james.gif ( 3021 bytes) lehtileikkeet: etusivu
viikon motto: hakusivu
kestoviisaudet: hakemisto

 

Tietokaan ei ole enää samaa valtaa, kuten ennen?
t u o r e i m m a t   u u t u u d e t   a p o s t o l i s e s s a   u u t i s k e o s s a

javiiva.gif (1139 bytes)
Cloverapilaset

Sunnuntai 19.4.1998 , klo 18.59

Vapaa tiedonkulku lisää ymmärrystä, vai...?

    Internet on jo osoittanut perusteettomaksi oletuksen, että täysin vapaa tiedonkulku lisäisi ihmisten tietämystä ja ymmärrystä maailman asioista. Pikemminkin näyttää käyvän päinvastoin. Tiedon lähteitä on verkon ansiosta lähes rajattomasti, eikä verkossa ole julkaisukynnystä. Tiedon etsintä, analysointi ja lähteen luotettavuuden arviointi jäävät kokonaan vastaanottajan tehtäviksi.

Tiedotuskanavia on rajattomasti, eikä entisen kaltaisia auktoriteetteja enää ole. Jopa aiemmin luotettavat asiantuntijat ovat keskenään eri mieltä asioista. Tilastotkin ovat menettäneet uskottavuutensa. Nykyään on tapana olla ensin jotain mieltä ja sen jälkeen valita sopiva tilasto sitä tukemaan. Tilastojen avulla mikä tahansa kannanotto voidaan osoittaa oikeaksi.

Vielä 70-luvulla tv-mainos neuvoi hankkimaan paksun tietosanakirjasarjan, jotta lukijan ei olisi tarvinnut juosta tiedon perässä. Internet on kääntänyt tilanteen päälaelleen: tietoa on niin paljon, että siitä on tullut uusi ongelma. Tiedolle on käynyt samalla tavalla kuin ravinnolle. Vielä 1800-luvulla monet ihmiset kärsivät aliravitsemuksesta ja siitä johtuvista sairauksista. Tällä vuosisadalla ruokaa on ollut niin paljon, että varsinainen terveysriski on nyt ylipaino.

Tietokaan ei ole enää valtaa, kuten ennen, vaan se on kärsinyt inflaation. Nyt valtaa on se, että pystyy kokoamaan jonkinlaisen kokonaiskuvan yhä pienemmistä ja keskenään ristiriitaisista tiedonmurusista. Tietoa on niin paljon, että laajoista asioista, kuten ydinvoimasta, pakolaispolitiikasta, Emusta tai työttömyydestä, on mahdoton muodostaa perusteltua mielipidettä. Se ei ole ongelma vain netissä, sillä perinteistenkin medioiden luotettavuus on alkanut rakoilla. Uutisoinnin nopeutuminen lähes reaaliaikaiseksi, medioiden välinen kilpailu sekä tarve tehdä uutisista viihdettä ovat nopeasti lisänneet virheiden ja oikaisujen määrää.

Paljon puhutusta tietoyhteiskunnasta ei tulekaan koneiden ja tiedon vaan kielen ja viestinnän yhteiskunta. Mielipiteensä saa läpi se, joka osaa levittää omaa viestiään tehokkaimmin.

On sanottu, että netti on "great equalizer", suuri erojen tasoittaja. Totta onkin, että verkko esimerkiksi murtaa Suomen maantieteellisen eristyneisyyden ja vie sen tapahtumien keskipisteeseen. Verkossa pienetkin organisaatiot ja painostusryhmät saavat äänensä kuuluviin ja voivat viestiä kansainvälisesti eikä tiedottamiseen mene kuin murto-osa aiemmista kustannuksista.

Verkko luo kuitenkin uudet rajalinjat. Se yhdistää ihmisiä maiden välillä, mutta erottaa heitä niiden sisällä. Aktiiviset ja osaavat ihmiset hankkivat helposti verkon kautta itselleen lisää aktiivisuutta ja osaamista sekä pitävät yhteyttä toisiin samanlaisiin ihmisiin kaikkialla maailmassa.

Tietoyhteiskunta vähentää maantieteellisten rajojen merkitystä ja lisää osaamiseen perustuvan kilpailukyvyn merkitystä. Mahdollisessa kriisissä on jopa tärkeämpää puolustaa muutamaa tietokonekeskusta kuin maantieteellisiä rajoja. Tietokoneistettu yhteiskunta on niin haavoittuva, että se pysähtyy kokonaan, jos tietoliikenneyhteydet katkaistaan tai muutama tärkeä tietokonekeskus tuhotaan.

Naiset ovat jäämässä sivustakatsojiksi tietoyhteiskunnassa. Monet pojat tutustuvat verkkoon ja tietokoneisiin jo ennen kouluikää, mikä antaa heille selvän etumatkan myöhemmin jatko-opiskelupaikkoja valittaessa. Tietotekniikka on ainoa opiskeluala, jossa naisten osuus on viime vuosina laskenut. Suuntaus on sama kaikkialla maailmassa: tietoyhteiskuntaa rakentavat miehet, joille uusi tekniikka on vallan ja vaikuttamisen väline. Nopeasti kehittyvällä alalla palkkataso on korkea ja mahdollisuudet vaikuttaa yleiseen kehitykseen suuret. Valta on jälleen pakenemassa naisilta. Miehistyminen on tapahtunut huomaamatta, eivätkä edes naisten omat etujärjestöt ole tiedostaneet sitä.


Copyright © Cloverapilaset 1999