kulta.gif (723 bytes) apostolisesti: afterit
viikon motto: mitä se on
valitut palat: lehtileikkeet

 

Väistyykö viisaus tiedon tieltä -- vilttiketjussa?
t u o r e i m m a t   u u t u u d e t   a p o s t o l i s e s s a   u u t i s k e o s s a

kuviiva.gif (1068 bytes)
Cloverapilaset

Perjantai 30.7.1999 , klo 18.38

huomattava osa tietokoneohjelmista edellyttää hyvää lyhytkestoista työmuistia paitsi tietokoneilta - myös niiden käyttäjiltä. Tämä aiheuttaa ongelmia erityisesti keski- ikäiselle ja sitä vanhemmille työntekijöille, sillä ikääntyminen heikentää työmuistia.
jack.gif (11082 bytes)

nuorille on tyypillistä niin sanottu juokseva intelligenssi, joka perustuu lyhytkestoiseen muistiin ja nopeaan mekaaniseen oppimiseen. Ikääntyneiden työntekijöiden valtti taas on pitkäkestoiseen muistiin perustuva kristallisoitunut - eli kiteytynyt intelligenssi. Se tarkoittaa kykyä erottaa olennainen epäolennaisesta, hahmottaa monimutkaisia kokonaisuuksia ja tulkita ilmiöitä ja niiden merkitystä aikaisempaan tietoon verraten - eli lyhemmin ilmaistuna - suurin piirtein samaa kuin viisaus.
nuorikin ihminen on alakynnessä, jos hänen kykyään käsitellä nopeaa, mekaanista tietoa verrataan tietokoneen kykyyn. Mutta rajallisuudestaan huolimatta ihmisen työmuisti on kuitenkin arvioivaa, valikoivaa ja kritisoivaa - mitä koneen mekaaninen muisti ei ole. Sen sijaan kristallisoituneen intelligenssin alueella ihminen on vahvoilla.
ikääntyneen ihmisen kristallisoitunut älykkyys on hyvin kehittynyt ja kehittyy edelleen varsin myöhäiseen eläkeikään saakka. Kun aivoille tarjotaan uusia tietoja ja elämyksiä, syntyy niiden toimintakykyä lisääviä hermoyhteyksiä. Valitettavasti moderni työelämä ei useinkaan osaa käyttää hyväksi tuota aivojen arvokasta ominaisuutta.
huomattava määrä arvokasta henkistä pääomaa menetetään, kun emme anna ikääntyville työntekijöille mahdollisuutta hyödyntää parhaita puoliaan - vahvuuksiaan. Jatkuvasti muuttuvassa työelämässä elinikäinen oppiminen on realiteetti. Yksi modernin työelämän keskeisiä kysymyksiä olisikin se, miten sovitamme kehittyvän teknologian muistiin kohdistamat vaatimukset siihen tosiasiaan, että käyttäjien enemmistö alkaa ikääntyä. Luulisi, että ratkaisu ongelmaan löytyy vilttiketusta - kristallisoituneen älyn puolelta.

Mobbning i skolvärlden -- toppen av isberget Tietoyhteiskunta: - verkotu tai syrjäydy?
Copyright © Cloverapilaset 1999
 
HYPER! KLIK!