vesi.gif (723 bytes) apostolisesti: afterit
viikon motto: mitä se on
valitut palat: lehtileikkeet

 

Tarinoita muutoksista: - Puun ja kuoren välissä
t u o r e i m m a t   u u t u u d e t   a p o s t o l i s e s s a   u u t i s k e o s s a

veviiva.gif (1068 bytes)
Cloverapilaset

Sunnuntai 26.4.1998 , klo 10.03

laman aikana työpaikkojen johtamiskulttuuri muuttui entistä kovemmaksi. Kiristynyt kilpailutilanne ja lisääntyneet tulospaineet johtivat monilla työpaikoilla pelkojohtamiseen. Suuri työmäärä aiheuttaa monille syyllisyydentunteita tekemättömistä töistä. Ne siirtyvät vapaa-aikaan ja uniin. Liiallinen työkuorma uuvuttaa niitä, jotka sen alle jäävät ja lopulta omat voimavarat ehtyvät. Väsymys pahentaa tilannetta. Tuntuu, ettei saa mitään aikaan. On vaikea keskittyä vaikka kuinka tietää, että olisi tärkeä keskittyä juuri tärkeimpiin työtehtäviin ja saada tuloksia niissä aikaan. Pahimmillaan näihin tunnelmiin yhdistyy vielä kyynisyys. tom.gif (11437 bytes)

muutokset aiheuttavat epävarmuutta ja pelkoa. Jos niitä ei ole työstetty, saattaa mielen maisema tunnetasolla vääristyä. Kun muutosten vyöry seuraa toistaan, ei aina ole aikaa pysähtyä käsittelemään niihin liittyviä tunteita, vaan ne patoutuvat ja koteloituvat kyynisyydeksi. Loppuunpalamisen kierre on valmis ja saattaa työstämättömänä edetä yhä syvemmän masennuksen suuntaan.
parhaiten sopeutuneita kutsutaan - erittäin sitoutuneiksi. Joka neljästoista kuulunee tähän ryhmään. He ovat sopeutuneet työssä ja organisaatiossa tapahtuneisiin muutoksiin erittäin hyvin ja heidän työkokemuksensa ovat pääosin myönteisiä ja tyydytystä tuottavia.
kaksi viidestä kuulunee - hyvin sopeutuneisiin. He ovat kyenneet liittämään itsensä mielikuvien tasolla myönteiseksi osaksi työyhteisöä ihanteellistamalla joko työyhteisön arvot, johto tai oma esimiehensä. Heidän työkokemuksensa ovat myöskin päällisin puolin myönteisiä.
sopeutuneita lienee noin viidennes. He suuntautuvat työhönsä ja organisaatioon tottumuksen tuoman rutiinin ja turvallisuuden voimin. Heidän työkokemuksensa ovat pääosin neutraaleja tai lievän myönteisiä.
noin neljä sadasta voitaneen luokitella huonosti sopeutuneiksi. Heidän työkokemuksensa ovat pääosin kielteisiä. He eivät ole kyenneet luomaan turvallisen tuntuisia rutiineita, vaan ovat jääneet eräänlaiseen kapinaan työyhteisössä, esimiestä tai johtoa kohtaan. Joka kymmenes voitaneen luokitella ambivalentiksi. Heille on tyypillistä sekä myönteiset että kielteiset näkemykset samasta kohteesta.
loppuunpalaneiksi voitaneen luokitella noin yhdeksää sadasta. Heille on tyypillistä työuupumuksen oireiden esiintyminen stressinä, väsymyksenä ja kyynisyytenä

Ioannes kertaa Esa Saarisen väitteitä Matthaeus: Linjaorganisaation puristuksessa
Copyright © Cloverapilaset 1999
 
HYPER! KLIK!