james.gif ( 3021 bytes) lehtileikkeet: etusivu
viikon motto: hakusivu
kestoviisaudet: hakemisto

 

Budjetti kertoo arvoista - ja niiden järjestyksestä
t u o r e i m m a t   u u t u u d e t   a p o s t o l i s e s s a   u u t i s k e o s s a

javiiva.gif (1139 bytes)
Cloverapilaset

Keskiviikko 2.9.1998 , klo 16.47

Höyrähtäminen; yritysjohdon suloinen ansa?

    Käsillä on se aika vuodesta, jolloin yritykset kirjaavat olosuhteensa menoiksi ja toiveensa tuloiksi. Yhteenvetoa edellisestä kutsutaan budjetiksi. Budjetti on talousennuste mutta valintoineen ja painotuksineen se kertoo paljon myös yritysjohdon arvoista ja niiden järjestyksestä. Johdon tulisi suunnata huomionsa erityisesti menestyviin yksikköihin. Niiden tekemät virheet ovat kohtalokkaita. Samanlainen oleellisen ymmärtäminen on tarpeen yritysjohdon suhteessa uuteen ja vanhaan.

Innostuminen on viattomin ja parasta tarkoittavin tapa tärvellä yrityksen arvomaailmaa. Kun yritysjohto rakastuu johonkin uuteen - olkoon se teknologiaa kuten tietoverkot tai strategiaa kuten yritysostot - yritys on vaarallisella polulla.

Yritys uhkaa silloin jähmettyä kahdella eri tavalla. Johdon näkökenttä supistuu. Vain uusi innostuksen kohde näkyy terävänä, joten siitä syntyy kaiken toiminnan kiintopiste. Panostukset ohjautuvat kuin itsestään uuteen ja kiehtovaan. Yrityksen vakiintuneet - ja jopa menestyvät osat - jäävät polkemaan paikalleen.

Samaan aikaan uusien hankkeiden kyseenalaistava arviointi tukahtuu, koska se loukkaa johdon uskoa uuteen. Yritykseen syntyy doktriini.
Uusi on kannatettavaa - koska se on uutta. Koska uusi on uutta, sen kriittinen tarkastelu on vanhanaikaista. Koska uudesta on vähän tietoa, tietoa ei tarvita.

Höyrähtäminen on inhimillistä. Johtajaa kannustavat innostumaan yhtä aikaa arjen ahtaus ja tulevaisuuden lupaukset. Valtaosa yrityksistä toimii markkinoilla, joilla kilpailu rajaa tehokkaasti niin katteet kuin kasvunkin, On helpompaa uskoa menestykseen alueilla, joita realiteetit eivät vielä kahlitse. On vaivatonta, kun perusteluksi riittää - ettei niitä ole.

Uskoon kuuluu, että samanmieliset tukevat toisiaan. Innostuneen johtajan suulla puhuukin usein taustaryhmä, joka jakaa rahat mutta ei vastuuta. Erilaiset neuvonantajat korostavat mielellään ylimmän johdon sitoutumista tähän - tai tuohon - hienoon asiaan. Kuta sitoutuneempi johto, sen helpompi neuvoista on laskuttaa.

Kyyninen, mistään innostumaton johtaja taas latistaa ympäristönsä

Äärimmäisten johtamistapojen välillä on kuitenkin mahdollisuuksia toimia edistyksellisesti ja luovasti mutta oikeat mittasuhteet säilyttäen.


Copyright © Cloverapilaset 1999