james.gif ( 3021 bytes) lehtileikkeet: etusivu
viikon motto: hakusivu
kestoviisaudet: hakemisto

 

Tiimin menestystekijä löytyy -- kokoonpanosta?
t u o r e i m m a t   u u t u u d e t   a p o s t o l i s e s s a   u u t i s k e o s s a

javiiva.gif (1139 bytes)
Cloverapilaset

Tiistai 20.10.1998 , klo 18.57

Pelissä väsynyt tiimi pannaan lepotauolle?

    Tiimiorganisaatio on periaatteessa kaikista organisaatiorakenteista joustavin. Se on se muoto, joka parhaiten kykenee vastaamaan tulevaisuuden muutoksiin. Joustavuusvaatimuksen ohella on tämän vuosikymmenen oleellisimpia tunnuspiirteitä ollut osaamisen yhä voimakkaampi korostuminen kaikkialla. Tämä pitää paikkansa myös yrityksissä - ja tiimeissä.

Tiimin menestyksen perusedellytys on se, että siinä on varmistettu sekä työn edistymisen että tavoitteiden kannalta riittävä osaamisen taso. Tämä osaamisperspektiivi vaatii tiimien kokoonpanolta huomattavaa joustavuutta erityisesti tilanteiden ja tarpeiden muuttuessa. Tiimin kokoonpanoa on oltava valmis muttamaan vaikka kesken kaiken ja siten varmistaa, että kaivossa on jatkuvasti vettä mitä ammentaa. Jääkiekossakin pannaan erikoistilanteissa osaavampi kokoonpano kentälle. Pelissä väsynyt tiimi pannaan lepotauolle ja vaihdetaan virkeisiin voimiin.

Tiimin rakenteessa piilevä menestystekijä löytyy sen kokoonpanosta. Jalkapallojoukkueessakin tarvitaan eri pelityyleillä ja erilaisilla taidoilla pelaavia - toimivan joukkueen aikaansaamiseksi. Vastaava tilanne on yritysten tiimeissä. Ehyt ja tehokas toiminta edellyttää, että tiimissäkin on edustettuna erityyppisiä tiimipelaajia, jotka kukin omilla erikoistaidoillaan varmistavat tiimin työn edistymisen sekä sen tuloksellisuuden. Tiimirooleja kuvaavia järjestelmiä, tiimi-indikaattoreita, on tänä päivänä tarjolla jopa useitakin. Usein ne eivät ole aivan yksiselitteisiä, sillä yksi ja sama henkilö voi kokea olevansa kotonaan kahdessakin tiimiroolissa - mutta onhan tämä tavallista pelikentilläkin.

Tiimirooleissa kysymys on preferensseistä - arvoista. Se että joku pelaaja ei löydä itsessään jotain pelityyliä lainkaan, ei merkitse sitä, että hän ei pystyisi siinä tyylissä pelaamaan. Se merkitsee sitä, että hän ei koe viihtyvänsä siinä tyylissä mikäli hänellä on valinnan varaa. Ei ole olemassa hyviä tai huonoja pelaajatyylejä - on vain erilaisia tyylejä. Niitä on osattava käyttää oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Eli - laitahyökkääjän on oikea aika näyttää erikoistaitojaan kun pallo on tulossa hänen tontilleen.

Tiimiroolien analysointi antaa tiimille ainutlaatuisen tilaisuuden tarkastella mahdollisia rakenteellisia heikkouksia, esimerkiksi: puuttuuko tiimistämme keskushyökkääjä joka vie tehtävän päätökseen?

Jokaiselle tiimijäsenelle on arvokasta tiedostaa, että erityyppisillä tiimipelaajilla on jokaisella oma panoksensa anettavana tiimin hyväksi. Tämän tuloksena tiimin jäsenet hyväksyvät toisensa paremmin - myös heidän heikkoutensa tiimityössä. Samalla myös omien vahvuuksien ja heikkouksien tasapainoinen arvostaminen helpottuu. Panostamalla varsinaisen tiimityön tehokkuuteen voidaan kyllä saavuttaa paljon ja jopa - paikata kokoonpanon heikkouksia.


Copyright © Cloverapilaset 1999