Mac OS X:n näppäinoikotiet

Lista on laadittu 2003 Mac OS X 10.2:n aikaan. Perustuu pääosin Applen dokumentaatioon. Tämä ei ole Applen dokumentti, vaan allekirjoittaneen vastuulla.

Näppäinten tiedot Applen mukaan

Englanniksi Suomeksi Symboli Kuvaus
Shift Vaihto Vaihtaa isoon kirjaimeen
yhdessä kirjainnäppäimen kanssa painaen
Command Komento Näppäinhatussa omena ja
hannunvaakuna
Option Optio Näppäinhatussa alt (alternate)
Control Ohjaus tai Ctrl Näppäinhatussa ctrl
Delete Poisto Pyyhkii edellisen merkin tekstistä (backspace)
Escape Esc   Näppäinhatussa esc
Tab Sarkain Siirtää tekstikohdistinta sarkaimen verran tai
lomakkeessa seuraavaan kenttään
Eject Levyn poisto Poistaa levyn vaihtolevyasemasta.
Tuli USB-näppäimistöihin Power-näppäimen tilalle.

Valikkojen komennot Finderissa

Näppäinyhdistelmä Valikko Kuvaus
Shift-Command-Q Omenavalikko Kirjaudu ulos...
Shift-Option-Command-Q   Kirjaudu ulos ilman valintataulua
Shift-Command-Delete Finder
(Ohjelman valikko)
Tyhjennä Roskakori...
Shift-Option-Command-Delete   Tyhjennä Roskakori ilman valintataulua
Command-H Finder
(Ohjelman valikko)
Kätke Finder (Hide)
Option-Command-H Finder
(Ohjelman valikko)
Kätke muut avoimet ohjelmat
  Finder
(Ohjelman valikko)
Alavalikossa Palvelut useita näppäinoikoteitä.
Command-N Tiedosto Uusi ikkuna (New)
Shift-Command-N Tiedosto Uusi kansio
Command-O Tiedosto Avaa kohde (Open)
Option-Command-O   Avaa kohde uuteen ikkunaan
Command-W Tiedosto Sulje ikkuna
Option-Command-W   Sulje kaikki ikkunat
Command-I Tiedosto Näytä kohteen tietoja... (Info)
Command-D Tiedosto Monista l. tee kohteesta kopio (Duplicate)
Command-L Tiedosto Tee alias (Link)
Command-R Tiedosto Näytä alkuperäinen (Reveal)
Command-T Tiedosto Lisää suosikkeihin
Command-Delete Tiedosto Siirrä Roskakoriin
Command-E Tiedosto Anna levy (Eject)
Command-F Tiedosto Etsi... (Find)
Command-Z Muokkaa Peru
Command-X Muokkaa Leikkaa
Command-C Muokkaa Kopioi (Copy)
Command-V Muokkaa Sijoita
Command-A Muokkaa Valitse kaikki (All)
Command-1 Sisältö Symboleina
Command-2 Sisältö Luettelona
Command-3 Sisältö Palstoina
Command-B Sisältö Kätke/näytä työkalupalkki
Command-J Sisältö Näytä/kätke valinnat...
Command-[ Siirry Takaisin (Ei toimi suomalaisella näppäinjärjestyksellä.)
Command-] Siirry Seuraava (Ei toimi suomalaisella näppäinjärjestyksellä.)
Shift-Command-C Siirry Tietokone l. siirry tiedostojärjestelmän
päätasolle (Computer)
Shift-Command-H Siirry Kotikansioon (Home)
Shift-Command-I Siirry iDisk (Applen maksullinen .Mac-palvelu)
Shift-Command-A Siirry Ohjelmat (Applications)
Shift-Command-F Siirry Suosikit (Favorites)
Shift-Command-G Siirry Mene kansioon... (Go to)
Shift-Command-K Siirry Yhdistä palvelimeen...
Command-M Ikkuna Pienennä (Minimize)
Option-Command-M   Pienennä kaikki ikkunat
Command-? tai
Help
Ohjeet Avaa Mac Ohjeet

Finderin ikkunassa lisäksi

Näppäinyhdistelmä Kuvaus
Command- nuoli oikealle Luettelonäkymässä: Laajenna kansion sisältö näkyviin
Option-Command- nuoli oikealle Luettelonäkymässä: Laajenna kansion ja sen sisällä olevien kansioiden sisältö
Command- nuoli vasempaan Luettelonäkymässä: Supista kansion sisältö piiloon
Command- nuoli alas Siirry kansiohierarkiassa syvemmälle (= avaa kansio)
Command- nuoli ylös Siirry kansiohierarkiassa ylemmäs
Option-Command- nuoli ylös Sulje, siirry kansiohierarkiassa ylemmäs
Hiirellä klikkailun muokkausnäppäimet
Control- klikkaus tai
klikkaa ja pidä hiiren painike alhaalla

Näytä kohdevalikko
Command- klikkailu erillään oleviin kohteisiin Valitse erillään olevat kohteet (non-contiguous selection)
Shift- klikkailu erillään oleviin kohteisiin Valitse erillään olevat ja niiden väliin jäävät kohteet (range selection)
Option- kaksoisklikkaus Avaa kohde, sulje samalla Finderin ikkuna
Command- kaksoisklikkaus Avaa kansio uuteen ikkunaan
(Jos Finder on asetettu avaamaan kansiot aina samaan ikkunaan, kuten oletuksena Mac OS X:ssä)
Option- vedä ja pudota Monista kohde (Duplicate) uuteen sijaintipaikkaan
Option-Command- vedä ja pudota Tee alias uuteen sijaintipaikkaan
Command- klikkaa ikkunan otsikkoa Kansion polku valikkona
Option-Command- vedä
kansion taustasta tarttuen

Vieritä kansion näkymää

Muita ohjelmissa yleisiä näppäinkomentoja

Näppäinyhdistelmä Kuvaus
Command-S Tiedosto Tallenna (Save)
Shift-Command-S Tiedosto Tallenna nimellä...
Command-P Tiedosto Tulosta... (Print)
Command-Q Tiedosto Lopeta (Quit)
Page Up tai Control-nuoli ylös Vieritä sivu ylös
Page Down tai Control-nuoli alas Vieritä sivu alas
Command-T Näytä/kätke kirjasinpaletti... (Text)
Shift-Command-C Näytä/kätke väripaletti... (Color)
Tab Seuraava kohde
Shift-Tab Edellinen kohde
Escape tai Command-. Keskeytä
Return Hyväksy oletusvalinta

Muita käyttöohjelmiston näppäinkomentoja

Näppäinyhdistelmä Kuvaus
Option-Command-D Kätke/näytä Dock
Command-Tab Vaihda seuraavaan avoimeen ohjelmaan
Option- klikkaa ohjelman
symbolia Dockissa
Kätke ohjelman kaikki ikkunat
Option-Command- klikkaa
ohjelman symbolia Dockissa
Kätke muiden ohjelmien ikkunat
Shift-Command-3 Kaappaa näytön kuva
Shift-Command-4,
valitse alue hiirellä

Kaappaa valittu osa näytöltä
Shift-Command-4,
hiiriosoitin ikkunan ylle,
sitten välilyönti

Kaappaa ikkuna näytöltä
Command-välilyönti Vaihda näppäinjärjestys. Katso valikkorivin lippua.
Ks. myös Järjestelmäasetukset - Maakohtaiset - Syöttövalikko.
Option-Command-esc Pakota lopettamaan...
Control-Eject Sammuta...
Control-Command-Eject Sulje kaikki ohjelmat ilman valintataulua ja käynnistä uudelleen
Option-Command-Eject Nuku

Valinnaiset ominaisuudet

Järjestelmäasetusten kohdassa Näppäimistö voi tutustua näppäimistön laajennettuun käyttöön. Sen saa käyttöön myös näppäinkomennoilla:

Näppäinyhdistelmä Kuvaus
Control-F1 Näppäimistön laajennettu käyttö (päälle/pois)
Control-F2 Korosta valikot
Control-F3 Korosta Dock
Control-F4 Korosta ikkuna. Huom: Selaa ikkunoita peräkkäisillä painalluksilla.
Control-F5 Korosta Työkalurivi
Control-F6 Korosta paletti

Järjestelmäasetusten kohdassa Käyttöapu (Universal Access) voi valita seuraavia apuja:

Näppäinyhdistelmä Kuvaus
Option-Command-* Zoomaus päälle/pois
Option-Command-+ (plus) Zoomaa lähemmäs
Option-Command-- (miinus) Zoomaa ulommas
Control-Option-Command-* Valkoinen teksti mustalla pohjalla (päälle/pois)
Hiirinäppäimet
8 Ylös
2 Alas
4 Vasempaan
6 Oikealle
1, 3, 7, 9 Viistot suunnat
5 Paina hiiren painike
0 Paina ja pidä pohjassa hiiren painike
. (desimaalierotin) Päästä hiiren painike

Tietokonetta käynnistäessä ja sisään kirjautuessa

Näppäinyhdistelmä Kuvaus
Sisään kirjautuessa Shift pohjassa Kirjaudu sisään ilman kirjautumiskohteita
Käynnistäessä Shift pohjassa Käynnistä ilman tarpeettomia ytimen laajennuksia ja kirjautumiskohteita (Safe Boot; Mac OS X 10.2 ja myöhemmät)
Käynnistäessä C pohjassa Käynnistä rompulta (CD)
Käynnistäessä N pohjassa Käynnistä verkkopalvelimelta (NetBoot)
Käynnistäessä X pohjassa Käynnistä Mac OS kymmeneen (X)
Käynnistäessä Option pohjassa Näytä vaihtoehtoiset käynnistystaltiot
Käynnistäessä Shift-Option-Command-Delete Ohita määritelty käynnistystaltio, etsi käyttöjärjestelmää muilta taltioilta
(kuten romppu, ulkoinen kovalevy)
Käynnistäessä T pohjassa Kone käynnistyy toisen koneen ulkoiseksi levyksi (FireWire Target disk mode)
Käynnistäessä R pohjassa Palauta PowerBookin näyttö perusasetuksiin (Reset)
Käynnistäessä hiiren painike pohjassa Anna asemaan juuttunut vaihtolevy käynnistyessä
Käynnistäessä Command-V pohjassa Näytä tapahtumat Mac OS X käynnistyksen aikana (Verbose mode).
Käynnistäessä Command-S pohjassa Käynnistä Mac OS X yhden käyttäjän tilaan (Single user; käyttöliittymänä komentorivi)

Sivun muutosaika Saturday, 24-Oct-2009 23:29:07 EEST
Kirjoitti Tuomas Rosberg. Sivua ei ylläpidetä. Applen Ohjeet Mac OS X:n valikkorivillä ovat ajan tasalla. Muistiinpanoja teen nykyisin vihkooni. Takaisin alkuun.