lila.gif (723 bytes) apostolisesti: afterit
viikon motto: mitä se on
valitut palat: lehtileikkeet

 

Tiimityön tehokkuus -- ongelmista vaietaan liikaa?
t u o r e i m m a t   u u t u u d e t   a p o s t o l i s e s s a   u u t i s k e o s s a

liviiva.gif (1068 bytes)
Cloverapilaset

Perjantai 28.5.1999 , klo 19.07

tiimeistä on tullut ehdoton vastaus lähes kaikkeen. Niitä käytetään täysin sopimattomiin tehtäviin ja tiimityön tavoitteet voivat olla epärealistiset. Ylilyönnit ja ongelmista vaikeneminen tekee hallaa tiimityölle, sillä esimerkiksi pakolla määrätyt tiimit ovat ristiriidassa tiimityön periaatteiden kanssa. matt.gif (13475 bytes)

tiimikäsityksissä elää kaksi erillistä todellisuutta. Julkinen kuva omasta organisaatiosta tehokkaana tiimiorganisaationa on monesti jyrkässä ristiriidassa kahdenkeskisissä keskusteluissa usein kuultaviin paljastuksiin täysin toimimattomista tiimeistä. Silti tiimien ongelmista ei saisi puhua? Miksi tiimejä on vaikea saada toimimaan avoimesti ja tuloksekkaasti?
periaatteessa tiimit antavat kaikille mahdollisuuden osallistua tasa-arvoisesti kehittämistyöhön. Niiden avulla voidaan käytännössä kuitenkin yrittää peittää organisaation ristiriidat ja valtasuhteet - sekä suojata oma asema. Jokaisessa organisaatiossa on hierarkia ja valtasuhteet itseasiassa sisäänrakennettu. Aina on olemassa omistaja tai keskusjohto - sekä henkilöstö. Yrityksen tavoitteet tulevat ylhäältä annettuina, mikä on ristiriidassa omakohtaisen ja aidon sitoutumisen kanssa. Yritys on kaiken lisäksi kilpailuorientoitunut - ei yhteistyöorientoitunut.
henkilöiden välinen ja sisäinen konflikti on ryhmässä usein väistämätön tosiasia. Sitä ei kuitenkaan kannattaisi peitellä, vaan nostaa eroja edistämään ryhmän toimintaa. Tiimin tehokkuuden nostamiseksi olisi kehitettävä koko organisaatiota, sillä vastuun jakaminen tiimeille edellyttää myös vallan uusjakoa. Tiimit pitäisi ulottaa koko organisaation läpi, sillä ei riitä, että vain organisaation yksi osa muutetaan. Ryhmätyö voi parhaimmillaan edistää luovuutta ja ongelmanratkaisua, mutta toisaalta ryhmä voi myös tehokkaasti latistaa ja estää oppimista. Halu ja kyky kuunnella edistää luottamusta ja rahellisyyttä kertoa myös vaikeat asiat julki. Johtajan tulisikin ensiksi opetella kuuntelemaan. Samalla hänen tulee olla päättäväinen ja pystyä tarvittaessa tekemään laadukkaita johtopäätöksiä.

Uusiutumisherkkyys - kaaoksen rajamailla Mobbning i skolvärlden -- toppen av isberget
Copyright © Cloverapilaset 1999
 
HYPER! KLIK!