james.gif ( 3021 bytes) lehtileikkeet: etusivu
viikon motto: hakusivu
kestoviisaudet: hakemisto

 

Sijoittaminen on lyhytnäköistä voitontavoittelua?
t u o r e i m m a t   u u t u u d e t   a p o s t o l i s e s s a   u u t i s k e o s s a

javiiva.gif (1139 bytes)
Cloverapilaset

Keskiviikko 17.2.1999 , klo 8.03

Sijoittajatko määräävät -- yrityksen tahdin?

    Jos Nokia olisi 15 vuotta sitten johdettu vain sijoittajien voittojen maksimointi mielessä, niin tämän päivän menestystarina olisi jäänyt syntymättä. Sijoittajien vaatimuksesta silloin olisi karsittu pois kaikki turhat rönsyt, joilla vain ehkä olisi tulevaisuuden mahdollisuuksia. Matkapuhelimet olivat tuolloin - niitä rönsyjä.

Sijoittajien toiveiden tyydyttämisestä, heidän voittojensa maksimoinnista on tulossa yhä enenevässä määrin yritysten toimintaa ohjaava voima. Monet pörssiyhtiöt kirjaavat jo vuosikertomuksiinsakin tärkeimmäksi tavoitteeksi osakkeenomistajien sijoituksen arvon kasvattamisen - sekä taloudellisen lisäarvon luomisen heille - eli shareholder valuen nostamisen. Vielä tämän vuosikymmenen alussa ne nimesivät tavoitteekseen asiakastyytyväisyyden ja omavaraisuutensa kasvattamisen. Mikä saa sijoittajat tyytyväiseksi?

Sijoittajat pitävät - paitsi äärimmäisestä kustannustehokkuudesta, niin myös kapeista yhden asian liikkeistä ja fuusioiden luomasta suuruuden ekonomiasta. Vaikka rahoitusteoreetikot väittävätkin, että sijoittajien etu on yhtä kuin yrityksen etu, niin yritystutkijat pelkäävät, että liiallinen sijoittajien toiveiden mukaan pokkurointi voi tehdä hallaa itse yrityksellekin - pitkällä tähtäimellä. Se voi aja yritykset lyhytnäköiseen voitontavoitteluun, joka tiukkojen kustannusten leikkausten myötä - ja yhteen asiaan keskittymisen takia - vie menestyksen mahdollisuudet - yrityksen tulevaisuudesta.

Kaikille aloille pelkkä pörssikurssia mittatikkuna pitävä toimintatapa ei yksinkertaisesti sovi. Sellaisia aloja ovat esimerkiksi energiateollisuus, prosessitekniikka, avaruusteknologia ja muut alat, jotka vaativat sekä kärsivällisyyttä että tähtäimen asettamista kauemmaksi tulevaisuuteen. Sijoittajien kärsimättömyys sopii paremmin sellaisille voimakkaan kasvun aloille, joilla tuotteiden elinkaari on lyhyt - kuten viestintä- ja tietotekniikka. Mutta sielläkin piilee vaaransa. Vaikka uusilla pienillä yrityksillä olisi halua luovaan kehittelyyn, niiden on tosi vaikea löytää - kärsivällistä rahoitusta.

Lyhyellä aikavälillä - sijoittajien rakastama kapealle alueelle keskittyminen voi tuoda isojakin voittoja. Mutta entä sitten - kun aika jättää - voittoisasta tuotteesta? Kauanko esimerkiksi tietotekniikan buumi kestää ennenkuin markkinat ovat kypsiä? Lyhytjänteisyydessä - pelkkä hyvä tulos ei riitä, vaan yrityksen on pystyttävä tuottamaan jokaisessa neljännesvuosituloksessaan - riittävän suuria positiivisia yllätyksiä - kurssinnousun takaamiseksi.


Copyright © Cloverapilaset 1999