james.gif ( 3021 bytes) lehtileikkeet: etusivu
viikon motto: hakusivu
kestoviisaudet: hakemisto

 

Päällikköjen odotuksista -- ja menestystekijöistä
t u o r e i m m a t   u u t u u d e t   a p o s t o l i s e s s a   u u t i s k e o s s a

javiiva.gif (1139 bytes)
Cloverapilaset

Sunnuntai 26.4.1998 , klo 14.58

Entä -- päällikköjen omat menestytekijät?

  Minkä ominaisuutensa päälliköt uskovat vaikuttaneen heidän omaan menestykseensä? Mitä mieltä nämä myyntityön huiput ovat myyntihenkilöstöstä ja myyntityöstä?

Omaan menestykseensä vaikuttaneista tekijöistä yleisin oli - t i e t o. Ominaisuuksia ja kykyjä mainittiin seuraavassa tärkeysjärjestyksessä:

  • tieto -- 18 vastaajaa

  • eheä persoonallisuus -- 11

  • innostus -- 11 vastaajaa, kova työ -- myös 11

  • hellittämättömyys -- 9

  • kunnianhimo -- 8

  • organisoituneisuus -- 7, empatia -- myös 7

  Vähintään 3 mainitsi asiakaspalveluhalun, agressiivisuuden, suostuttelukyvyn, persoonallisuuden ja ihmissuhteiden taidon. Kiintoisaa on havaita, että kukaan ei pitänyt - päinvastoin kun olisi voinut odottaa - myyntikokemusta tärkeimpänä menestykseensä vaikuttaneena tekijänä. Kuitenkin tuotteeen tai palveluksen tuntemus oli yleisimmin valittu tekijä. Merkitseekö tämä sitä, että kokemus ei välttämättä tuo mukanaan tietoa?

  Neljäs kysymys yritti saada selville, mitä mieltä nämä myyntityön huiput olivat myyntihenkilöstöstä ja myyntityöstä. Kysymys oli kolmiosainen - vastausten suhteet on esitetty suluissa:

       Toivoisivatko he, että myyntihenkilö olisi mieluummin...

  • ...suostutteleva kuin tuotetietoinen? Kuten voi odottaa, johtajat valitsivat jälkimmäisen vaihtoehdon [33:11].

  • ...hyvä kaskunkertoja kuin liikemiesmäinen? Valinta kohdistui yksimielisesti jälkimmäiseen ominaisuuteen [44:0].

  • ...hyväksymättä asiakkaan "ei"-vastausta kuin tietäisi, milloin olisi aika luopua? Valtaosa vastanneista ilmoitti, että myyntihenkilön on tiedettävä, milloin on syytä luopua [40:3].


Copyright © Cloverapilaset 1999