Elämä, työ, johtaminen

 

 

Elämä

 

Elämässä on tarkoitus toteuttaa muutamia elämäntehtäviä. Ihminen pyrkii myös säilyttämään tasapainonsa. Itsestään selvää on myös se, että ihmisten tulee tulla toimeen keskenään. Elämän tarkoitus ei ole nautinto, ainainen voittaminen tai toisten alistaminen.

 

Tasa-arvoisuus on tavoittelemisen arvoinen asia. Ihminen tarvitsee joitakin periaatteita ja itsekuria. Toiminnassaan ja ajattelussaan on pyrittävä toteuttamaan muutamaa johtolankaa. On saatava itselleen jotain hyvää ja kun itsellä on kylliksi, järjestettävä jotain hyvää toisillekin. Muutamia periaatteita ovat turvallisuus ja hyvinvointi, kohtuullisuus ja tasapaino. Pitäisi omaksua tietty linja ja siitä pitää kiinni.

 

Tarvehierarkia edellyttää hyvinvoinnille tiettyjä lähtökohtia. Ensin tärkeimmät, säilymiseen tähtäävät tarpeet, sitten korkeammat elämykselliset ja sosiaaliset tarpeet.

 

 

1.

- Terveys

- Turvallisuus

- Suoja

- Ravinto

- Vapaus

 

2.

Mahdollisuus:

- osallistua

- liittyä

- esittää ajatuksiaan

 

3.

Saada osakseen:

- arvostusta

- huomaavaisuutta

- ystävällisyyttä

- hyvä maine

 

4.

Mahdollisuus:

- toteuttaa itseään

- esteettiseen nautintoon

- hengellisyyteen

 

Ihmisten kanssa on osattava elää. Se on perustava lähtökohta. Ihmisiä on kohdeltava hyvin ja heidän on saatava tuntea olonsa arvostetuksi. Ihminen on vakuuttunut omasta arvostaan ja tätä peruskäsitystä ei pidä haavoittaa. Tosiasia on kuitenkin, että kaikki eivät ymmärrä tätä.

 

Jos saa ihmiset tuntemaan itsearvostusta, niin asiat alkavat sujua. Lähimmäisenrakkaus elää pienistä sanoista ja teoista. Ilman vastavuoroisuutta se kuihtuu. Hyvyys tekee töitä hitaasti, pahuus nopeasti. Menetettyä luottamusta on työläs saada takaisin. Varhaisella iällä omaksuttu myönteisyys, inspiraatio, järkevä ajattelu ja itsekuri kantavat hedelmää koko elämän.

 

Kaksi aforismia:

Älä menetä mielenmalttiasi, älä anna minkään pelästyttää sinua.

Hyvää kuuntelijaa pidetään hyvänä keskustelijana.

 

Työ

 

Sinnikkään palkintoja ovat arvostus ja menestys. Menestyneet ovat tehneet vuosien työn. He alkavat varhain ja etenevät koko ikänsä askel askeleelta, kunnes huomaavat onnistuneensa. Menestyvä on rakentanut ydinosaamisensa varaan. Hän ymmärtää, että muitakin tarvitaan, sillä kaikkea ei voi osata itse.

 

Hyvä yhteishenki ja kiinnostus toisia kohtaan saavat yhteisön kasvamaan vahvaksi. Aito kunnioitus hyvin annosteltuna synnyttää aitoa ystävyyttä ja vahvistaa yhteishenkeä. Olkaa viattomia kuin kyyhkyset ja valppaita kuin käärmeet, kuten Raamatussa sanotaan.

 

Ei riitä, että tekee parhaansa, on saavutettava myös tuloksia. Paljo tekeminen ei ole avainsana, vaan pitkäjänteinen ja huolellinen tulosten tekeminen. Älä ole hyväuskoinen tai typerä, vaan nokkela ja järkevä. On löydettävä kunkin hankkeen idea ja sen jälkeen sitkeästi ja kekseliäästi edettävä kunnes osaset osuvat kohdalleen ja syntyy tuloksia. Työntekijän on kehitettävä itsensä mestaruuteen alallaan. Hänen on neuvottava myös toisia. Organisaation osaaminen on työntekijöiden osaamisen seurausta.

 

Ratkaise ongelmia viisaasti ja tehokkaasti. Hyväksy epävarmuus, sillä elämme muutosten keskellä. Paranna suorituksiasi ja opiskele koko ajan lisää. Ole nopea ja varsinkin ole nopeiden muutosten taitaja. Kaiken kaikkiaan on menestyttävä niissä oloissa missä sattuu olemaan. On pysyttävä lujana. Rakastakaa elämää, niin saatte siltä vastarakkautta.

 

Ajatuksia johtamisesta

 

Johtaja määrittelee mikä organisaatiossa on totta.

 

Johtajan pitää säilyttää mielentyyneys.

 

Johtaja määrittelee organisaation tavoitteet.

 

Johtaja analysoi, organisoi ja ajoittaa toimintoja.

 

Johtaja johtaa tiedon keräämistä, tiedon käsittelyä ja hyödyntämistä.

 

Johtaja on tiedonkulun keskipisteessä, hänen on hyvä pysyä asioista perillä.

 

Johtaja kiittää ja kannustaa. Tarvittaessa hän myös rankaisee.

 

Yrityksen toiminnan kannalta keskeisiä seikkoja ovat kustannusten hallinta, säästäväisyys ja hyvä asiakaspalvelu. Rahan riittävyys on elinehto yritykselle. Yrityksen pitää olla tuottava suhteessa kustannuksiin ja sidottuun pääomaan. Asiakaspalvelu on hyvää markkinointia, sillä turvataan tulevaisuus.

 

On aikansa maltilla ja nopeudella. Ajattele hitaasti ja huolellisesti ja jos osoittautuu, että se kannattaa toimi nopeasti. Ole itsekriittinen suunitellessasi ja päättäväinen toteuttaessasi. Ajattele terävästi ja toimi nopeasti, tarkasti.

 

Johtajan on oltava luja, mutta myös jaloluontoinen, sillä johtaminen on ihmisten kanssa työskentelyä ja tulosten tekemistä heidän kauttaan.

 

Johtaja ulkoistaa itsensä organisaatioon.

 

Johtajan pitäisi yrittää olla rehellinen ja oikeudenmukainen.

 

Johtaja on opiskelija ja hän on johtaja. Hän ei ole joka asian asiantuntija. Siihen hänellä on työntekijänsä. Hän on johtamisen asiantuntija ja muiden alojen opiskelija.

 

Organisaatio on olemassa siksi, että sille jaetaan tehtäviä ja resursseja.

 

Johtaja. Pidä yllä uskoa, näytä tietä ja johda joukkojasi.

 

Johtajan on otettava tietoisia ja harkittuja riskejä.

 

Ihminen, oppiminen ja edistyminen

 

Ihminen oppii sitä, mitä hän tekee. Mitä taitoa käytät, se kehittyy. Kun teet jotain vuoden ajan, alat oppia. Ajattelet sitä. Kun olet tehnyt sitä viisi vuotta, alat olla melkoinen taitaja. Kymmenen vuotta harjoitusta, tutkimista ja ajattelua, niin olet mestari. Tämä kaikki oppimisen, oivallusten ja työn kautta.

 

Joku oppii vuodessa paljon yhdestä asiasta, mutta toista ei jaksa päivää enempää. Kuulostele kiinnostuneisuuttasi ja valitse sopiva ala. Ajattele sitä, opiskele, keskustele alastasi ja harjoittele. Ajan mittaan tuloksia alkaa tulla. Se mitä todella haluat, se enenee, sitä saat.

 

Mitä tänään teet ja laitat alulle, sen tuloksia korjaat huomenna. Se mitä eilen kylvit, korjaat tänään. Yritä jotain, harjoittele ja yritä uudestaan. Jos tavoitteesi on järkevä ja yritystä riittää, niin jossain vaiheessa onnistut. Me olemme kaikki onnistujia, me pärjäämme varmasti.

 

Kuuntele toista taitavasti. Ole kiinnostunut aidosti, kuuntelemisessakin voi olla inspiroitunut. Löydä pääasia, mutta älä tee sitä liian nopeasti. Löydä idea mitä toinen tarkoittaa, tee osuvia johtopäätöksiä.

 

Ahkera ja hyvin motivoitunut tekee paljon enemmän kuin huonosti motivoitu. Organisointi, motivointi ja ihmisten kanssa keskustelu on yrityksen menestyksen perustekijöitä.

 

Tietäminen ja oppiminen tarvitsevat alituista palautetta. Tässä kohdin on oltava asiallinen ja hienotunteinen. Palaute on annettava asioista, ei ihmisistä. Antakaa palautetta ja kuunnelkaa sitä. Palautteen varassa on hyvä kehittää toimintaa. Ajoissa saatu tieto auttaa välttämään vahinkojen syntymistä. Pidä tietosi ajan tasalla.

 

Itseluottamus on ehkä tärkein asia menestykseen pyrittäessä. Itsekritiikki sopivassa mitassa on toinen. Vaisto, tuntuma ja arviointitaito auttavat melkoisen paljon päämäärien valinnassa ja suurempien linjojen valitsemisessa.

 

Kunnioittakaa erilaisuutta. Monenlaisia ihmisiä tarvitaan, sillä maailmassa on monenlaisia tehtäviä. Muutenkin suvaitsevaisuus on viisautta.

 

Ota opiskelijan asenne. Valmiina itseään pitävä tietäjä ei kehity, vaikka maailma muuttuisikin. Joka tekee työtä oppiakseen ja kulkee aloittelijan mielellä, hänestä tulee todellinen tietäjä.

 

Onko parempaa kuin olla rento, sopivasti innostunut ja hyvällä tuulella. Kyetä leikkimään, rentoutumaan, unelmoimaan. Hyvät ideat tulevat yllättäen. Palautuminen tapahtuu parhaiten, kun on vaihtelua. Elämä, työ ja moni muu asia pitää ottaa vakavasti onnistuakseen, silti meillä pitää olla iloa ja keskinäistä rakkautta.

 

Etusivulle