Bisnes

- joukko rohkeita päätöksiä

 

 

 

 

 

 

Menestystä on pidettävä yllä kovalla työllä ja se on ansaittua. Katson, että muutamat menestyjät raivaavat tietä eteenpäin ja heidän työtoverinsa ovat heidän mukanaan, oppivat heiltä ja tukevat heitä. Suuret joukot tulevat näiden perässä ja saavat kulkea heidän raivaamaansa reittiä. Kohtuullisinta olisi antaa arvo eturivin puurtajille, koska heidän ansiostaan meillä jokaisella on jotakin. Jos eturivi puuttuu, kuka raivaa tien?

 

Yhteiskunnallinen menestys on hankittu usein kovalla työllä ja luopumalla jostakin muusta. Me tarvitsemme urakiitureita, jotka tekevät hyvää työtä ja vaativat sitä toisilta. He itse ovat maksaneet hinnan. He ovat luopuneet ihmissuhteista, paljosta vapaa-ajasta ja mukavasta jouten olosta. Menestyjät katsovat työtä toisella tavalla kuin muut, heidän ilmeensäkin on erilainen. Keskittyminen ja tahdonlujuus näkyvät kasvoilta.

 

Saavuttaakseen bisneksessä aseman, jota voi sanoa menestyksekkääksi, on täytynyt mennä lujaa. Monet tavoittelevat menestystä ja monet sitä saavuttavatkin. Jos peliin lähtee ja aikoo pysyä pelissä mukana, tarvitsee kekseliäisyyttä ja sisua. Tieto auttaa paljon, sillä silloin ei tarvitse tehdä virheitä, joista muut ovat jo oppineet. Joku sanoi aikanaan: En toivota teille menestystä sellaisenaan, vaan toivotan teille sitä, mitä kohtuudella ansaitsettekin.

 

Bisnes on kuin kalastusta. Tarvitaan kärsivällisyyttä. Liikemies on moniottelija. Hän tarvitsee nopeutta, kestävyyttä, ripeyttä ja päättäväisyyttä. Hänellä ei ole varaa suuriin virheisiin. Bisneksentekoa on monenlaista, mutta kaikki tähtää siihen, että on jotain myytävää.

 

Jos on näkemys taitavasta sodankäynnistä ja on urheilullinen mieleltään, on tuntumaa myös bisnekseen. On seurattava strategioita, suoritettava operaatioita ja taktisia liikkeitä, on seurattava pelikenttää ja oikealla hetkellä sijoituttava oikeaan paikkaan. Viestintä, panostaminen ja ajoitus ovat tulivoimaisen iskun ratkaisevia tekijöitä.

 

Firman menestyksekäs pyörittäminen vaatii ihmisiltä kehittymistä ja innokkuutta. Ajat ovat sellaiset, että varsinkin teknologian, mutta myös muiden alojen nopean kehityksen vuoksi nopea oppiminen ja kehityshaluisuus ovat monille välttämättömiä. Kilpailu on kovaa. Joku toinen ottaa käyttöön uuden tekniikan tai tavan toimia ja alkaakin olla tuottavampi, laadukkaampi ja edullisempi. Tällöin hän saa etumatkaa. Kannattaa seurata aikaansa ja varustautua ennalta. Markkinoille tulee uusia, pienuudessaan näppäriä haastajia, mutta myös suuret ovat vahvoilla laajoine kontakteineen ja volyymituotteineen. Ketteryydellä ja suuruuden ekonomialla on molemmilla etunsa, joilla ne pelaavat markkinoilla.

 

Jos jostain syystä piru menee mieleesi ja harkitset huijaamista, niin ajattele asia oikein. Laita ylimääräistä hintaa. Asiakas saa itse päättää ostaako. Älä huijaa laadussa, sillä silloin asiakas ostaa… ainoastaan kerran.

 

Hyvä liikkeenjohtajuus merkitsee tulevaisuuden hallintaa. Tulevaisuuden hallinta vaatii informaation hallintaa. On oltava tiedonsaantikanavia, karsittava roskatieto pois, tieto on ymmärrettävä ja toiminta sopeutettava uuteen tilanteeseen. Johtajan pitää kulkea asiakkaiden, myyjien ja muun yrityksen väen keskuudessa, jotta säilyttäisi kosketuksensa yrityksensä asioihin. Laadukas, ajoissa saatu tieto on näppärän toiminnan käynnistin. Kun tietoja on kerättynä riittävästi, niin toimi, jotta tietosi olisivat vielä ajankohtaisia.

 

Johtajaksi aikovan on tiedettävä, miten puhua ihmisille. On olemassa tietynlainen johtamiskäyttäytymisen muoto, joka inspiroi ja herättää luottamusta. Osa ideasta on siinä, että osaa sanoa oikeita asioita oikealla tavalla. Suurempi osa taiasta on kuunteleminen. Monet kertovat mielellään asioistaan. Toiset kertoisivat mielellään, mutta kukaan ei ole koskaan kuunnellut ja siksi he eivät oikein ole hyviä kertojia. Kuunteleminen ei ole siksi tärkeää, että saisi aina tietoa tai saisi toisen motivoitumaan. Yksinkertaisesti voi sanoa, että ihminen, joka puhuu, on perillä omista asioistaan ja sen seurauksena toimintakykyinen ja osallistuva. Kertominen on tärkeää ja siksi jonkun kannattaa kuunnella. Jokaisen ihmisen elämässä on jyvänsä.

 

Johtajan on oltava innostunut työstään. Ja miksei olisi, onhan hän halunnut johtajaksi. Liikeyrityksen pyörittäminen muistuttaa kivikautista metsästäjäporukkaa ja sen toimintaa. Päämääräkin on sama eli elannon saaminen. Bisnes vetoaa ihmisen ikiaikaisiin vietteihin. Siksi se on houkuttelevaa ja antaa syytä työskennellä innostuneesti.

 

Yritykselle on edullista, jos se antaa organisaation jäsenten ajatella itse. Ajattelu stimuloi suoriutumaan ja oppimaan.

 

Teknologinen kehitys etenee hyppäyksittäin ja sitä ei voi täysin ohjata. Sillä on oma luontonsa, joka on sitä todellisuutta, jossa insinöörien on elettävä. Roomalainen sotapäällikkö Caesar sanoi parituhatta vuotta sitten, että sotataito on saavuttanut huippunsa. Myönnettäköön, että jälkipolvet ovat ehkä vähän vielä viilailleet sitä.

 

Talous on kuin polkupyörä: pysyy pystyssä vain vauhdissa. Raha on sinällään arvotonta. Rahan kerääminen ei liity syvällisesti talouteen. Talouteen tarvitaan tavarantoimittajia, toimiva yritys ja sen tuotteet ja ostohaluisia ja ostokykyisiä asiakkaita. Raha kulkee näiden välillä todistuksena tehdystä palveluksesta ja arvosta, joka materiaaliin on lisätty. Seteli on todistus tehdystä työstä, jolle joku siitä hyötyjä on antanut tunnustuksen kirjallisessa muodossa. Raha on keino kierrättää työtä, tavaroita ja palveluksia. Raha on sosiaalinen sopimus. Bisnekseen kuuluu se, että joku tekee sen, mitä osaa ja vaihtaa tuotoksiaan siihen, mitä joku toinen osaa. Tarkoitus on saada menot katettua ja ehkä vähän voittoakin. Rahan arvo on pelkkä sopimus ja rahataloudessa sen voima on siinä liikkeessä, mitä se tekee ahertajalta toiselle.

 

Raha ja tietämys liikkuvat nopeasti maasta toiseen. Markkinat ovat tulleet kirjaimellisesti valonnopeiksi. Raha kulkee tuottojen perässä ja tietämystä on siellä, missä on koulutusta ja tutkimusta. Tietämyskin tunnustaa rahan voiman. Tietämys vaihtaa mannerta mukavasti lentokoneessa istuen. Toisaalta asiantuntijan ei tarvitse lähteä minnekään kotoaan, vaan tehdä työnsä kotonaan ja lähettää valmis tulos vaikka minne maapallolla. Tässä huomaamme globalisaation perimmäisen idean, markkinat ovat koko maailman laajuiset. Se, mikä on tärkeää, ovat uudet hyvät ideat. Ei ole hyötyä olla lujalihaksinen metsuri, jos insinööri suunnittelee metsätyökoneen, joka tekee työtä moninkertaista vauhtia. Jos tahdot menestyä, etsi uusia ja näppäriä ideoita. Yksi kone pystyy tekemään viidenkymmenen tavallisen miehen työn, mutta ainoakaan kone ei pysty tekemään yhden epätavallisen miehen työtä.

 

Ihmisellä on tiettyjä kykyjä, tietty kyky kehittyä johonkin suuntaan ja omakohtainen motiivirakenne. Alemmassa asemassa loistaa moni sellainen, joka sammuisi ylemmässä. Menestystä on sekin, että löytää paikkansa maailmassa ja toimii siinä. Erinomaisuutta voi ilmetä missä tahansa tehtävässä. Yksinkertaisesta tehtävästä voisi kirjoittaa paljon oppia paperille ja moni hämmästyisi osaamisen määrää, jota se tekijälleen on opettanut. Kannustaisin siihen, että jatkuvasti tutkit maailmaa ympärilläsi ja mietit, miten jotain oivallusta tai tosiasiaa voi hyödyntää omassa tehtävässä. Vuorokaudessa on paljon tunteja ja niitä kannattaa hyödyntää.

 

Kun kaikki on mennyt pieleen ja mikään ei toimi, mitä tehdä. Ota avuksi käyttöohjekirja. Toinen vastaava temppu on kysyä pomolta. Hän on ollut kuvioissa jo kauan ja näkee valtavasti asioita ympärillään ja tajuaa niitä. Aina löytyy joku, jolla on kokemusta. Tietoa on maailmassa suunnaton määrä ja sitä tehtaillaan koko ajan, kiihtyvään tahtiin. Nykymaailmassa ei tutkijaa enää kannata kouluttaa alansa asiantuntijaksi, vaan tiedonetsinnän asiantuntijaksi ja tietämyksen työstäjäksi. Yliopistosta valmistuva matemaatikko osaa juuri ja juuri sen verran alansa tietämystä, että kykenee oppimaan lisää. Sinällään tutkinto ei ole kuin häivähdys koko matematiikan maailmasta. Vierekkäisissä työhuoneissa työskentelevät matematiikan tutkijat eivät tiedä juuri mitään siitä, mitä naapurihuoneen tutkija oikein tutkii.

 

Etusivulle