james.gif ( 3021 bytes) lehtileikkeet: etusivu
viikon motto: hakusivu
kestoviisaudet: hakemisto

 

Onko riippumatonta tiimikulttuuria -- olemassa?
t u o r e i m m a t   u u t u u d e t   a p o s t o l i s e s s a   u u t i s k e o s s a

javiiva.gif (1139 bytes)
Cloverapilaset

Keskiviikko 16.6.1999 , klo 23.34

Linjaorganisaatio on usein - pahatapainen?

    Tiimi on joukko yksilöitä, joita yhdistää päämäärä? Jos tämä yleis- määritelmä otetaan todesta, kelpaa tiimiksi vaikka keskustapuolue. Mutta tiimille voidaan antaa myös toisenlainen määritelmä: Tiimi on joukko henkilöitä, jotka ovat, päämääränsä saavuttaakseen, tiiminä vuorovaikutuksessa siten, että tiimi tuottaa jatkuvasti tuloksia - korkeatasoisia ja ennakoitavissa olevia tuloksia. Yhteisiä arvoja tällaiselle tiimille voi löytää ainakin seuraavilta alla luetelluilta alueilta:

Usko tiimin voimaan. Tiimin voima piilee sen tahdossa menestyä tiiminä. Pieninkin kolaus saattaa vaikuttaa tiimiin - sen suoritustasoon, yllättävän voimakkaasti. Uskon hiipuminen tiimissä romuttaa tiimin mahdollisuuksia menestyä ja ruokkii sooloilua. Suomalaiset nähdään muutenkin varsin yleisesti soolopelaajina - myös yrityksissä.

Moninaisuuden arvostaminen. Tiimistä tulee aina löytymään erilaisia ihmistyyppejä, joilla on erilaisia ja toisiaan täydentäviä taitoja. Onneton se tiimi - jonka jäsenet samoilla heikkouksilla täydentävät toisiaan. Onneton se tiimi - joka ei pysty hyödyntämään tiimissä piilevää moninaisuutta. Tosiseikoista huolimatta näyttää erilaisuuden arvostaminen tiimeissäkin - puhumattakaan linjaorganisaatiosta - usein olevan kiven alla.

Kommunikaatio. Tiimin, jossa kommunikaatio on avoin, tiimipelaajia - ja tiimiä arvostava ja kunnioittava, sekä erilaisia mielipiteitä arvostava, on välttämätön elementti, jotta saadaan hyödynnettyä tiimissä pesivä potentiaali. Maailmalla näkyneet arvioinnit suomalaisesta management- profiilista eivät juuri ole antaneet kehuja meille tällä alueella.

Tiimin johtaminen. Aivan kuten urheilutiimeissäkin, on yritystiimien johtamisen perustavoite saada mahdollisimman paljon pelitaitoja ja peli- intoa irti tiimipelaajista. Tiimin johtamisessa on tehtävä kaikkensa sen eteen, että tiimi menestyy ja kehittyy jatkuvasti. Koska tämä taas riippuu paljon siitä, mitä kussakin tapauksessa on tiimin tehtävä, ja lähtötilanne, jättää se valmentaja-johtajalle laajan työkalujen valinnan vapauden.

Laatutietoisuus. Tiimin on tuskin mahdollista saavuttaa korkeatasoisia ja ennustettavissa olevia tuloksia ilman laatutietoista asennetta tiimityöhöönsä. Käytäntö on osoittanut, että juuri tällä alueella yritystiimit lipsuvat kaikista helpoimmin. Tämä puolestaan heijastaa todennäköisesti linjaorganisaatiosta saatua perintöä.

Vastuuntunto. Kun jääkiekkojoukkue juhlii voittoaan se tekee sen tietoisena siitä, että sen on otettava vastuu menestyksestään myös jatkossa sekä lisäksi epäonnistumisistaan ja tappioistaan. Muiden syyttelyyn syyllistytään harvoin. Kuluu vielä jonkin aikaa, ennenkuin tällainen asenne on iskostunut yritysmaailmaan ja sen tiimeihin.


Copyright © Cloverapilaset 1999