liikkeitä koordinoidaan käyttäen hyväksi viestijärjestelmää. Pohjana on suunnitelma, jota toteutetaan määrätietoisesti.

 

Tavanomaiset joukot sitovat vastustajan aloilleen ja erikoisjoukot iskevät sivustaan ja selustaan.

 

Yhteishengen hoitaminen edellyttää armeijan henkisen selkärangan, moraalin ylläpitämistä, ravitsemuksen järjestämistä ja selvästi määriteltyjen palkintojen ja rangaistusten oikeudenmukaista käyttämistä. Kunnostautuneet sotilaat pitää palkita ja ylentää.

 

Moraalinen ja älyllinen tekijä ovat sodassa ratkaisevia. Kansallinen yhtenäisyys on voittoisan sodan perusedellytys.

 

”Valitsisin avukseni jonkun, joka lähestyisi vaikeuksia riittävän varovaisesti ja pitäisi parhaana voittaa strategialla.”

                                                                         Kungfutse

 

Sodankäynti perustuu harhaanjohtamiseen. Taitavan kenraalin tärkein maali on vastapuolen komentajan ajattelu.

 

Viisas kenraali käy liikkuvaa sotaa. Hän luo tilanteita, jotka varmuudella tuottavat nopean tuloksen. Hänelle sodan päätavoite on voitto.

 

Pätevää kenraalia ei voi johdatella.

 

Kenraali antaa vihollisen jakaa voimansa, jolloin se on kaikkialla heikko ja sitten hän iskee omalla voimallaan vastustajan heikkouteen.

 

Sodassa on oltava joustava, hyvä strategia on joustava.

 

Kenraalin on usein sopeutettava oma taktiikkansa vastustajan tilanteeseen. Jostakin voidaan luopua, jotta saavutettaisiin suurempi etu jossain muualla.

 

Kun tilaisuus havaitaan ja on varmaa, että sitä on järkevää käyttää hyödykseen, pitää toimia nopeasti ja päättäväisesti.

 

Kenraali valitsee maaston, jossa hän haluaa taistella, vetää vastustajan siihen ja hyökkää.

 

Olosuhteita kannattaa käyttää hyväkseen. Ne ovat moninaiset ja ne voivat edesauttaa tai suuresti haitata toimintaa.

 

Valmistaudu vastustajaa vastaan, kun hän kokoaa joukkoja, vältä häntä, missä hän on voimakas.

 

Vastapuolen kenraalin hämmennys on etu.

 

Harhaanjohtaminen tarkoittaa, että esittää päinvastaista, se hämmentää. Houkuttele syötillä, teeskentele hajaannusta ja lyö vastustaja.

 

Uskottele olevasi heikompi ja rohkaise vastustajan ylimielisyyttä.

 

Pidä vastustaja jännittyneenä ja uuvuta hänet.

 

Kun vastustaja on yhtenäinen, aiheuta hajaannusta.

 

Hyökkää siellä, missä vastustaja ei ole valmistautunut, ryntää hyökkäykseen, kun hän ei odota sinua.

 

Älä tee tuhoamisesta itsetarkoitusta. Pyri voittamaan nopeasti. Älä alista, kohtele huonosti, tapa tai aiheuta kärsimystä, sillä silloin heikkenet itse.

 

Sotataidon huippu on voittaa ilman taistelua.

 

Älä anna vihollistesi yhdistyä. Hajota hänen liittoutumansa.

 

Sodassa suurinta etevyyttä on hyökätä vihollisen strategiaa, suunnitelmia vastaan. Iske niihin niiden alkulähteellä.

 

Kenraalin pitää olla kärsivällinen.

 

Tavoitteenasi on oltava vallata vastustajan valtakunta vahingoittumattomana.

 

Hallitsijan ei pidä puuttua asioihin, joista kenraalin on päätettävä.

 

Sekasortoinen armeija johtaa vastustajan voittoon.

 

Voittoisa on se, jonka joukkoja yhdistää yhteinen päämäärä ja joka tietää, koska voi käydä taisteluun.

 

Tunne itsesi ja tunne vastustajasi.

 

Voittamattomuus perustuu puolustukseen, voiton mahdollisuus hyökkäykseen. Tee itsestäsi voittamaton ja odota hetkeä, jolloin vastustaja on haavoittuvainen.

 

Johtaminen perustuu organisaatioon. Komentaminen perustuu ryhmitykseen ja viestitykseen. Iskuvoima perustuu ajoitukseen.

 

Sotataidossa harjaantuneen voima on ylivertainen ja hänen hyökkäyksensä tarkoin ohjattu.

 

Järjestys riippuu organisaatiosta, rohkeus olosuhteista ja voima valmisteluista.

 

Taitava komentaja ottaa voiton tilanteesta, eikä vaadi sitä alaisiltaan.

 

Sodassa taitavat tuovat vihollisen taistelukentälle eivätkä anna tämän vetää itseään sinne.

 

Kun vastustaja on levossa, säilytä kykysi väsyttää hänet, kun hän on kylläinen, näännyttää hänet, kun hän on paikallaan, pakottaa hänet liikkeeseen.

 

Ilmesty siellä, mihin vastustajan on pakko kiiruhtaa, liiku nopeasti sinne, mihin hän ei odota sinua. Iske heikkouksiin, sivuuta hänen puolustuksensa, iske siellä missä hän ei odota sinua.

 

Sodankäynnin taitajien on tiedettävä missä ja koska taistelu käydään.

 

Voitto voidaan luoda. Selvitä itsellesi vastustajan suunnitelmat. Varmistu hänen liikkeidensä kaavasta. Seuraa hänen valmistelujaan ja varmistu näin taistelukentästä. Selvitä, missä hänen voimansa on vahva ja missä riittämätön.

 

Vastaa muuttuviin olosuhteisiin lukemattomin eri tavoin, älä paljasta omien liikkeidesi kaavaa.

 

Armeija välttää vastustajan voimaa ja iskee heikkouksiin.

 

Kun puut liikkuvat, vihollinen etenee.

 

Sodankäynnin ydin on nopeus.

 

Ennakkotiedot on hankittava niiltä, jotka tuntevat vihollisen.

 

Taitava hyötyy sotaliikkeestä, taitamattomalle se on vaarallinen. Sotaliikkeeseen sisältyy aina mahdollisuus edun voittamiseen ja vaaraan.

 

Käytä paikallisia oppaita, jotta pystyt hyödyntämään maaston tarjoamia etuja.

 

Kerää tietoa vihollisesta. Käytä tietosi viisaasti laatiaksesi suunnitelmia. Älä usko kaikkea, ole erittäin valpas. Punnitse tilanne ja tee siirtosi sen jälkeen.

 

Yksi henkilö on suuren joukon taistelutahdon tae.

 

Jos armeija on menettänyt moraalinsa, sen kenraalit menettävät rohkeutensa.

 

Kun he ovat tyyniä ja varmoja, tapahtumain kulku ei tuhoa heitä. He ovat järjestyksessä ja siinä on heidän voimansa.

 

Älä hyökkää vastustajasi valiojoukkoja vastaan.

 

Ota vihollinen vastaan levänneenä.

 

Älä hotkaise ulos heitettyjä syöttejä.

 

Älä aja vihollistasi nurkkaan, sillä silloin hänestä tulee vaarallinen.

 

Varo väijytyksiä.

 

Ennen kaikkea: kenraalin luonteessa on olennaista järkähtämättömyys.

 

 

 

Osa kaksi:

 

Asiantuntijan työ on monimutkaista analysointia, ongelmanratkaisua ja suunnittelua sekä toteutusta. Se on uuden luomista. Asiantuntijan työ on yleensä itsenäistä ja hanke- tai projektiluonteista. Asiantuntija voi olla myös asiakaspalvelussa.

 

Asiantuntija hakeutuu yleensä mielellään arvostamiensa kollegojen läheisyyteen. Pidemmälle edenneiltä voi oppia paljon.

 

Asiantuntijoiden työtyytyväisyyden kannalta on oma ryhmä ja siinä vallitseva ilmapiiri kaikkein tärkeintä.

 

Asiantuntija haluaa päästä eteenpäin omassa työssään ja nähdä että hän saa ongelman ratkaistua ja työnsä valmiiksi. Usein tutkijalle on tärkeää tunne, että on saanut jotain aikaan.

 

Hyvä asiantuntija osaa pitkälle arvioida työnsä laatua ja aikaansaannoksia, mutta kaipaa silti myös esimiehensä, työtovereidensa ja alaistensa antamaa palautetta. Usein asiantuntija kokee saavansa liian vähän palautetta.

 

Arvostus on asiantuntijalle tärkeää. Arvostus näkyy saadussa palautteessa ja palkinnoissa. Häneltä pyydetään asiantuntijalausuntoja, häntä kutsutaan luennoitsijaksi, häneltä pyydetään artikkeleita ja hänen artikkeleitaan ja kirjojaan siteerataan.

 

Nuoret koulutetut eivät ole valmiita asiantuntijoita, mutta monesta heistä tulee asiantuntijoita. Ennakkoluulottomuudessa, omaksumiskyvyssä ja luovuudessa nuori koulutettu voi olla jo heti paljon parempi asiantuntija kuin henkilö, joka on 20 vuotta täyttänyt päätään detaljitiedolla.

 

Tämän päivän muuttuvassa maailmassa yritykset arvostavat entistä enemmän muutos- ja oppimiskykyä suhteessa pitkään kokemukseen ja ehkä kaavoittuneisiin tapoihin.

 

Nuorille työ näyttäytyy ennen kaikkea keinona kehittää itseään ja saada tyydytystä, ei niinkään välttämättömän toimeentulon hankintakeinona.

 

Asiantuntijaorganisaation johtaja on näkyvä johtaja. Hän liikkuu joukkojensa luona tuntien jokaisen henkilökohtaisesti. Hän auttaa henkilöstöä rakentamaan keskuudessaan kriisit kestävät ihmissuhteet.

 

Asiantuntijaorganisaatiot ovat henkilösidonnaisia organisaatioita, ne perustuvat henkilösuhteisiin. Asiantuntijat toimivat ympäristöstään erottuvassa verkostossa.

 

Asiantuntijaorganisaatioihin muodostuu helposti voimakkaita osakulttuureja, jotka vaikeuttavat eri yksiköiden yhteistyötä. Tietty sisäänlämpiävyys näyttää olevan aina ominaista hyviin tuloksiin päässeille yksiköille.

 

Asiantuntijaorganisaatio on vaikea organisaatio johtaa.

 

Luottamus on asiantuntijapalvelujen avainsana: asiantuntijoiden ja asiakkaiden välinen luottamus ja asiantuntijaorganisaation sisäinen luottamus.

 

Hyvän asiantuntijaorganisaation luonne:

 

-         hajautettu päätöksenteko

-         herkkä reagointi ympäristön muutoksiin

-         asiakaskeskeisyys

-         avoin tiedonkulku

 

Siellä arvostetaan:

 

-         erilaisuutta

-         avoimuutta

-         muutoskykyä

-         osallistumista

-         kehityshakuisuutta

 

Yhteisö:

 

-         antaa haasteita

-         sallii keskustelun

-         vaatii kuuntelemaan toisiakin

-         rekrytoi erilaisuuksia

-         hyväksyy erottuvuuden

-         rohkaisee sisäistä yrittäjyyttä

-         myöntää oikeuden erehtyä

-         kannustaa muuttumiseen ja muuttamiseen

-         palkitsee onnistumisen

 

Asiantuntija myy käytännössä asiantuntijapalveluja. Hän tarvitsee vastaavasti hyviä johtamispalveluja tuottavan esimiehen. Johtaminen asiantuntijayhteisössä edellyttää ihmisten ja heidän töidensä ymmärtämistä, ei välttämättä osaamista.

 

 

Aiheeseen liittyen luettelen lyhyesti menestyvän työyhteisön johtamista ja sisäistä elämää.

 

Menestyvässä työyhteisössä:

 

-         esimies keskustelee runsaasti alaistensa kanssa työyhteisön toiminnasta

-         tavoitteet määritellään yhdessä

-         esimies tuntee alaistensa työn

-         esimies on helposti lähestyttävissä

-         esimies kannustaa alaisiaan

-         esimies kannustaa alaisiaan kehittymään työssään

-         esimies on kiinnostunut alaistensa hyvinvoinnista

-         työyhteisössä on vallalla avoin toverihenki, keskinäinen avuliaisuus ja tukeminen

-         ihmissuhteet ovat luottamukselliset ja suorat

-         työyhteisössä suvaitaan erilaisia näkemyksiä ja siedetään hyvin erilaisuutta

-         kaikilla on tunne osallisuudesta työyhteisön suunnitelmiin ja tapahtumiin

 

Etusivulle