Ihmisen oppiminen

 

 

Ihmisten käyttäytyminen muuttuu kokemusten perusteella. Oppimisella on kolme perusilmiötä: ympäristön säännönmukaisuuksien oppimista, toiminnan vaikutusten oppimista ja jäljittelyyn perustuvaa oppimista.

Oppimisella tarkoitetaan kokemuksen aiheuttamaa, suhteellisen pysyvää käyttäytymisen muutosta tai käyttäytymisen potentiaalien – tietojen, taitojen ja tunnereaktioiden – muutosta, joka ilmenee joko oppimishetkellä tai myöhemmin oppimisen muutoksena. Muutokset voivat aiheutua oppimisesta tai iän mukanaan tuomasta kehittymisestä.

Käyttäytyminen voi muuttua suoraan toisten toiminnan seuraamisen pohjalta. Ihminen oppii, mitkä ympäristön tapahtumat liittyvät toisiinsa ja omiin reaktioihin. Oman toiminnan seuraukset aiheuttavat oppimista.

Monimutkaisemmat oppimisen muodot rakentuvat ihmisen kyvylle välittää, ottaa vastaan ja käsitellä tietoja yleisessä symbolisessa muodossa.

Kasvatuksen ja oppimisen kannalta alkuperäinen behaviorismi edusti äärimmilleen vietyä kasvatusoptimismia, sillä sen mukaan oppimisen ja kasvatuksen mahdollisuudet ovat rajattomat.

Meidän on opittava, mitä muutoksia voimme saada aikaan tai miten voimme estää jotkin tapahtumat.

Monien sosiaalisten taitojen osalta näyttäisi toisten toiminnan havainnoiminen ja jäljitteleminen olevan uuden oppimista edistävä keino. Jäljittely ja jäljittelemällä oppiminen näyttää olevan erityisesti ihmisille tyypillistä.

 

Etusivulle