Kielellisiä työkaluja

Kielen ominaisuuksiin kuuluu automaattisesti valintojen tekeminen. Yhden ilmaisun valinta sulkee samalla hetkellä muilta ilmaisuilta tien.

Kielen ominaisuuksiin, kommunikaation kannalta, kuuluu seuraavat merkitykselliset tekijät:

  • Kieli auttaa hahmottamaan. Erityisesti heikosti havaittavat ja abstraktiset tilanteet saavat muotonsa, löytävät todellisuutensa kielessä
  • Kieli luokittelee. Se asettaa kriteerit normaalisuoritukselle. Se kertoo missä suhteessa suoritukset ovat normaalisuoritukseen.
  • Koska muistimme toimii assosiaatioiden kautta, sekä sisällön että ilmaisun tasolla, kieli auttaa muistamaan ja palauttamaan mieleen asioita
  • Metaforisen kielenkäytön avulla voimme ymmärtää yhden asian jonkin toisen asian ehdoilla. Metaforat pystyvät liittämään tiettyyn asiaan uusia merkityksiä.
  • Metaforat muovaavat ihmisten käsityksiä siitä, mitä he huomioivat ja mitä he jättävät huomioimatta. Tämä pätee myös organisaatioiden yhteydessä: jos puhumme rakenteista, alamme nähdä rakenteita.

KLIK!

Backwards