james.gif ( 3021 bytes) lehtileikkeet: etusivu
viikon motto: hakusivu
kestoviisaudet: hakemisto

 

Rekrytoinnissa -- kokemus voi olla myös taakka?
t u o r e i m m a t   u u t u u d e t   a p o s t o l i s e s s a   u u t i s k e o s s a

javiiva.gif (1139 bytes)
Cloverapilaset

Keskiviikko 9.9.1998 , klo 21.47

Pätevälle, hyvälle tyypille on nyt kysyntää?

    Samalla kun asenneilmastossa on iän suhteen tapahtunut pientä nousua, kokemuksen merkitys on saanut ristiriitaisia sävyjä. Iän arvostus on myös kokemuksen arvostusta. Mistä siis hämmennys kokemuksen kohdalla? Asia selittyy sillä, että ylipitkien työjaksojen arvostus on laskenut. 20 vuoden työputki samassa työtehtävässä herättää nykyisin vakavan kysymyksen urautuneisuudesta. Jo 10 - 15 vuoden pysyttäytyminen saman tehtävän äärellä voi aiheuttaa pohdintaa liiallisesta turvallisuushakuisuudesta. Herää kysymys - eikö ihminen uskalla hypätä uuteen?

Hyvälle tyypille on nykyisin kysyntää. Pätevyys on rekrytoinnissa aina perusasia, mutta sen lisäksi pitää vielä olla hyvä tyyppi - eli yritykseen sopiva. Hyvä tyyppi ei ehkä ole mikään ihan ryvettymätön tapaus. Intomieli ja uudistushalu näkyy työhistoriassa: hän on saattanut saada kerran tai kaksi kunnolla turpaansa ja oppinut elämästä yhtä sun toista.

Enemmän kuin kysymys varsinaisesta fyysisestä iästä, kysymys onkin osaamis- ja asenneiästä. Kiinnostusta tulisikin mieluummin suunnata tähän suuntaan kuin tuijotella syntymävuoteen. Hakijan aktiivisuus on merkittävä tekijä. Omasta markkina-arvosta huolehtiminen on tärkeää. Ajan tasalla pysyminen on jatkuvan oppimisen suhteen perusvaatimus. Yleisesti ottaen yli viisikymmentävuotiaiden on vaikea työllistyä mutta yksittäistapauksissa tilanne on toinen.

Iästä ja kokemuksesta saa aina väännettyä esiin ongelman, tai syyn siihen, ettei tule palkatuksi: olet liian nuori - tai liian vanha. Sinulla ei ole kokemusta - tai sitten sitä on liikaa - tai se on väärältä alalta. Työntekijät viittaavat helposti ikään silloin kun eivät saa työtä. Se näkyykin asennetutkimuksissa, sillä työttömien työnhakijoiden mielestä 43 vuoden ikä alkaa olla todellinen este työnhakijalle työmarkkinoilla, kun se työhönottajien mielestä on - 48.

Ikäasenteet ovat kuitenkin hiljalleen muuttumassa. Olisi tärkeämpää puhua sopivasta ikäjakaumasta - kuin iästä. Yrityksissä tarvitaan sekä kokemusta ja liiketoiminnallista osaamista - että nuoruuden dynamiikkaa. Noin viisikymppiset suuret ikäluokat istuvat johtavilla paikoilla Suomessa. Heidän ikääntymisensä myötä myös käsitys iästä muuttuu. Tänä vuonna sekä työhönottajat että työntekijät ovat vielä sitä mieltä, että Suomessa urahuippu saavutetaan 47 vuoden iässä. Entä - ensi vuonna?


Copyright © Cloverapilaset 1999