vesi.gif (723 bytes) apostolisesti: afterit
viikon motto: mitä se on
valitut palat: lehtileikkeet

 

Mobbningen i skolvärlden -- toppen av isberget?
t u o r e i m m a t   u u t u u d e t   a p o s t o l i s e s s a   u u t i s k e o s s a

veviiva.gif (1068 bytes)
Cloverapilaset

Fredag 25.6.1999 , klo 10.49

mobbning är inte ett fenomen som är begränsat till skolans värld. Mobbning är vanligt i arbetslivet. Det är ett oerhört stort problem som man dock inte vill tala om - det handlar ju om att stå upp för en enskild mot kollektivet. Ytterst handlar det om ledarkompetens. Ingenting är mera verkningsfullt än en insiktsfull och kunnig ledare som förstår att som coach skapa ett positivt och inspirerande arbetsklimat.       thad.gif (11583 bytes)

om arbetsplatsmobbning är en särskilt utbredd företeelse är knappast förvånande med tanke på samhällets starka kollektiva mekanismer för att förtrycka och oskadliggöra sådana människor som vågar vara annorlunda och dissidenter istället för att vara anpassliga och lagom. Statsbärande partier har också gång på gång utnyttjat dessa attityder och sålunda givit mönster som är allt annat än konstruktiva.
pöbelmentaliteten ligger uppenbarligen väldigt nära ytan i det mänskliga psyket och tar sig väldigt lätt uttryck. Det är angeläget att så många som möjligt förstår att man måste räkna med mobbning så snart som människor kommer samman i grupper. Starka intressegrupperingar och kollektiv i samhället kan också på ett allmänt plan ge mer eller mindre starka incitament för mobbningsbeteendet.
benägenheten att alltid gömma verkligheten bakom en vacker fasad är synnerligen väl utvecklad. Vi talar gärna om mobbning som förekommer mellan skolelever och som är relativt lätt att se, men vi är märkligt tysta om den verkligt raffinerade vuxenmobbningen som de unga riskerar att utsättas för då de lämnar skolans värld. Vi talar inte heller så gärna om de destruktiva och farliga mönster som gruppcentrerade människor liksom starka kollektiv med maktanspråk så ofta ger. Vi ger också en väldigt begränsad bild då vi talar om skolmobbningen. Det är inte bara elever som är mobbare i skolans värld.
det kan tyvärr också vara så att en inkompetent ledare bygger sin maktutövning på den gamla devisen att söndra och härska, där mobbning är ett nödvändigt inslag. Ledares rudimentära insikter i mobbningsproblematiken och deras starka kollegialitet gör det närmast omöjligt att få bort mobbning. Ytterst handlar det om ledarkompetens.

Matthaeus: Tiimien ongelmista vaietaan liikaa Vilttiketju: Väistyykö viisaus tiedon tieltä?
Copyright © Cloverapilaset 1999
 
HYPER! KLIK!