vesi.gif (723 bytes) apostolisesti: afterit
viikon motto: mitä se on
valitut palat: lehtileikkeet

 

Vettig ekonomi -- Dags se mobbningen på jobbet
t u o r e i m m a t   u u t u u d e t   a p o s t o l i s e s s a   u u t i s k e o s s a

veviiva.gif (1068 bytes)
Cloverapilaset

Söndag 21.6.1998 , klo 14.03

trakasserier på arbetsplatsen orsakar omfattande psykiskt lidande och medför stora kostnader för samhället. Därför bör man fortsättningsvis satsa på förebyggande verksamhet. Redan att tala om problemet har en sådan effekt. Hur varseblir man mobbning?       thad.gif (11583 bytes)

Utstötningsprocessens fyra faser är:
  fas 1: - bristfällig konflikthantering
  fas 2: - mobbning och psykiskt våld
  fas 3: - individens rättigheter kränks, maktmissbruk
  fas 4: - uteslutning ur arbetskollektivet
Den mobbade passiveras, fråntas sitt inflytande, omplaceras. Upprepade sjukskrivningar, därefter eventuellt avgångsvederlag eller förtidspensionering.
en anställd kan trakasseras på arbetsplatsen utan att ens en nära arbetskamrat ser vad som är på gång. Men det händer också att den som ser vad som pågår inte anser det möjligt eller nödvändigt att ingripa. Den egna arbetsplatsen kan ligga i vågskålen.
En mobbad är mycket ensam och utlämnad.
gränsen mellan trakasserier och osämja är flytande och att blanda sig i upplevs ofta som obehagligt av alla parter. Därför kan situationen lätt tillspetsas och just därför är det så viktigt att inleda en diskussion om problemet.
det psykiska våldet som förekommer på arbetsplatserna är svårt att identifiera och erkänna. Våldet tar sig uttryck i bland annat mobbning av anställda, dåligt fungerande samarbete mellan förmän och underordnade, trötthet, rasism och sexuella trakasserier. Földen blir att de psykosomatiska krämporna och sjukfrånvaron ökar.
sammansättningen av ett arbetsteam måste också förändras en gång per år eftersom det tar ungefär ett år att hitta en syndabock i gänget - med allvarliga följder för den drabbade. Illamåendet tilltar på arbetsplatserna i takt med ökande stress och brådska. Det psykiska arbetsskyddet bör uppmärksammas också på arbetsplatsen - och inte bara på seminarier.
företagsledningens roll i hanteringen av den här sortens problem kan inte överbetonas. Ickeönskade subkulturer ska inte tillåtas, de ska elimineras. Till modern arbetsledning hör att så goda relationer som möjligt ska råda bland de anställda.
En helt ny samarbetskultur efterlyses.

Matthaeus: Linjaorganisaation puristuksessa Iacobus Minor - Suomalainen myytti
Copyright © Cloverapilaset 1999
 
HYPER! KLIK!