james.gif ( 3021 bytes) apostolisesti: afterit
viikon motto: mitä se on
valitut palat: lehtileikkeet

 

Työnhakijan - ennustamisen sietämätön vaikeus?
t u o r e i m m a t   u u t u u d e t   a p o s t o l i s e s s a   u u t i s k e o s s a

javiiva.gif (1139 bytes)
Cloverapilaset

Keskiviikko 10.3.1999 , klo 18:24

Selkoa - henkilöarvioinnin testiviidakkoon?

    Henkilöarviointimenettelyn teknisen laadun ohella yritys huolehtii myös siitä, että työnhakijaa ja työntekijää kohdellaan - työnhaussa - testauksissa ja henkilöarvioinneissa kunnioituksella - etteivät puheet liiketoiminnan etiikasta jäisi pelkäksi seminaarihöpäksi?

Testimenetelmien luotettavuus on välttämätön ehto? Luotettavuudella tarkoitetaan testin kykyä systemaattisesti mitata jotain ominaisuutta sekä ennustaa työmenestystä mitatun ominaisuuden avulla. Tällaiselle testin luotettavuudelle on vakiintuneet kriteerit - reliabiliteetti ja validiteetti. Reliabiliteetti on testin luotettavuuden välttämätön ehto sikäli, että testihän ei voi olla ennustava - ilman luotettavuutta. Reliabiliteetti tarkoittaa testin kykyä yhtenevästi ja mahdollisimman virheettömästi mitata jotain ominaisuutta. Psyykkiset ominaisuudet ovat monisyisiä ja näkymättömiä. Niiden mittaaminen vaatii kaksinverroin enemmän huomiota kuin fyysisten ominaisuuksien mittaaminen.

Suoritustarpeen mittaamiseksi tarvitaan useita kysymyksiä eikä pelkkä kysymys alakoulun pituushyppykilpailusta tuota rittävästi reliaabelia suoritustarpeen mittausta. Reliabiliteetin toteutuminen ei kuitenkaan vielä riitä, vaan testin tulee tietenkin olla myös validi - eli kyetä ennustamaan käyttäytymistä, esimerkiksi suoriutumista työtehtävissä. On tärkeä tajuta, että testin luotettavuuden komponenttien, reliabiliteetin ja validiteetin, vaatimus ei koske pelkästään psykologisia persoonallisuustestejä - vaan yhtälailla oppimis-, johtamis- ja neuvottelutyylejä mittaavia lomakkeita. Vailla reliabiliteettia oleva lomake tuottaa satunnaisia tuloksia - tyhjää sanahelinää - mittausten sijasta.

Lomatestien luoettavuutta, reliabiliteettia ja validiteettia on vaikea nähdä vain silmäilemällä lomaketta - ammattitutkijallekin. Taannoinen kokemus valaisee asiaa. Amerikkalaista alkuperää oleva, epäselvän ympäristön sietokykyä mittaava testi, joka olisi ollut oivallinen työkalu arvoitaessa ja valmennettaessa työnhakijoita vieraskulttuurisiin ympäristöihin osoittautui täysin puutteelliseksi. Testiä kokeiltiin useassa suurehkossa työnhakijain ryhmässä. Testitekninen analyysi osoitti täysin puuttuvaa reliabiliteettia - eli testin kysymykset eivät yhtenäisesti mitanneet - yhtään mitään. Edes erilaiset osittamis- ja korjaustoimenpiteet eivät auttaneet tämän ulospäin elegantin - mutta sisältä hajanaisen - testin pelastamista.

Lomaketestin luotettavuuden ohella toinen kompastuskivi on testituloksen tulkitseminen. Jos lomaketestin tulosta pidetään käyttäytymisen ainoana - todenmukaisena mittana, voi lopullinen henkilöarvio olla eriskummallinen. Tähän perusvirheeseen sorrutaan kuitenkin laajalti. Perehtymättömän on vaikea vastustaa testien pitkälle hiottuja, numeroin ja profiilein höystettyjä tietokoneprinttejä, jotka luovat illuusion äärimmäisestä tarkkuudesta. Tilanne muistuttaa hypnoottista suggestiota, jossa epävarma haastattelija alkaakin nojata lomaketestin tuloksiin. Testi vie haastattelijaa - eikä päinvastoin. Työnhakutilanteessa minäkuva voi olla omaa pätevyyttä liiotteleva - mutta toiset osaavat myös vähätellä kompetenssiaan. Taitamaton tulkitsija voi helposti tuhota hyvän haastatteluarvionsa antamalla testilomakkeen hypnotisoida itsensä.


Copyright © Cloverapilaset 1999