james.gif ( 3021 bytes) lehtileikkeet: etusivu
viikon motto: hakusivu
kestoviisaudet: hakemisto

 

Tiimit eivät opi perinteisin keinoin -- rysäyksellä
t u o r e i m m a t   u u t u u d e t   a p o s t o l i s e s s a   u u t i s k e o s s a

javiiva.gif (1139 bytes)
Cloverapilaset

Sunnuntai 10.5.1998 , klo 13.10

Tiimitaidot omaksutaan kertarysäyksellä?

    Monet yritykset ovat lyöneet päänsä seinään pyrkimyksissään tiimiyttää organisaatiotaan. Tähän on olemassa kaksi perussyytä. On uskottu, että tiimit oppivat taitonsa samalla tavalla kuin yksilöt linjaorganisaatiossa. Toiseksi on kuviteltu, että joukon tiimitaidot omaksutaan ja hallitaan kertapaukun jälkeen.
    Näillä lähtökohdilla päädytään kuitenkin vain pettymyksiin.

Jotta tiimi todella oppisi jotakin, on sen koettava jotakin yhdessä, yhtenä kokonaisuutena. Tiimi saa tästä yhteisen nimittäjän ja pohjan, josta se voi yhdessä ottaa oppia toimintansa kehittämiseksi tosielämän puolella. Jääkiekkojoukkuekin tarvitsee koko joukon eri tasoisia harjoitusotteluita, joista saatuja kokemuksia heti perään puretaan kritiikkipalaverissa - tarkasti. Ja kaikki tämä tehdään todella vain joukkueen varsinaista tehtävää silmälläpitäen.

Tiimitkin tarvitsee käytännön harjoitusotteluita, jotka ovat - ajallisesti - riittävän lyhyitä ja tiiviitä. Tämä varmistaa sen, että tehtäväkokonaisuus pysyy kaikkien mielessä ja siitä, että saadut kokemukset pystytään tehokkasti - ja rakentavasti purkamaan - kritiikkipalavereissa.

Harjoitusotteluhan on itse asiassa kokemukseen perustuvaa oppimista. Yhteisten kokemusten purkaminen näiden harjoitusottelujen jälkeen - kritiikkipalaverissa - muodostavat arvokkaan ja rakentavan osan tiimin oppimisen prosessista.

Kokemusperäisen oppimisen ja tiimiteorioiden rinnakkainen kehitys tarjoavat kuitenkin pohjan kehittää varta vasten yritysten tiimitarpeisiin uusia, haastavia toimintamalleja, joissa tiimin kyvyt ja toimintatavat tulevat selkeästi esille. Siksi tällaisia tiimitehtäviä voi hyvin kutsua haasteiksi - haastepatteristoksi. Tiimin riskinoton kehittämisen puolella kehitettyjen perinteisten köysikurssien varjopuolena on vaikutuksen kapeus ja se, että ne edellyttävät nuoruuden intoa - ja [tai] aika hyvää fyysistä kuntoa?

Tiimien menestyskritereitä kyetään jo tunnistamaan yrityskohtaisesti.
Niinpä on mahdollista kehittää sarja haasteita, joissa kukin tehtävä keskittyy määrättyyn tiimin tehokkuustekijään.


Copyright © Cloverapilaset 1999