james.gif ( 3021 bytes) lehtileikkeet: etusivu
viikon motto: hakusivu
kestoviisaudet: hakemisto

 

Muutos - Työsuhde ja suhde työhön mullistuvat?
t u o r e i m m a t   u u t u u d e t   a p o s t o l i s e s s a   u u t i s k e o s s a

javiiva.gif (1139 bytes)
Cloverapilaset

Keskiviikko 9.9.1998 , klo 17.01

Työelinkaari? - Paras irti ihmistuotteesta?

  Lama on muuttanut asenteita ja tärkeysjärjestyksiä työelämässä.

  • Varmoja työpaikkoja ei enää ole. Monet miettivät vaihtoehtoja ja turvaverkostoja kaiken varalta
  • Pitkäaikaisia työsuhteita ei enää arvosteta tai ainakin niiden arvostus on vähentynyt.
  • Lojaalisuuden käsite ja ihmisten suhde työhön on muuttunut.
  • Luottamus siihen, että yritys tai yhteiskunta huolehtii on kadonnut. Ihmiset tarttuvat itse asioihin, suunnittelevat tulevaisuuttaan ja ottavat vastuun työelämästään.
  Työelämän selviytyjä ottaa vastuun työurastaan ja vaatii mahdollisuutta itsensä kehittämiseen. Tämän tukeminen on yritykselle kannattava sijoitus.

Yrityksen ja yksilön välillä on uudenlainen yhteys. Työnantajan ja työntekijän yksipuolinen riippuvuussuhde muuttuu kaksisuuntaiseksi. Käytetään termiä win-win, eli suhde kestää niin kauan kuin molemmat osapuolet arvioivat hyötyvänsä siitä. Nykyisin yritykset arvostavat aloitekykyä. Yrittäjyys ja yrittäminen korostuvat, samoin liiketoiminnan ymmärtäminen, kielitaito, ihmissuhdetaidot ja ainakin kohtuullinen tietotekniikan hyväksikäyttö. Jonkun alueen asiantuntemus on perusedellytys yhteistyölle.

Tämä kaikki näkyy jo työpaikkamarkkinoilla.

Oma-aloitteiset ihmiset näkevät uudet mahdollisuudet ensimmäisinä ja tarttuvat niihin. Raegoijat toimivat vasta, kun jokin tapahtuma on heidät ensin käynnistänyt. Passiiviset tulevat kaukana perässä. He ovat jääneet jälkeen sekä koulutuksessa että itsensä kehittämisessä. Työ muuttuu projekteiksi. Aikaisemmin erityisprojektit tarkoittivat hyllyttämistä tai vaarattomaksi tekemistä. Nyt osaavimmat ja joustavimmat saavat mielenkiintoisimmat projektit. Nämä lisäävät heidän osaamistaan ja kokemustaan - ja markkina-arvoaan.

Jos ihminen työmarkkinoilla on tuote, on hänellä tuotteen lailla elinkaarensa. Työelinkaari on 40-45 vuoden mittainen ja luultavasti saman muotoinen kun tuotteen elinkaari. Työelinkaaren sisällä on lyhyempiä elinkaaria. Saman yrityksen palveluksessa olleen henkilön yrityselinkaari on lakipisteessään noin kymmenen vuoden työskentelyn jälkeen. Ajatus elinkaaresta toistuu eri työtehtävissä noin viiden vuoden pituisina jaksoina.

Ihmisen kehittymisprosessiin kannattaa vaikuttaa ennenkuin työelinkaari saavuttaa lakipisteensä. Näin elinkaarta voidaan pidentää saman tehtävän - tai yrityksen sisällä - tai jopa koko työelämää ajatellen.
Urasuunnitelma ei enää tarkoita hierarkkisen etenemisen suunnittelua vaan jatkuvaa oppimista ja kokemuspiirin laajentamista niin, että yksilön arvo työmarkkinoilla säilyy - ja nousee.


Copyright © Cloverapilaset 1999