lila.gif (723 bytes) apostolisesti: afterit
viikon motto: mitä se on
valitut palat: lehtileikkeet

 

Aiheena -- Tiimit linjaorganisaation puristuksessa
t u o r e i m m a t   u u t u u d e t   a p o s t o l i s e s s a   u u t i s k e o s s a

liviiva.gif (1068 bytes)
Cloverapilaset

Sunnuntai 24.5.1998 , klo 11.57

tiimityö sisältää aina paitsi mahdollisuuksia myös luontaisia heikkouksia verrattuna linjaorganisaatioon. Merkittävin heikkous on analysoinnin ja päätöksenteon hitaus. Tiimityön valtteja on hyödyntää tiimissä oleva henkinen kapasiteetti. Mitä isompi tiimi on sitä enemmän aikaa siihen kuluu. Linjaorganisaatiossa taas tämä aika riippuu usein vain esimiehen luonteenpiirteistä. Toinen heikkous kohdistuu päätöksenteon laatuun. Tiimeissä saatetaan sen yhtenäisyyden nimissä helposti luopua omista hyvistäkin ajatuksista. Tämä tapahtuu tulosten kannalta kohtalokkain seurauksin. matt.gif (13475 bytes)

linjaorganisaatioissa karsastetaan sekä iloa että huumoria. Iloa ei saa näyttää eikä se katsojien puuttuessa ole kovin helppoakaan. Tehotiimeissä tilanne on lähes päinvastainen. Tiimikokoonpano tarjoaa oivan tilaisuuden niin iloitsemiseen kuin toisten tukemiseen ja innostamiseenkin. Huumori on taas tapettu linjaorganisaatiossa vallitsevaan myyttiin - jos jokin on hauskaa se ei voi olla tehokasta. Huumorilla on kuitenkin ratkaisevan tärkeä merkitys tiimien tehokkuudelle, myös silloin kun vastoinkäymisiä voitetaan.
yksi tärkeimmistä tiimin tehokkuustekijöistä piilee sen kommunikaation avoimuudessa. Tätä voidaan analysoida kahdesta eri näkökulmasta - pöydän päällä olevat asiat ja - pöydän alla olevat asiat.
tällaisia pöydän päällä olevia tehokkuustekijöitä, joista yleensä on helpompi keskustella, ovat esimerkiksi tiimin idearikkaus tai tiimin tavoitteet. Pöydän alle jää kuitenkin lähes aina joukko tekijöitä, joista tiimeillä on vaikeampi keskustella. Yksi niistä on tiimin avoimuus.
mikään tiimi ei kuitenkaan pääse kovin pitkälle vain hymistelemällä. Sen on kyettävä nostamaan tärkeimmät tabunsa pöydälle. Tehokkuus putoaa ratkaisevasti, jos pöydän päällä ja pöydän alla olevat asiat ovat liiaksi ristiriidassa keskenään. Tiimien pöydän alta löytyy usein myös samoja asioita, joita linjaorganisaatio on jo aiemmin piilottanut oman pöytänsä alle.

Thomas -- Puun ja kuoren välissä Thaddaeus: Utstötningens fyra faser
Copyright © Cloverapilaset 1999
 
HYPER! KLIK!