james.gif ( 3021 bytes) lehtileikkeet: etusivu
viikon motto: hakusivu
kestoviisaudet: hakemisto

 

Osaamisen ulottuvuus työihmisen kokonaisuudesta
t u o r e i m m a t   u u t u u d e t   a p o s t o l i s e s s a   u u t i s k e o s s a

javiiva.gif (1139 bytes)
Cloverapilaset

Keskiviikko 25.11.1998 , klo 12.51

Osaamismaisuuden olettaminen totuudeksi?

    Työntekijöiden kompetenssien analysointi ja rakentaminen on hegemoniaa, joka tuntuu valloittaneen aiemman arvioinnin ja koulutuksen nimellä kulkeneet erillistoiminnat - yhdistäen henkilöjohtamisen pirstaleisen kentän selkeän filosofian alle?

Osaamisen nousun tulkinnat tapaavat polarisoitua kahteen näkökulmaan. Yhtäältä uusi ajattelu nähdään retorisena kulissina, jonka takana vanhat työn johtamisen realiteetit edelleen muokkaavat henkilöstön johtamista. Vaihtoehtoisesti osaaminen tunnustetaan tavoittavan aiemmin sivuutetut ammattitoiminnan olellisimmat piirteet ja pyritään saamaan osaamisen paljastama tietoja ja taitoja kantava ihminen esiin jokaisessa yksilössä.

Kyynisen realismin ja varauksettoman dogmatismin rinnalla osaamista voidaan tarkastella kulttuurisena mallina, joka on saavuttanut totuuden aseman. Laajasti katsoen voidaan sanoa, että osaaminen on voittaja kasvatustieteilijöiden kilpailevista ihmiskuvista. Osaaminen kertoo ihmisen olevan perimmiltään erilaisia asioita hallitseva taituri, jonka erityisenä ominaisuutena on kyky hallita kehittyessään yhä moninaisempia ja monimutkaisempia tiedollisia ja taidollisia kokonaisuuksia. Tämä idea vakiintui modernin koulujärjestelmän synnyn mukana.

Uusi pedagoginen metodi pilkkoi ammattitaidot palasiin ja rakensi elementti kerrallaan edistyviä kehityspolkuja. Aiemminhan ammattiin kouluttaminen tapahtui ilman vaihettaista edistymistä - kyvyttömäksi oletettu oppipoika koulittiin monta vuotta kestäneessä harjoittelun prosessissa ja opettelun päätteeksi hänet todettiin täysin päteväksi mestariksi.

Osaava ihminen onkin yksi versio - tai ulottuvuus - työihmisen kokonaisuudesta, eräs perspektiivi perimmäiseen inhimillisyyden moninaisuuteen ja muovautuvuuteen. Osaamisjärjestelmän toiminnan edellytyksenä on ajatus, että työtehtävät voidaan jakaa palasiin, joista puolestaan koostuu kokonaisuus. Kokonaisuus kuvaa eheää yksilöä, joka on kypsä toimimaan itsenäisesti ja vastuullisesti. Strateginen kyvykkyys on eräs tällainen eheys: strategisuus merkitsee kaikkien osa-alueiden tai tekijöiden yhtäaikaista huomioonottamista.

Kokonaisuus asettaa tietyn mormaalin ihmisen mallin, osakimput ja tasot määrittelevät kunkin paikan suhteessa tuohon täyteen ihmisyyteen. Yksilöllisen osaamisaseman tunnustaminen puolestaan on ehto organisaation täysivaltaiselle jäsenyydelle. Jos et tiedä, mikä on osaamisesi tai mitä taitoja hankit seuraavaksi - olet vaillinainen. Toisaalta, jos tunnistat osaamisen itsessäsi, ilmenet silti epäkypsänä. Kypsyyden hahmoon sisältyvä normi vangitsee yksilöt samalla kun se karkaa ihanteena ja arvona tavallisten kuolevaisten tavoittamattomiin.


Copyright © Cloverapilaset 1999