james.gif ( 3021 bytes) lehtileikkeet: etusivu
viikon motto: hakusivu
kestoviisaudet: hakemisto

 

Luottamuskustannus - kalvaa kasvavaa yritystä?
t u o r e i m m a t   u u t u u d e t   a p o s t o l i s e s s a   u u t i s k e o s s a

javiiva.gif (1139 bytes)
Cloverapilaset

Keskiviikko 2.6.1999 , klo 13.54

Luottamus - ja sitoutuminen - heikkenee?

    Markkinoille perustetuista pienyrityksistä monet ovat päässeet kaipaamaansa kasvuun. Edessä on sama kasvamisen ansa, joka liittyy yrityksen sisäisiin luottamuskustannuksiin. Toiminnan alussa, alle viiden hengen yrityksissä on hyvät edellytykset välttää niin byrokratia, haitallinen hierarkia kuin liiallinen työnjakokin. Alkuvaihe pienyrityksessä voidaan ymmärtää yritysmäiseksi yhteisöksi.

Pienyrityksen alkuvaihetta vetää yrittäjä - tiimin vetäjä ja valmentaja - ja sen jäsenet toimivat kuten tiimejä tällä hetkellä opetetaan toimimaan, monitaitoisesti, toisiltaan oppien, toisiaan auttaen, yhteisvastuullisesti. Toiminnan alussa yritys voi nauttia yritysmäisessä yhteisössä vallitsevia luottamushyötyjä. Tieto kulkee kitatta johdosta henkilöstölle ja päinvastoin. Henkilöstön valvonta ei syö yrityksen varoja.

Toiminnan laajentuessa johto palkkaa työvoimaa hoitamaan yksinkertaisia tehtäviä voidakseen keskittyä mielestään olennaiseen. Tässä vaiheessa jotkut niistä valikoituvat yrityksen pitkäaikaisiksi ja luotetuiksi työntekijöiksi - ydintyövoimaksi. Yrityksen edelleen kasvaessa henkilöstön sitoutuminen ja osaaminen keskimäärin laskee. Työn tuottavuus laskee. Sitä yritetään paikata palkkaamalla lisää opastajia ja esimiehieä. Jokainen rajapinta on luottamuskustannusten lähde. Työn tuottavuuden lasku kiihtyy - kunnes - mekanisointi, automatisointi ja standardointi alkaa tuottaa skaalahyötyjä. Kasvuprosessin tuloksena johdon ja henkilöstön välinen luottamus heikkenee - johto etääntyy yhä kauemmas - vakituisestakin - työvoimasta.

Vähemmän on oltu valmiita keskustelemaan asiakkaan haluttomuudesta maksaa siitä, että yrityksen sisällä tarvitaan tietojen panttaajia tai sisäisiä tiedottajia tai kellokorttien tarkastajia tai siitä, että esimiesten on käytettävä omaa ja alaisten aikaa alaisten motivoimiseen tai sitouttamiseen, jotta ne olisivat joustavia ja tehokkaita. Luottamuskustannusten kasvaessa on syntynyt myös toinen kustannuserä. Kun pienyritys palkkaa uutta työvoimaa, sille ehditään opettaa vain ne asiat, joita tekemään se on palkattu, mutta ei enää kokonaisuutta. Vanhalle työvoimalle ei myöskään anneta aikaa ja tilaisuutta kasvaa uuden työvoiman vetäjiksi, kouluttajiksi ja valmentajiksi. Jokaisessa ammattiryhmässä alkaa olla yhä enemmän niitä, joiden kykyjä tuhlataan. Luottamuskustannusten kasvu ja osaamisen kaventuminen tekevät toimipaikkojen pilkkomisesta yritykselle kannattavan ratkaisun.

Prosessin onnistumisen perusedellytys on se, että pienyrityksen omistaja - tai suuressa yrityksessä toimivan pienen yksikön vetäjä - uskaltaa antaa halukkaille henkilöstön jäsenille tilaisuuden kasvaa kohti yrittäjämäistä toimintatapaa. Omasta yrityksestä tai toimipaikasta tulee tätä menoa johdon ja henkilöstön yhteinen keikka. Omistajan - tai johtajan - on myös uskottava tai tiedettävä, että näin hän hyötyy itse eniten. Ehkä kaikista henkilöstön jäsenistä ei tule - tai ehkä yhdestäkään - samanlaisia yrittäjiä kuin yrittäjä tai johtaja itse on, mutta on syytä selvittää, mitä heistä voi tulla, jotta kaikki kyvyt otettaisiin yrityksen käyttöön. Itseohjautuva tiimi tarjoaa mahdollisuuden kehittää ja testata henkilöstöä pienemmin riskein kuin palkkaamalla siihen ulkoapäin uutta työvoimaa.


Copyright © Cloverapilaset 1999