kulta.gif (723 bytes) apostolisesti: afterit
viikon motto: mitä se on
valitut palat: lehtileikkeet

 

Ikäohjelma: Suomalainen myytti -- Työtä työiäksi
t u o r e i m m a t   u u t u u d e t   a p o s t o l i s e s s a   u u t i s k e o s s a

kuviiva.gif (1068 bytes)
Cloverapilaset

Sunnuntai 26.7.1998 , klo 12.23

yhteiskunnan kypsymättömyydestä kertoo tapa, jolla Suomi työntää kokemusta eläkkeelle. Sekä eläkkeelle panot että eläkkeellepako ovat kansallinen onnettomuus. Syy siihen on korvien välissä, suomalaisiin pesiintyneessä yksioikoisessa ajattelussa.
jack.gif (11082 bytes)

työntekijät eivät viihdy töissä, koska työltä odotetaan liikaa. Ihmiset myös uupuvat. Töiden organisointi mättää, sillä kaikkein uupuneimmat työntekijät eivät ole töissä tuottavimmilla työpaikoilla.
lisäksi työnantajien käsitys työiästä on hämärtynyt. Töitä etsivälle päälle nelikymppinen voi huomata olevansa jo epäkuranttia työvoimaa.
lainsäädäntö on ristiriitaista. Työttömyyseläke- ja työkyvyttömyysmaksujen porrastus on epäyhtenäistä ja työnantajien maksamat osuudet järjettömästi määriteltyjä. Suuryritykselle vanha työntekijä on omavastuumaksuista johtuen erittäin halpa. Ikääntyneitä ei kuitenkaan kannata palkata, koska työkyvyttömyyseläkkeen maksu kaatuu viimeisen työnantajan niskaan. Jos ikääntyneitä halutaan työllistää, olisi tel- maksuja porrastettava. Iäkkäät ovat puolestaan etuuksien ansiosidannaisuuden takia kallista väkeä, mikä on este heidän työhön menolleen. Samanaikaisesti meiltä yksinkertaisesti loppuu työvoima käsiin.
kansallinen Ikäohjelma on käynnistynyt. Kuuden ministeriön, työnantajajärjestöjen, kuntien ja kaikkien mahdollisten sidosryhmien yhteinen viisivuotinen ohjelma havittelee kansanliikkeeksi. Julkisissa keulakuvissa ja uusissa kansanlauluissa riittää.
Ikäohjelmalla ei kuitenkaan olisi varaa jäädä vain kampanjaksi. Uhkaava työvoimapula ja eläkkeellepako tarvitsee nopeita ja järeitä keinoja. Yritysten kannalta ratkaisevaa on työeläkemaksujen porrastus ja yritysten omavastuiden muuttaminen niin, että eri ikäisiä kannattaisi pitää - ja ottaa töihin.

NB. Lainaajan huomautus: Kaivattaisiinko Ikäohjelmassa myös ihmisiä?

Thaddaeus: Utstötningens fyra faser Tietoyhteiskunta: - Missä on ihminen?
Copyright © Cloverapilaset 1999
 
HYPER! KLIK!