Menestys ja sen filosofia -

miten valmistaudut pärjäämään uralla ja elämässä.

 

 


 

Ajatukset vievät eteenpäin, uudistavat ja siivittävät kohti parempaa tulevaisuutta. Yritä rohkeasti ja maailma yrittää kanssasi. Koraanissa sanotaan: Jumala rakastaa niitä, jotka pysyvät lujina. Vuosikymmenien innostus, sinnikkyys ja se, että tekee sen, mitä pitääkin saa aikaan sen, että kykysi huomataan ja saat sen, minkä haluatkin.

Tosiasia on se, että ihmisen on oltava nokkela. Se on tarpeen, jotta huomaisit kuopat, joita kohtalo ja toiset ihmiset eteesi asettavat. Terävyys ja nokkeluus ovat parhaita vakuutuksia; kykyjä katsoa, mitä alkaa tekemään. Ihmisten kunnioittaminen ja hyvä kohtelu ovat myös taloudellisesti tärkeitä asioita. Kannattaa muistaa, että jos astut kostamiseen taipuvaisen ihmisen varpaille, se voi tulla yllättävän kalliiksi jokaiselle osapuolelle.

Suhtaudu myönteisesti sekä ihmisiin että työhösi. Myönteisyys ja kehityshakuisuus ovat hyviä suosituksia mihin tahansa.

Kirjoitan tämän tekstin heille, jotka haluavat valmentaa itseään alkuun polulla, jonka päämäärä on mestaruus. Me olemme kaikki taitajia jokainen omalla alallamme.

 

Ajatuksia Sinulle 

Ihmisten kunnioittaminen ja hyvä kohtelu ovat kova taloudellinen arvo, sillä kostaminen se vasta kalliiksi tulee. Suhtaudu myönteisesti ihmisiin sekä työhösi.

Asiat sujuvat kun olet tuottelias työssäsi ja hyväntahtoinen ihmisiä kohtaan. Jalous ja ahkeruus, menestyksen kivijalat.

 Kehity jatkuvasti, pienin askelin rakenna hyvinvointisi huonetta.

 Elämä on ihmissuhteita.

 Älä aina tottele tunteitasi, vaan tee niin kuin oikein on. Jalosta luonnettasi.

 Eivät vesipisarat kaiverra koloa kiveen väkivalloin, vaan ajan voimalla.

Maailma on kärsivällisten ja menestys pitkäjänteisten.

 Älä koskaan unohda unelmointia, lepoa ja ideointia.

Kaiken menestyksen ydin on kohtuullisuus, hyväntahtoisuus, ahkeruus ja kekseliäisyys. Ei karkeutta ja julmuutta, ei piittaamattomuutta ja laiskuutta, ei kohtuuttomuuksia. Ihmisten hyvä kohtelu, myönteinen ajattelu, ystävällisyys ja kekseliäs ahertaminen. Pitkäjänteisyys kasvaa korkoa, kärsivällisyys tuo omaisuuksia.

 Jumala auttaa niitä, jotka pysyvät lujina.

 Inhimilliset saavutukset perustuvat kahteen tekijään: yhteistyöhön ja sopeutumiseen.

 

Menestyminen

 Menestymisen helppous on siinä, minkä asettaa rajaksi ja mitä tavoittelee. Jopa se on kyseenalaista, onko menestyminen tavoitteiden saavuttamista vai onko se yleistä hyvinvointia. Elämänsä voi tehdä vaikeaksi sillä, että asettaa tyytyväisyydelleen korkeat ehdot. Silloin joutuu ponnistelemaan ja ahertamaan enemmän ja on kyseenalaista onko sittenkään tyytyväinen.

 

Menestys voi olla taloudellista, se voi olla uralla etenemistä tai sosiaalisen statuksen saavuttamista. Hyvä terveys ja kova kunto on todella hyvän menestyksen merkki. Osaaminen ja tietäminen ovat menestystä jo sinällään ja ne voivat auttaa myös muiden tavoitteiden saavuttamista.

 

Menestys on itseään ruokkiva järjestelmä. Pieni menestys siivittää suurempien tavoitteiden saavuttamista. Menestyksen tarpeelleen on hyvä silti asettaa rajat, sillä loputonta kilpajuoksua oman kunnianhimonsa kanssa ei kestä loputtomiin kukaan. Voimme lukea pitkälle päässeistä uraihmisistä, urheilijoista, tiedemiehistä ja talousmiehistä, mutta emme tiedä minkä hinnan he ovat maksaneet menestyksestään ja maineestaan.

On tarpeen, että joku haluaa todella nähdä vaivaa pärjätäkseen, mutta häneltä vaaditaan varsin suuria panostuksia. Jos asettaa rajat työnsä ja henkisen vaivannäkönsä määrälle, joku kiitää nopeasti ohitse, mutta itse saattaa hyvinkin elää tasapainoisempaa elämää. Vastuuta pitää kantaa vähintään oma osansa, mutta itsestäänkin kannattaa pitää huolta.

 

Menestys on sitä, että työnsä kautta saavuttaa jonkinlaista hyvinvointia ja itse säilyy jokseenkin kunnossa ja terveenä. Hyvinvointia on olemassa ainakin kuudenlaista: henkistä, hengellistä, emotionaalista, fyysistä, sosiaalista ja taloudellista. Tutkitaanpa niitä lähemmin.

 

Henkinen menestyminen tarkoittaa tietämistä, asennoitumista, osaamista, mielenterveyttä ja mielenrauhaa. Henkisyys voi sisältää kykyjä, arvoja, sisäistettyjä sääntöjä eli normeja ja mitä monimutkaisimpia omaksuttuja ajatuksenkulkuja. Kun tämä kaikki toimii ihmiselle edulliseen ja tarkoituksenmukaiseen tapaan, voimme puhua saavutetusta henkisestä menestyksestä. Tämä on varsin käyttökelpoinen elämisen alue, joka integroituu moneen muuhun menestyksen osa-alueeseen. Henkisellä hyvinvoinnilla on perustansa viisaudessa.

 

Hengellisyys menestysalueena voi tuntua hieman erikoiselta, sillä onko kilpailtava jopa sen alueella. Suoranaista kilpailua hengellisyyden alueella ei oikein voi mitata ja arvioida. Kuitenkin se on se menestyksen alue, jolla moni haluaa edetä saavutettuaan muita tavoitteita. Hengellisyys voi alkaa vahvistua jo nuoruudessa, mutta sen kukoistusaikaa on se vaihe, kun etsitään laajempia näköaloja.

Hengellisyyttä on monenlaista. Joidenkin hengellisyyden tarve tyydyttyy kristillisellä perinteellä, jotkut harrastavat erilaisia filosofioita - itäisiä tai läntisiä - tai esimerkiksi joogaa. Mietiskely johtaa varsin usein hengellisiin kysymyksiin. Jumala, syntymä, elämä, kuolema, kohtalonkulku ja se, onko muutakin elämää kuin se mitä näemme suoraan edessämme, onko henkiolentoja; se alkaa askarruttaa mietiskelyn saavuttaessa laajempia puitteita. Mitä on oikeus, kärsimys, ilo, onnellisuus ja elämän tarkoitus.

 

Emotionaalinen menestys on ehkä lyhyesti sanoen tyytyväisyyttä tai onnellisuutta. Se on tasapainoa ja emotionaalista kylläisyyttä. Tunne-elämä vaikuttaa terveyteen, sosiaalisiin suhteisiin, jaksamiseen, motivaatioon ja tunteeseen elämän tarkoituksenmukaisuudesta. Tunteet tekevät ihmisen terveeksi tai ainakin terveemmäksi, jos ne ovat suotuisat. Tunteet voivat kuluttaa ihmistä tai ajaa suorastaan itsetuhoon.

Tunteet vaikuttavat suurelta osin siihen mitä valitsemme. Ostamme tunteella ja perustelemme järjellä. Ihmissuhteet onnistuvat sen mukaan, mitä tunnemme. Jos tunne on kielteinen, mitkään perusteet eivät auta jaksamaan kauan. Jos tunne-elämä on kunnossa ja tarkoituksenmukainen, niin omaa moneen asiaan vaikuttavan menestystekijän.

 

Fyysistä hyvinvointia on saavuttaa kohtuullista menestystä terveydessä, fyysisessä kunnossa, ryhdissä, hoikkuudessa ja ulkonäössä. Terveys on arvokas asia. Monella on kohtalaisen hyvä terveys, vaikka pieniä vaivoja olisikin. Terveyden menettäminen on suuri muutos ja se herättää ajattelemaan. Terveyden saavuttaminen uudelleen nousee silloin hyvin tärkeäksi tavoitteeksi. Tiede on nykyään velhomaisen taitava palauttamaan terveyttä, mutta oma henkinen motivaatio ja usko parantumiseen on silti tärkeässä osassa. Fyysinen terveys, samoin kuin henkinenkin, on edellytys tyytyväisyyden tunteen saavuttamiselle. Sairauden kanssa on joskus sopeuduttava elämään. Silloinkin säilyy kaipuu terveyteen. Tämä on alue, jossa omalla työllä on saavutettavissa usein paljon.

 

Sosiaalinen hyvinvointi ja sosiaalinen menestys ovat useille ihmisille hyvin tärkeä motivaation lähde. Itsekunnioitus, toisten osoittama arvostus ja laadukas ihmissuhde tai peräti ystävyys liikuttavat ihmistä henkisellä tasolla todella voimakkaasti. Sosiaalinen vajavaisuus ja pahoinvointi ovat lähes kaikille onnettomuus. Tämä on alue, jossa itse ei paljon mahda. Emotionaalinen hyvinvointi ja henkinen asennoituminen pitävät yllä sosiaalista hyvinvointia. Kuitenkin ongelmat sosiaalisessa kentässä ovat monimutkaisia kimppuja, joiden aukominen saattaa olla vaikeaa ja siinä joutuu ottamaan huomioon hyvinkin laajoja kokonaisuuksia.

Ihmisellä on taipumus olla itsekäs, herkkänahkainen ja kallellaan omaan mielihyväänsä. Tämän tiedostaminen auttaa jo ennalta välttämään ihmissuhdeongelmien upottavan suon. Menestys sosiaalisuuden alueella tuntuu hyvältä ja se on arvokas asia. Ihminen ei ole peto tai jumala, joka viihtyy loputtomiin yksikseen. Ihminen on verkoston osa jo syntyessään ja kasvaa erilaisissa yhteisöissä. Ihminen on suhteiden kautta itseään toteuttava olento. Sosiaalisuutta ei pidä laiminlyödä, sillä sillä alueella on mahdollista turmella monta muuta hyvinvoinnin osa-aluetta. Myönteisyys, nöyryys ja lähimmäisensä kunnioittaminen auttavat jo paljon ihmissuhteissa.

 

Taloudellinen hyvinvointi on ehkä ristiriitainen hyvinvoinnin osa-alue. Usein sillä mitataan menestystä. Taloudellista menestystä on helppo mitata, sitä on helpompi saavuttaa kuin muita menestyksen osia. Sitä voi myös menettää helpommin. Taloudellinen menestys liittyy läheisesti ammattiin, työhaluihin, kekseliäisyyteen ja haluun ansaita. Taloudellisen menestyksen tunnusmerkkejä halutaan jopa enemmän kuin sosiaalista menestystä. Se johtuu siitä, että vauraus tuo nopeasti jonkintasoista menestystä monilla muilla alueilla.

Hyvää ihmistä ehkä arvostetaan, mutta varakasta kunnioitetaan, suorastaan varotaan. Rikkaus ei ole tärkeintä saavutettavassa arvostuksessa, vaan tulojen määrä. Yhteiskunnalla on ihmiselle käyttöä ja tämän arvon mittarina on usein palkka. Sosiaalinen status ja palkka ovat varsin läheisessä suhteessa toisiinsa. Taloudellista hyvinvointia kannattaa silti kerätä sen verran kuin on tarpeen, sillä suuri omaisuus ja sen hoitaminen on yöunia koettelevaa hommaa. Kun tällä menestyksen osa-alueella saavutetaan tietty kylläisyys, niin enemmän ei auta enää paljonkaan.

 

Menestys on yksinkertainen asia. Kun kaikkea on sopivasti ja on tyytyväinen elämäänsä, niin on menestynyt. Paljon jotain on hyvä sekin, mutta onnellisuuteen tarvitaan monen asian tasapainoa. Hyvinvoinnin voi saavuttaa helposti, jos on onnekas, mutta sen voi menettää, jos on epäonnea tai on huolimaton. Mitään ei vihata niin paljon kuin onnellista ihmistä, jonka taivaalla ei ole pilven hattaraakaan. Ken onnen löytää se onnen kätkeköön. Hyvää matkaa kohti hyvää elämää.

 

 

 

Menestyvät ihmiset:

 - arvostavat hyvinvointia

- antavat toistenkin elää ja menestyä

- ovat rehellisiä

- osaavat kommunikoida

- ovat kekseliäitä

- ovat kestäviä, eivät anna periksi

- ovat harkitsevaisia ja huolellisia

- rakentavat jatkuvuutta

- nauttivat tekemisestä ja elämästä

- sopeutuvat nopeasti

- osaavat pyytää apua

- viisastuvat

- oppivat koko ajan

- osaavat aloittaa alusta

- saavuttavat tavoitteitaan

- osaavat toimia ihmisten kanssa

- ymmärtävät mitä muut haluavat

- käyttävät lahjojaan menestyäkseen

- luopuvat jostain saadakseen jotain

- tekevät työtä

- rentoutuvat ajallaan

- ovat tarvittaessa nopeita

- innostuvat toisten menestyksestä

- oppivat toisten virheistä ja omista virheistään

- jakavat asiantuntemuksensa ja tietonsa

- välittävät laadusta

- ratkaisevat ongelmia, eivät aiheuta niitä

- harjoittavat kurinalaisuutta

- ottavat riskejä

- ovat ystävällisiä

- ovat asettaneet päämäärän elämälleen

- osaavat kehittää yhteishenkeä

- ovat sopivan avoimia

- luottavat ihmisiin, mutta eivät anna petkuttaa itseään

- kantavat vastuuta

- osaavat olla sopivan nöyriä

- ovat oma-aloitteisia ja rohkeita

- kehittävät taitonsa mestaruuteen

- pystyvät joustamaan, mutta ovat silti lujia

- ovat tuotteliaita, saavat tuloksia aikaan

- pysyvät valppaana, terävänä

- luottavat itseensä

 

Etusivulle