james.gif ( 3021 bytes) lehtileikkeet: etusivu
viikon motto: hakusivu
kestoviisaudet: hakemisto

 

Pitkäikäisten yritysten samanlaisuus - yksilöön?
t u o r e i m m a t   u u t u u d e t   a p o s t o l i s e s s a   u u t i s k e o s s a

javiiva.gif (1139 bytes)
Cloverapilaset

Keskiviikko 18.11.1998 , klo 21.54

Vuoropuhelussa inhimillistä yritystaloutta?

    Henkilöstön osaamisen - tahtomisen - toimeentulemisen muiden kanssa - ja kuormituksen kysymyksien tihentyessä - yksilön ja organisaation vuoropuhelu on saanut uutta ilmettä. Yrityksissä on oltu huolissaan aidon motivaation luomisesta kyynisen sitoutumisen sijaan? Viimemainituissa työsuhde on peliä, jossa työnantaja ei voi taata turvattua työsuhdetta ja työntekijä miettii, miten pelaamalla varmistaisi selustansa - ja markkina-arvonsa?

Epätyypillisten työsuhteiden, pätkä- ja etätyön keskusteluun tuo virkistävän vastakohtaisuuden Elävä Yritys -niminen kirja, jossa tekijä vertaa elävää, satoja vuosia muuntautumiskykyisenä pysynyttä yritystä virtaan, joka etenee koko leveydellään - ja jossa jaettavaa riittää kaikille. Virran vastakohtana on korkeintaan vähän yli sukupolven ikään pääsevä edustavakin yritys, joka on pikemmin lätäkkö, johon kerätään jaettavaa - ja josta heruu vain harvoille?

Pitkäikäisten yritysten selitysvoimana on selkeä käsitys yrityksestä, sen minuudesta - tai persoonasta, taito muuntua ympäristöherkkyyttä tunnustellen, erilaisuuden salliminen yhteisissä arvokehyksissä sekä taito hallita kasvuaan ja kehittymistään konservatiivisen omavaraisesti. Konservatiivinen taloudenhoito on omavaraisuuden varmistamista niin, että vain rahaan ja sijoitettun pääoman tuottoon vihkiytyneet sidokset eivät ulosmittaa omassa lyhytjännitteisyydessään yrityksen tulevaisuuden pohjaa. Konservatiivisuus on samalla sen estämistä, että kapitaalinen valta keskittyisi vain suppeisiin piireihin, sisä- tai etenkään ulkopuolisiin.

Esimiehistä ja asiantuntijoista löytyy muutosjohtaja, niin mies kuin nainen, joka ehtii sekä jaksaa aikaansaada muutoksia - samassa yrityksessä. Häntä luonnehtivat yksilötasolla oikeastaan samat piirteet, joista Elävä Virta -kirjassa mainitan yritystasolla, nimittäin persoonan osalta tahto olla esimies tai huippuasiantuntija - välttämätttömyyden ja muuntautumisen osalta avoin vuorovaikutus ympäristöön, joka merkitsee aitoa kiinnostusta ilman kyynärpäätaktiikkaa - sekä ripaus yrittäjyyttä. Liika yrittäjyys näyttää aikaansaavan hylkimistä ainakin isossa yrityksessä ja yrittäjyyden puute merkitsee puolestaan muutosvoiman puuttumista.

Mikä siis on jatkossa se kantava ja sitouttava voima, jolla yritykset edes varmistavat keskipitkän iän ja joissa yrityksissä ihmiset kokevat olevansa merkityksellisessä työssä - ja vielä jaksavat tehdä sitä. Yksilö näyttää nimittäin tarvitsevan jonkin minimiturvavyöhykkeen jotta hän uskaltaa sitoutua aidosti. Ammattitaitoa, pätevyyttä ja kompetenssia on tarjottu lähes ainoaksi vakuutusturvaksi, mutta yksin se ei pitkän päälle todennäköisesti riitä. On oltava pitkäjänteiseen, inhimilliseen tuloksentekoon panostavia yrityksiä - ihmisiä varten - markkinatalous kun ei riitä yksistään.

Tarvitaan vahvaa vuoropuhelua yksilön ja organisaation sekä sen sidoksien kesken, jotta henkilö kokee olevansa virrassa - eikä lätäkössä. Ovathan aikoinaan hyvältä kuulostavat nimikkeet saaneet outoja sivuilmiöitä - voimavarasta on tullut varavoima - yt on lähestulkoon synonyymi sanalle irtisanominen. Tätä taustaa vasten kannattaa pohtia, millä motiiveilla ja sisällöillä uusiakin nimikkeitä, kuten henkilöstötilinpäätös, toteutetaan. Henkilöstö on valpasta oivaltamaan kuorrutuksen ja sisällön uskottavuuden. Siitä kokemuksesta tulee myös joko elävän virran tai kuivumisen vaarassa olevan lätäkön vaikutelma.


Copyright © Cloverapilaset 1999