james.gif ( 3021 bytes) lehtileikkeet: etusivu
viikon motto: hakusivu
kestoviisaudet: hakemisto

 

Globaalit yritykset -- ovat näyttämässä mallia?
t u o r e i m m a t   u u t u u d e t   a p o s t o l i s e s s a   u u t i s k e o s s a

javiiva.gif (1139 bytes)
Cloverapilaset

Keskiviikko 6.1.1999 , klo 8.21

Verkottuminen on jouston vallankumous?

    Kansainvälisessä kilpailussa ei auta enää se, että juustohöylällä vedetään budjetista varoja. Kaiken a ja o on rakenteellinen kehittäminen ja strateginen johtaminen. Globaalit yritykset etsivät sijoituskohteita sellaisista maista, joissa on osaamista ja joissa koko yhteiskunta toimii tehokkaasti.

Globaalit yritykset ovat ensimmäisinä omaksuneet verkostomaisen toimintamallin sekä sisäisessä toiminnassaan, että suhteissaan asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin. Verkostossa toimiminen edellyttää tiettyä osaamista sekä tiettyä toimintatapaa - välineistöä ja tietynlaista johtamista. Organisatorisen aseman sijasta osaaminen nousee tärkeäksi, kenellä sitä on, miten se saadaan käyttöön ja jalostetuksi. Toiminnot ovat rinnakkaisia ja nopeita.

Verkkotaloudessakin todellinen osaaminen piilee vielä usein yksilöiden pääkopassa. Työelämässä menestymisen yksi mittari on, millainen suhdeverkosto kullakin on - millaiset ovat kontaktipinnat. Yksilötieto on yhteistä ja jaettavissa organisaatiossa. Yksilön näkökulmasta tiedon kasvaminen perustuu paljolti ihmisten väliseen luottamukseen. Vain käyttöön otettu tieto kasvaa. Johtamiselle se asettaa ihan uudenlaisia haasteita - miten hallitset tietoa uudessa ympäristössä.

Verkottuneen yrityksen toimintamalli ja rakenne perustuvat joustavuuteen - ja reagointinopeuteen. Tämä on ainoastaan mahdollista yksinkertaisten organisaatioiden avulla. Valtaa ja päätöksentekoa on verkottuneen yrityksen johtamismallissa hajautettu eri puolille maailmaa. Yritykset toimivat tehokkaasti globaalisti, mutta samalla kussakin maassa myös paikallisesti. Verkostotyöskentelyssä on tiettyjä strategisia asioita, joiden täytyy olla yhteisiä - kuten visiot, strateginen tahtotila, toimintamallit, arvot ja johtamisperiaatteet.

Verkostoissa tieto on keskeistä. Ihmisiin sidottu tietopääoma pitää saada edistämään yhteisten tavoitteiden toteutumista yrityksessä. Johdon tehtävä on priorisoida, ohjata ja näyttää suunta, sekä palkita. Tieto ja osaaminen sadaan kerätyksi globaalissa prosessissa - ja ihmiset motivoiduiksi tekemään tavoitteitaan. Sen jälkeen pitääkin olla paljon vapauksia toimia. On tärkeää, että on väljyyttä ja päätöksentekovoimaa. Fiksuille, osaaville ihmisille se on osa työn iloa, jota pitäisi suoda kaikille. Verkottuneen yrityksen arvopohjaan kuuluu yksilön arvojen tunnistaminen - ja niiden kunnioittaminen. Eri osapuolten pitäisi löytää toisensa liittoutumasta - kumppanuudesta. Tämä on myös tietoyhteiskunnan uusi toimintamalli.


Copyright © Cloverapilaset 1999