Elämänfilosofia

 

 

 

 

 

 

1

 

Onko mahdollista tietää mitään?

 

Ihmisellä ei ole pääsyä maailmaan, jossa tieto on tarkkaa ja sitä on suunnaton määrä. Ihmisen taso on rajallisten uskomusten taso. Ihmistä kiinnostaa eniten omat asiat ja tuntemukset ja todellinen tiedon taso on hänelle saavuttamaton. Tietoa on mahdollista saavuttaa ajatusmalleilla, heuristiikoilla ja teorioilla.

 

 

2

 

Mitä tarkoittaa käsite totuus?

 

Asiat ovat niin kuin ne ovat. Totuus on malli, joka on ihmisen mielessä. Malli asiantiloista voi olla totuus niistä. Totuus on ihmisen keksimä käsite tiedon laadun määräämiseksi. Totuus on pyrkimys.

 

 

3

 

Tarvitseeko uskonkappaleen olla tosi ja varma? Pitääkö se tietää varmaksi, vai riittääkö uskominen?

 

Uskomalla johonkin ihminen esittää toiveen. Hän haluaisi, että jokin on totta. Ajatuksiaan pinnistämällä ihminen yrittää tehdä jonkin todeksi ensin sisäisesti toivoen, että todellisuuskin vastaisi hänen toiveitaan. Jos asiaa on mahdoton todistaa todeksi, on uskominen ainoa keino pitää toivetta yllä.

 

 

4

 

Olemassaolon osatekijät: fyysinen, henkinen, sosiaalinen, emotionaalinen, hengellinen ja taloudellinen

 

Elämää voi tarkastella usealla eri mittarilla ja kehitystä voi tavoitella usealla alalla. Ihminen on kuuden todellisuuden viipaleen kanssa vuorovaikutuksessa, ja tarkemmin sanoen kuudella tavalla kiinni maailmassa. Kokonaisuus on todellisuutta, osatekijät abstraktioita.

 

 

5

 

Vastuuntunto ja huolehtiminen

 

Vastuuntunnottomuus on maailman ongelmien juuri. Väärät teot ovat ongelmien lähde, sillä mitä hyödyttää tehdä vahinkoa tekemällä väärä asia oikein. Vastuuntuntoinen tuntee huolta ja keskittyy oikeisiin asioihin, niihin, jotka kannattaa tehdä.

 

 

6

 

Ideointi

 

Ideoita tarvitaan koko elämän ajan. Osa ideoista on hyviä, osa huonoja. Ideat ovat lähtökohta ja päämäärä. Idearikkaat menestyvät aina. Hyvään toimintaan kuuluvat ideointi ja suunnittelu, mutta varsinkin taitava toteutus. Ideoiden kannattaa antaa hautua, jotta ne olisivat käyneet läpi mielessä tosiseikkoja, jotka antavat niille voimaa. Ideointi on osa suurempaa älyllistä toimintaa.

 

 

7

 

Sosiaalinen asema

 

Arvostus on ihmiselle tärkeää. Ihminen on arvostuksen kohteena ja arvostaa toisia. Sosiaalinen asema liikuttaa ihmistä henkisesti, sillä hän kaipaa asemaa, joka tyydyttää hänen kunnianhimoaan, mutta myös turvallisuuden tarvettaan. Ihminen kamppailee asemansa kohottamiseksi tai turvaamiseksi.

 

 

8

 

Arvot

 

Arvot antavat suuntaa ja ohjaavat valintoja. Arvot ovat kulttuurin perusta. Sisäiset arvot ovat ne voimatekijät, jotka antavat motivaatiota ja suuntaa. Arvot ja kulttuuri ovat vahvoja todellisuuden muodostajia. Valinnoissa on pitkälle kysymys arvostuksista.

 

 

9

 

Ihmiskäsitys

 

Ihminen pyrkii selviytymään maailmassa. Hän tavoittelee parhaaksi katsomaansa menestystä. Ihminen haluaa rauhan, inspiraation ja tasapainon tunnetta. Ihminen on leikkisä hyvässä ja pahassa. Hän on taistelija, rakentaja, lisääntyjä, saalistaja, yhdistäjä, ajattelija tai innostaja. Ihmisluonteita on lukuisia, niissä on suuria vaihtelevuuksia. Kenties tärkein asia ihmisen elämässä on informaatio.

 

 

10

 

Elämän tarkoitus

 

Elämässä kannattaa pyrkiä mielenrauhan ja innokkaan tavoittelemisen tasapainoiseen yhteensovittamiseen. Elämällä kannattaa tehdä jotakin. Kestävyys ongelmien edessä antaa tasapainoisen elämän. Elämän tarkoitukseen kuuluu työ. Sen olemukseen kuuluu kärsimys ja nautinto. Tulee pyrkiä onnistumiseen sitkeydellä.

 

 

11

 

Elämäkäsitys

 

Elämä on jakso maailmanhistoriassa. Se jakso kannattaa hyödyntää, käyttää se johonkin. Elämä on täynnä energiaa ja sen energian ohjaaminen on elämän ja tulevaisuuden suunnan ohjaamista. Elämä on punos, jossa olemassaolo toteuttaa itseään.

 

 

12

 

Ihmisyyden olemus

 

Ihmisyys tarkoittaa arvostusta. Ihmisyyden arvostusta. Yksilöt ja ryhmät tarvitsevat monia asioita: olemassaoloa, terveyttä, ravintoa, suojaa, turvallisuutta, yhteisöelämää, rakkautta, arvostuksen saamista ja antamista ja itsensä toteuttamista. Ihmisyys on laaja käsite. Sen idea on antaa toisille mielekäs ja onnistunut elämä. Kun sen antaa toisille, sen saa itsekin.

 

 

 

 Etusivulle