james.gif ( 3021 bytes) lehtileikkeet: etusivu
viikon motto: hakusivu
kestoviisaudet: hakemisto

 

Vain muutos on pysyvää? - - Henkilöstön silmin?
t u o r e i m m a t   u u t u u d e t   a p o s t o l i s e s s a   u u t i s k e o s s a

javiiva.gif (1139 bytes)
Cloverapilaset

Sunnuntai 17.5.1998 , klo 21.29/small>

Tarve kehittymiseen - muutosvastarintaan?

    Erilaisen tulevaisuuden kohtaaminen edellyttää uudenlaista ajattelua ja erilaisia toimintatapoja. Puheet muutoksen tarpeesta eivät ole harhaa. Kehittyminen on yhtä välttämätöntä - - kuin muutosvastarinta on luonnollista. Johdon tulisi arvioida omaa toimintaansa yhtä paljon kuin organisaation toimintaa. Aivan liian usein korostetaan uuden menetelmän hyvyyttä ja vanhan huonoutta. Nöyryyttämiskulttuuria? Pahimmassa tapauksessa syyllistetään nimittäin henkilöstöä.

Organisaatiot etsivät nykyään henkilöstöstään -- tiimitoimintaa -- aktiivisuutta -- oma-aloitteisuutta -- avointa vuorovaikutusta -- itseohjautuvuutta -- vastuullisuutta. Ihmisten halutaan sanovan mielipiteensä ja ottavan aktiivisesti osaa kehittämiseen. Mutta millä keinoilla tämä tehdään? Pakottamalla ja uhkaamalla? Teidän täytyy muuttua - on pakko kehittyä. Ilman muutosta työpaikat häviävät.

Missä ovat kannustus ja avoin vuorovaikutus? On tilanteita, joissa johto on miettinyt muutostarvetta kuukausia ja vähitellen ymmärtänyt mistä on kysymys - ja mitä se haluaa. Sen jälkeen henkilöstön pitää omaksua sama asia muutamassa päivässä - katsomalla kalvoja.
Johto lähestyy asiaa ikäänkuin henkilöstö olisi itse keksinyt vanhat työskentelytapansa. On väärin syyllistää ihmisiä sellaisista asioista, joita he tekevät aikaisempien määräysten pohjalta.

On myös lukuisia yrityksiä, joissa uudet toimintatavat rakennetaan yhteistyössä ja avoimesti keskustelemalla. Järkevät, tehokkaat ja sujuvat toiminnat innostavat johtoa. Ne innostavat myös työntekijöitä. Ei liene helppoa löytää ihmisiä, jotka kertovat nauttivansa siitä, että työt tökkivät, laatu on huonoa, tieto pätkii - ja että asiat hoidetaan sekavasti.

Jo se seikka, että moni yritys on vielä hengissä kertoo, että monet asiat on tehty oikein ja vastuuntuntoisesti. Kun tällainen puoli tuodaan esiin, kokee henkilöstö olevansa tärkeä voimavara ja lähtee helpommin mukaan kehittämiseen. Kehittyminen on monelle ihmiselle herkkua - se antaa uutta sisältöä työhön - uusia haasteita ja vaikutusmahdollisuuksia. Luonnollisesti on joskus käytettävä pakkoa. Uusien tapojen opetteleminen on vaikea ja hidas prosessi. Tuttu malli aivoissa merkitsee turvallisuutta. Pieniäkin epäonnistumisia kohdatessaan ihmiset lipsahtavat helposti vanhalle ladulle. Näissä kohdissa tarvitaan käskyjä.


Copyright © Cloverapilaset 1999