Ihmisen oppiminen alkaa mielenkiinnosta?

Oppiminen tapahtuu helpoiten suotuisissa olosuhteissa. Perusedellytykset luovat hyvän kasvualustan?

Mielenkiinto: Ensinnäkin oppijoilla on oltava mielenkiintoa asiaa kohtaan. Käytännön muutostilanteissa mielenkiinto on jo valmiina olemassa, joskus pelonsekaisenakin kysymyksenä: mitä minulle ja meidän osastolle ny tapahtuu? Oppimistilaisuuksissa mielenkiintoa ruokitaan kiinnostavalla materialilla ja kuvilla.

Vastaanottokyky: Koska ihmisen kyky ottaa vastaan informaatiota on rajallinen, kannattaa ennemminkin rakentaa ymmärrettävä kokonaisuus kuin lyödä pöytään tietopakettia toisensa jälkeen.

Johtopäätökset: Ihmisille annetaan mahdollisuus itse työstää saatu informaatio ja lisätietoa jaetaan mielenkiinnon mukaan niin, että jokaisella on mahdollisuus vetää itse johtopäätökset asiasta.Tieto tulee tuoda käsittelyyn sillä tapaa ja sellaisessa muodossa, jotta ihmisillä on mahdollisuus vetää juuri ne johtopäätökset, joihin prosessilla tähdätään.

Soveltaminen: Omat johtopäätökset on saatava testata, ensin harjoituksen avulla ja sitten käytännössä

KLIK!

Backwards