james.gif ( 3021 bytes) lehtileikkeet: etusivu
viikon motto: hakusivu
kestoviisaudet: hakemisto

 

Työelämän selviytyjä vastaa omasta työurastaan
t u o r e i m m a t   u u t u u d e t   a p o s t o l i s e s s a   u u t i s k e o s s a

javiiva.gif (1139 bytes)
Cloverapilaset

Keskiviikko 9.9.1998 , klo 19.41

Urasuunnittelu - sijoitus yrityksen hyväksi?

    Suomessa yritykset uhraavat paljon aikaa, voimia ja asiantuntemusta työhönottoon ja organisaation kehittämiseen. Yhtälailla yrityksen kannattaa panostaa yksilöiden kehittämiseen niin, että yksilön elinkaari yrityksessä nousee mahdollisimman pitkään. Kun sitten työpaikan vaihto koittaa, ero tapahtuu yhtä ammattimaisesti kuin työhön tulo, molempien osapuolten intressit huomioon ottaen. Poislähtöihin ei pidä suhtautua tunneperäisesti. Ovia ei kannata paukutella, vaan aina jättää raolleen.

Ihmisen kehittymisprosessiin kannattaa vaikuttaa ennen kuin työelinkaari saavuttaa lakipisteensä. Näin työelinkaarta voi pidentää saman tehtävän tai yrityksen sisällä tai jopa koko työelämää ajatellen.

Urasuunnittelu ei enää tarkoita hierarkkisen etenemisen suunnittelua, vaan jatkuvaa oppimista ja kokemuspiirin laajentamista niin, että yksilön arvo työmarkkinoilla säilyy ja nousee. Ihminen vastaa itse urakehityksestään. Yrityksen vastuulla on luoda kehitystä tukevat olosuhteet. Avoin ja yksilöä kunnioittava ilmapiiri sekä mahdollisuus itsensä analysointiin ja kehittämiseen ovat tärkeitä asioita.

Esimiehen on oltava aidosti kiinnostunut ihmisten kehittymisestä ja sitä kautta oman ryhmän ja koko yrityksen kehittymisestä. Perinteinen kehityskeskustelu ei riitä, mutta kylläkin täydentää urasuunnittelun prosessia. Ihmisen täytyy saada katsoa mahdollisuuksiaan laajemmalti ja toteuttaa eräänlainen benchmarking oman markkina-arvonsa suhteen.

Ihmisen urasuunnitteluun panostavalla yrityksellä on koko ajan tiedoiltaan ja taidoiltaan ajan tasalla olevia ihmisiä, jotka ovat myös sitoutuneita ja motivoituneita. Tämä taas on tehokkuuden ja tuottavuuden edellytys. Nämä yritykset onnistuvat myös palkkaamaan parhaat henkilöt silloin, kun kilpailu hyvistä työntekijöistä kiristyy.

Urasuunnittelun perusta on itsetuntemus. Ihmisellä täytyy selkeästi olla mahdollisuus analysoida itsessään niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat hänen menestymiseensä ja onnellisuuteensa työelämässä. Tämä analyysi koskee muun muassa omaa osaamista - kykyjä - motivaatiotekijöitä - ja persoonallisuutta. Analyysin avulla ihminen pystyy asettamaan itselleen tavoitteita ja määrittelemään, millaisessa työssä parhaiten menestyy ja viihtyy. Urasuunnittelu on sijoitus omaksi ja yrityksen hyväksi.

Entisestä poikkeava urasuunnittelun prosessi vaatii uudenlaista avoimuutta siihen osallistuvilta, esimieheltä, ylimmältä johdolta ja henkilöstöosastolta. Jos yritys käyttää vaikkapa viisi prosenttia liikevaihdosta tutkimukseen ja tuotekehitykseen, pitäisi myös ihmisten saada viisi prosenttia työajastaan itsensä kehittämiseen. Omaksi ja yrityksen hyväksi.


Copyright © Cloverapilaset 1999