GALLERIA 
> Maisemat > Kuva m15

 
Kuvia 
Putkilahden  
kylästä 
1. Maisemat 
2. Eläimet 
3. Rakennukset 
4. Ihmiset 
5. Työt 
6. Historialliset 
7. Muut kuvat 
Copyright © 2002
Putkilahden kyläseura ry
Kulttuurimaisema syntyy luonnonolosuhteiden ja ihmisen toiminnnan yhteisvaikutuksesta. Putkilahden ominaispiirteitä on viljellyt peltoaukeamat metsien keskellä. Lisämausteina voi olla rakennetut pihapiirit, kumpareet, kylätiet ja vesistöjen rannat. Tämä kuvauspaikka on Kouhinsalon tienhaara ja kuvaussuunta pohjoiseen päin. (2001)