james.gif ( 3021 bytes) lehtileikkeet: etusivu
viikon motto: hakusivu
kestoviisaudet: hakemisto

 

Kokemusperäinen oppiminen - haastepatteristo?
t u o r e i m m a t   u u t u u d e t   a p o s t o l i s e s s a   u u t i s k e o s s a

javiiva.gif (1139 bytes)
Cloverapilaset

Sunnuntai 26.4.1998 , klo 15.38

Urheilumaailmaa helpompi tiimiytyminen?

    Kokemus on osoittanut, että tiimit tarvitsevat, kyetäkseen omaksumaan työstämistaidot jotenkuten kunnolla, vähintään kymmenkunta kierrosta - kritiikkipalaveria. Monissa tämän päivän kiireisissä yrityksissä toivotaan, että tehotiimeiksi kehittyy - jos ei päivässä - niin ainakin kahdessa.
    Urheilumaailmassa mennään harjoitusleirille ja harjoitusotteluita on jatkuvasti. Tehotiimeihin pyrkivinä, yrityksillä on syytä pitää nämä urheilumaailman tiimiopit mielessään.

Yritykselle räätälöity kokonaisuus - haastepatteristo - voidaan hyvällä syyllä kutsua koetehtaaksi, jonne tiimit voivat palata kehittämään itseään yhä uudelleen uusien haasteiden pariin. Tiimien oppimisen ja kehittymisen kannalta haasteilla on monta etua tarjottavanaan:

  • ne voidaan suunnitella ajallisesti lyhyiksi ja siten niissä koetut asiat ovat kaikkien muistissa kritiikkipalaveria silmälläpitäen.

  • monet tiimikäyttäytymisen muodot näkyvät tai purkautuvat haasteissa paljon selkeämmin ja voimakkaammin kuin työpaikalla. Ne ovat siten paljon helpompi nostaa pöydälle työstettäviksi.

  • koska haasteet voidaan luoda juuri määrättyjen tiimivalmiuksien toteamiseen - tai kehittämiseen, ovat ne varsin tarkkoja suuntaukseltaan, eräänlaisia täsmäohjuksia. Tällainen suuntaaminen ei olisi mahdollista työelämän projekteissa.

  • haasteita pystytään lyhyessä ajassa kattamaan laaja tiimivalmiuksien kirjo. Tällaiset haasteet eivät kuitenkaan yksinään toimi kuin vajavaisesti. Mikäli pyrkimyksenä on tehotiimien luominen, on jatkeeksi kehitettävä samantapaisia kritiikkipalavereita kuin joukkuepeleissäkin.

Mitä tarkoituksenmukaisempi ja tehokkaampi tiimin yhteinen kokemus on, sitä paremmin tiimi havahtuu - paitsi parhaisiin - myös tehostamista vaativiin puoliinsa. Oppimiskehityksessä juuri nuo hasteet luovat tuon tiimin yhteisen kokemuksen.

Tiimin työstämistaito on itse asiassa sen menestyksen kulmakivi, koska vain tältä pohjalta tiimi voi korjata toimintaansa ja näin parantaa tehokkuuttaan. Korjauspäätösten toimivuutta ja tehoa voi sitten mitata uudessa haasteessa ja näin onkin sitten tiimin kokemusperäinen oppimisympyrä sulkeutunut ensimmäisen kerran.


Copyright © Cloverapilaset 1999