Mikä on masennustila?

Vakavan masennuksen diagnoosi tehdään, jos potilas on kärsinyt vähintään viidestä - yhdeksän oireen luettelossa mainituista oireista - kahden viikon aikana.

Tällaisia oireita ovat

  • masentunut mieliala
  • mielenkiinnon ja mielihyvän menettäminen
  • merkittävä painon lasku - tai nousu
  • unettomuus tai liiallinen nukkuminen
  • psykomoottorinen kiihtyneisyys tai hitaus
  • väsymys tai voimattomuus
  • arvottomuuden tai kohtuuttoman syyllisyyden tunteet
  • keskittymiskyvyttömyys ja päättämättömyys
  • kuoleman ajattelu tai itsemurha-ajatukset

Uupumus ja burn-out ovat taistelua masennusta vastaan. Ne ovat tunnollista yrittämistä ilman elämän palkintoa.

Masennus on luovuttamista tapahtuneen menetyksen edessä - toiveen ja kehitysmahdollisuuksien menetykset. Silloin pudotaan tai vetäydytään pois sosiaalisesta arvoverkosta. Masennuksen tunnistaminen voi olla vaikeaa. Sitä pidetään helposti normaalina reaktiona.

Vakava masennustila aiheuttaa oireiden alussa lähes puolelle työkyvyttömyyttä. Tutkimuksissa on todettu myös, että työkyky palautuu hitaammin kuin oireiden perusteella olisi odotettavissa.

Masennuksesta toipuu muutaman kuukauden aktiivisen hoidon avulla noin kolmannes. Jos hoito lopetetaan välittömästi oireiden väistyttyä, puolet sairastuu uudelleen puolentoista vuoden sisällä.

Lieväkin masentuneisuus heikentää yleistä toimintakykyä jopa enemmän, kuin elimellinen pitkäaikaissairaus, kuten diabetes tai sepelvaltimotauti. Elimellisesti sairaalla puolestaan masentuneisuus heikentää entisestään toimintakykyä ja hyvinvointia.

KLIK!

Backwards