james.gif ( 3021 bytes) lehtileikkeet: etusivu
viikon motto: hakusivu
kestoviisaudet: hakemisto

 

Virtahepoja työpaikalla? -- Raivaa tilaa itsellesi?
t u o r e i m m a t   u u t u u d e t   a p o s t o l i s e s s a   u u t i s k e o s s a

javiiva.gif (1139 bytes)
Cloverapilaset

Sunnuntai 3.5.1998 , klo 14.59

Työelämä tarvitsee vahvoja persoonia?

    Työelämä tarvitsee vahvoja persoonia, sillä vain persoonaksi syntynyt voi tahtoa jotain, viedä asioita eteenpäin.
    Ensin on vain löydettävä se piilotettu persoona.
    Terveet työntekijät pysyvät kaukana sellaisista työyhteisöistä, joissa heidän omille näkemyksilleen ja kokemuksilleen ei ole tilaa.

Työn käsite on muuttunut - olisi tärkeää pohtia myös työntekijän käsitettä. Tulevaisuuden työntekijältä vaaditaan itsenäisyyttä, luovuutta ja yrittäjyyttä. Luovuus, persoonallisuus ja yksilöllisyys ovat taitoja, jotka eivät toteudu, jos ihmisellä ei ole henkistä terveyttä ja selkeää käsitystä omasta identiteetistään. Ihmisen, työntekijän, on uskallettava tulla yhä enemmän subjektiksi. Vain persoonaksi syntynyt ihminen voi tahtoa jotain. Persoonastaan epävarmat ihmiset ohjautuvat ulkoa ja kysyvät, miten voisivat sopeutua ja saada sitä kautta hyväksyntää. Menestyvä yritys ei tällaisia ulkoa ohjautuvia sopeutujia tarvitse.

Kirjassa, Virtahepo työpaikalla, keskeinen teema on kasvussa, oman oikean persoonan löytämisessä. Lähtökohtana on lapsena kehitetyt selviytymismallit, jotka seuraavat ihmistä työpaikalle. Kirjan viesti on, että tiedostamalla omat ja työkavereiden roolit, työn ja ihmisten kehittymistä estävät mallit on rikottavissa. Kaikki kantavat valeminää mukanaan työpaikoille. Vasta kun niiden aiheuttamat lieveilmiöt - virtahevot - nostetaan pöydälle, voi yhteisö ja yksilö kehittyä.

Kipeiden ja vaikeiden asioiden käsitteleminen työpaikoilla on vaikeaa. Suurin ongelma on asioiden esilleotto - virtahepojen kohtaaminen. Monet alkoholiongelmaa hienojakoisemmat ongelmat; työpaikkakiusaaminen, työnarkomania, seksuaalinen häirintä, työyhteisöä myrkyttävä epätasa-arvo, ovat hahmottomia - niistä on vaikea saada otetta.

Epäkohtiin puuttuminen vaatii työpaikoilta kypsyyttä. Onko meillä valmiutta siihen? On hälyttävää, jos olemme jo ihmisinä niin pinnallisten ja lyhytnäköisten arvojen ohjaamia, että meiltä puuttuu kykyä ja halua tukea kasvua ja muutosta toinen toisissamme. On surkeaa, jos alennamme riman niin alas, että sanomme, ettei ihmisistä välittäminen kuulu työpaikoille. Pääasia on, että hän tekee työnsä ja jos ei tee - niin pannaan pois? Tämä ajattelumalli ei ole kovin kaukana todellisuudesta.

Työpaikoilla vilisee virtahepoja juuri siksi, ettei kukaan välitä kenestäkään muusta kuin itsestään. Ne ovat se hinta, jonka olemme olleet valmiit itsekeskeisyydestämme maksamaan.


Copyright © Cloverapilaset 1999