james.gif ( 3021 bytes) lehtileikkeet: etusivu
viikon motto: hakusivu
kestoviisaudet: hakemisto

 

Roolit: - Minkälainen valesankari on esimiehenä?
t u o r e i m m a t   u u t u u d e t   a p o s t o l i s e s s a   u u t i s k e o s s a

javiiva.gif (1139 bytes)
Cloverapilaset

Sunnuntai 7.6.1998 , klo 16.24

Lapset seuraavat valesankaria - kuin äitiään?

    On vaikea ymmärtää, että valesankarilla itse asiassa saattaa olla paha olo, koska hänellä on kaikki tai useimmat hyvän olon ja menestyksen symboolit. Koska hän ei itsekään tunnista pahaa oloaan, hän viestii menestyksestä ja uhkuu hyvinvointia ympäristöönsä. Niinpä häneen suhtaudutaan näiden viestien mukaisesti. Valesankaruus ei välttämättä ole todellista sankaruutta, joka kestää koetukset. Se ei ole syntynyt rajussa yhteenotossa todellisuuden kanssa vaan se on olemassa, koska todellisuutta ei ole kyetty kohtaamaan. Siksi valesankarin strategia ei kestä lähempää tarkastelua vaan sen sisältä paljastuu ilmaa ja tyhjää.

Jos valesankari on työyhteisössä avainasemassa kuten johtajana tai esimiehenä, hänen arvoistaan tulee helposti koko työyhteisön arvoja. Hänen hillitön panostamisensa menestykseen ja työntekoon siirtyy alaisille, jotka hekin löytävät itsensä tekemästä hillittömästi töitä ja uhraamasta itsensä ja perheensä firman puolesta.

Koko työyhteisö saattaa sairastua työnarkomaniaan niin, että yhdeksältä illalla puolet firman väestä on vielä töissä, koska kukaan ei kehtaa jäädä vapaalle eikä mennä kotiin. Tällaisessa työyhteisössä on ansiokasta olla viettämättä kesälomaa ja jos voi valehtelematta kertoa olleensa viimeiset kuusi viikkoa yhtä mittaa töissä viettämättä ainoatakaan vapaapäivää, voi olla varma saavansa tärkeitä lojalisuuspisteitä.

Organisaatio, jossa vallitsevat työnarkomaaniset arvot, hakeekin juuri nuoria vasta valmistuneita ihmisiä. He ovat siinä vaiheessa uransa, ettei heillä ole varaa kieltäytyä uhraamasta itseään. Vanhempi työntekijä kunnioittaa itseään niin paljon, että hän ei suostu mihin tahansa.

Valesankari kerää alaisikseen voimakkaasti eteenpäin pyrkiviä ihmisiä. Kokemus, viisaus ja henkilökohtainen omanarvontunto eivät ole valesankarijohtajan alaisten ominaisuuksia, vaan niitä ovat nopeus, nuoruus, uhrautuvuus ja kestävyys. On myös tärkeää, että kukaan alaisista ei ole niin lahjakas, että hän uhkaisi valesankaria itseään.

Valesankarin ympärillä on seuraajia, eli ihmisiä, jotka tarvitsevat voimakkaan johtajan. Jos esikuva on hyvin voimakas hahmo, hänen varjossaan voi tuudittautua jonkinlaiseen pidennettyyn lapsuuteen, jossa asiat ovat yksinkertaisia.

Kun ei koskaan näytä heikkouttaan, tarpeitaan eikä tunteitaan, syntyy vaikutelma, ettei niitä olekaan. Toinen luulee valesankaria pelkästään vahvaksi ja alkaa tukeutua häneen kuin lapsi isään - tai äitiin. Tämä puolestaan vahvistaa valesankarin valeminää, koska se saa lisää viestejä siitä, että valesankari on jotenkin ylivoimainen. Siksi valesankarin ympärillä parveilee ihmisiä, jotka takertuvat hänen valeminä-strategiaansa pikemminkin kuin etsivät tasa-arvosoista kumppania tai ystävää.

Kiire vapauttaa valesankarin vaarallisesta läheisyydestä - häiritsevästä vuorovaikutuksesta. Hyvä keino välttyä vuorovaikutuksesta on hukuttaa toinen puheeseen. Kun puhuu riittävän paljon ei tarvitse sanoa mitään. Sanat toimivat savuverhona pikemminkin kuin viestinä jostain tärkeästä. Kun toiset joutuvat valesankarin savuverhon sisälle, heille tulee sekava olo. He kuulevat paljon puhetta, mutta eivät erota mitään viestejä. Hämäysoperaatio on onnistunut silloin kun toisilla ei ole kertoa itsestään mitään todellista. Tavoite on saavutettu kuin vuorovaikutus on tyrehdytetty.


Copyright © Cloverapilaset 1999