james.gif ( 3021 bytes) lehtileikkeet: etusivu
viikon motto: hakusivu
kestoviisaudet: hakemisto

 

Kommunikaatiosta -- Sanat ovat johtajan työkalu
t u o r e i m m a t   u u t u u d e t   a p o s t o l i s e s s a   u u t i s k e o s s a

javiiva.gif (1139 bytes)
Cloverapilaset

Sunnuntai 5.7.1998 , klo 18.14

Merkityksen toteuttaja? - Merkityksen luoja?

    Keskimäärin 70 prosenttia johtajien ajasta kuluu erimuotoiseen kommunikointiin. Tästä syystä on perusteltua väittää, että johtajien tärkein työväline on hänen käyttämänsä kieli. Nykyisin on yleisesti luovuttu objektiivisen todellisuuden käsitteestä. Monikan ei usko, että olisi olemassa jokin kaikille yhteinen, kaikkien samalla tavoin aistima maailma.

Suuri osa johtamisesta tapahtuu monimutkaisessa ja ajoittain kaoottisessa ympäristössä, jossa varsinaisia faktoja on vähän. Johtajat eivät pysty kontrolloimaan suurta osaa tapahtumista, mutta he pystyvät vaikuttamaan siihen, miten tapahtunut ymmärretään ja tulkitaan. Todellinen on se mikä nimetään todelliseksi. Tärkeää on se, minkä sanotaan olevan tärkeää. Tämä on osittain kielen ominaisuus. Yhden ilmaisun valinta sulkee samalla hetkellä muilta ilmaisuilta tien.

Manageri on ennenkaikkea merkityksen toteuttaja. Leaderi on taasen merkityksen luoja. Johtajan, leaderin, tärkeäksi tehtäväksi muodostuu vaikuttaminen siihen, miten jokapäiväiset tapahtumat ymmärretään, mikä merkitys useista mahdollisista merkityksistä valitaan. Johtajan tavoitteena onkin merkityksen luominen ja sen muovaaminen sosiaaliseksi faktaksi, arvoksi, standardiksi, joka tekee yhteisen käyttäytymisen mahdolliseksi.

Päivittäisessä johtamisessa kommunikaatio tekee johtajan tehtävän. Se muuntaa johtajan tavoitteet ihmisten toiminnaksi. Puheemme on keino millä saamme muut toimimaan.

Johtajan kyvyistä kertoo, miten hyvin hänen onnistuu saada valitsemansa merkitys hyväksytyksi monista tarjolla olevista merkityksistä. Toiset ihmiset ovat luonnostaan toisia parempia puhujia, kommunikoijia, mutta kaikilla on mahdollisuus kehittää omien viestien tehoa, esimerkiksi käyttämällä kielellisiä työkaluja: tarinoita, metaforia, vastakohtia, iskulauseita ja toistoa.

Omien lähtökohtien, arvojen ja kommunikaation päämäärien selventäminen ja etukäteen miettiminen parantaa valmiuksia löytää oikea vastaus, silloin kun sitä tarvitaan. Johtajan, joka ymmärtää oman maailmansa, on helpompi selittää sitä muille. Myös vastaanottajan näkökulma on hyvä miettiä etukäteen.

Kommunikaatiotilanteen miettiminen etukäteen helpottaa varsinaisen viestin lähettämistä. Etukäteen on mahdollista miettiä myös kulttuurisia eroja, jos keskustelukumppanit tulevat toisesta ikä- tai tapakulttuurista.

Argumenttien ja vasta-argumenttien etukäteen pohtiminen takaa, että ne tulevat varmemmin mieleen, silloin kun niitä todella tarvitaan. Joka lopettaa toisten ymmärtämisen, lopettaa myös omien argumenttien kehittämisen. Joka lopettaa tapahtumien seuraamisen, lopettaa samalla omien argumenttien kehittämisen.


Copyright © Cloverapilaset 1999