Kymmenen hyvettä aforismein höystettynä

 

 

Tämä teksti sai alkunsa Platonin hyveistä ja kuudesta itseni arvostamasta hyveestä. Periaatteiden lukeminen kannattaa, sillä silloin ne jäävät vaikuttamaan mieleen ja pitkällä aikavälillä ne vaikuttavat asenteisiin ja käytökseen. Itsekasvatuksena hyveiden ajatteleminen ja soveltaminen elämäänsä on tehokasta. Muutokset eivät ole nopeita, mutta ne toteutuvat kyllä aikanaan.

 

 

ROHKEUS

Jos aikoo saavuttaa jotakin suurta, rohkeutta koetellaan monta kertaa.

Tilaisuus ei tule sitä odottavien kohdalle. Tilaisuuden saavat ne, jotka uskaltavat hyökätä.

Hyvä taistelija ei kiivastu.

Ole rohkea, niin mahtavat voimat tulevat avuksesi.

Rohkeus on tyyliä paineessa.

Ota riski, sillä pisimmälle pääsee yleensä se, joka on halukas uskaltamaan ja tekemään.

 

 

HUOLELLISUUS

Jos saamasi kritiikki on aiheellista, korjaa virheesi; muussa tapauksessa kulje tyynesti omaa tietäsi.

Vain narri putoaa kaksi kertaa samaan kaivoon.

Epäonnistumisen ja onnistumisen välinen ero on tehdä jotakin melkein oikein ja tehdä jotakin aivan oikein.

Menestys on seurausta huolellisesta valmistautumisesta.

Tavoittele menestystä, älä täydellisyyttä.

 

 

AHKERUUS

Menestys tuntuu selittyvän pitkälti sillä, että pitelee kiinni, kun muut ovat jo hellittäneet otteensa.

Minäpä kerron, miten olen saavuttanut päämääräni. Itsepintaisuuteni ansiosta.

Kun ihminen näkee, että tavoitteella on arvoa, hän motivoituu.

Edistymisen salaisuus on aloittamisessa.

Pulmat ovat työhön kannustavia mahdollisuuksia.

Se, jolla on varaa olla kärsivällinen, voi saada, minkä haluaa.

 

 

MYÖNTEISYYS

Ala elää hyvää elämää tänään ja anna toistenkin elää sitä. Aloita tekemällä tästä päivästä

täydellinen.

Onnen tärkeimmät tekijät ovat ne, että on jotakin tekemistä, jotakin mitä rakastaa ja jotakin mistä haaveilla.

Rasituksen palkkio on ilo valmiiksi saadusta työstä.

Hymy on pieni asia, mutta tuo suuria tuloksia.

Tekemisen ilo ja ajattelemisen voima saa antamaan paljon; valmista tulee silloin enemmän kuin kukaan odottikaan.

Usko itseen ja tekemisiinsä saa muutkin innostumaan.

Myönteisyydessä on taianomaista rauhaa.

 

 

VIISAUS

Yksin on vaikeaa olla viisas. Viisaus edellyttää koko yhteisön kykyä viisauteen.

Hyviin suorituksiin pyrkinyt osaa arvostaa niitä.

Elämä on nöyrää kiipeämistä ja se auttaa, kun välillä katsoo, miten urhoollisesti muut polkuaan kapuavat.

Sisimmästään etsien löytää suurta rauhaa ja viisautta.

Sananvapaus edellyttää rohkeutta sanoa. Kun on rohkeutta, on vapautta.

Viisaus edellyttää katsomista eteensä, viisas näkee! Kun vahinko on tapahtunut, typeryskin pystyy sen huomaamaan.

 

 

LUJUUS

Älä kavahda hiljaista menoa, kavahda vain paikallaan pysymistä.

Uskalla olla yksilö. Muut ihmiset ovat tärkeitä, mutta oma itse rohkeana yksilönä on tervettä itsevarmuutta ja lujuutta.

Tee ja toimi, silloin kehityt. Toimeliaan ihmisen avuja ovat lujuus ja innostus, mutta myös valppaus.

Kun olet saavuttanut menestystä, ole tarkkana itsesi suhteen, että pysyisit uskollisena periaatteillesi, jotka tekivät sinusta menestyjän.

Niin kuin jykevää kalliota ei liikuta tuuli, ei myöskään viisasta liikuta ylistys eikä moite.

Ainoat ihmiset, joille sinun pitää pyrkiä maksamaan samalla mitalla takaisin, ovat he, jotka ovat sinua auttaneet.

Ihmiset oppivat, kun opettavat.

 

 

KOHTUULLISUUS

Tyytyväisyys siihen, mitä itsellä on, lähtee siitä, että on tyytyväinen siihen, mitä itse on.

Viisas ajattelee huoliaan vain silloin, kun siinä on mieltä; muina aikoina hän ajattelee muita asioita.

Jos mielesi on tyytyväinen, et tarvitse muuta nauttiaksesi elämästä.

Onnelliseen elämään tarvitaan hyvin vähän. Se, mitä tarvitaan, on oikea tapa ajatella elämäänsä.

Kova työ ja vastukset opettavat nöyryyttä ja nöyryys opettaa kyvyn elää hyvää elämää.

Jos näet kohtuullisen ihmisen, näet tasapainoisen ja järkevän ihmisen.

 

 

OIKEUDENMUKAISUUS

Henkinen ryhti ja huolellisuus valinnoissaan ovat tervettä moraalitajua.

Ihminen tietää, mikä on oikein, mutta myy elämänsä nautinnoille.

Yhteisöillä on lakinsa, mikä on tärkeää, mutta tärkeintä on hyväksyä ja sisäistää lakien henki.

Oikeudenmukaisuus ei ole syy julmuuteen, vaan se on syy rakkauteen.

Ihmisillä ja asioilla on kaksi puolta. Toinen puoli antaa pahaa ja toinen hyvää. Kysymys on siitä, kumpaa puolta haluamme pitää esillä.

 

 

REHELLISYYS

Rehellisyys ei ole lyömäase, vaan se on luottamuksen kivijalka.

Jos lähtee rikolliselle tielle, niin aikansa kuljettuaan pitää sitä ainoana oikeana.

Ajattelemattomuus ei ole rehellisyyttä.

Jos asialla näkee arvoa, antaa se tavoittelemisen voimaa.

Vika voi muuttua hyveeksi ja hyve viaksi.

Sisäinen ryhti tuottaa ulkoista rehellisyyttä.

Henkisen voiman vähyys saa ihmisen hakemaan nautintonsa alistamisesta ja varastelemisesta.

 

 

VALPPAUS

Valpas itseään kohtaan toimii kuten viisas, hän ajoittain korjailee mielipiteitään.

Kannattaa varoa unelmiaan, sillä niillä on taipumus toteutua.

Ole varuillasi ettei synkkämielisyys valtaa sinua.

Vaikka itse olisitkin rehellinen, niin muista, että itsekkäiden ja ahneiden joukko on suuri.

Ikävä kyllä, on niitäkin ihmisiä, joiden hyvä mieli tarkoittaa jonkun toisen kärsimystä.

Jos saat valtaa, niin varo silloin pahinta vihollistasi… itsekkyyttäsi.

 

Etusivulle