Kolme eri - tiimirooli-indikaattoria

Tiimirooleja kuvaavia järjestelmiä, tiimirooli-indikaattoreita, on tänä päivänä tarjolla useitakin. Usein ne eivät ole aivan yksiselitteisiä, sillä yksi ja sama henkilö voi kokea olevansa kotonaan kahdessakin tiimiroolissa - mutta onhan näin myös pelikentillä.

Tunnetuin niistä on englantilaisen M.Belbinin 1980-luvulla tekemä varsin perusteellinen ja hyvin dokumentoitu tutkimustyö. Belbin tunnistaa kahdeksan roolia, joilla kullakin oli tärkeä merkitys tiimin menestykselle. Hän nimesi nämä roolit hyvin kuvailevin sanoin, kuten puheenjohtaja-koordinaattori, arvioija - ja muotoilija. Belbin pystyi vakuuttavasti osoittamaan, että hänen indikaattorinsa kykeni ennustamaan tutkittavien tiimien suorituskykyä ja aivan erityisesti niiden mahdollista epäonnistumista. Tässä kannattaa ehkä myös todeta Belbinin mielenkiintoinen havainto, että mitä älykkäämpi tiimi oli, sitä suurempi oli epäonnistumisen todennäköisyys.

Toisen tiimin indikaattorin takana ovat C.Margerison ja D.McCann Australiasta. Heidän tiimiroolinsa pohjautuvat C.Jungin luomaan typologiaan. Tässäkin on kahdeksan perustyyppiä mutta nimet poikkeavat edellisestä selvästi, esimerkiksi innovaattori, organisoija - ja tarkastaja. Monet tunnetut ja maailmanlaajuiset yritykset hyödyntävät tätä järjestelmää tiimeissään.

Kolmas tiimirooli-indikaattori on amerikkalaisen G.Parkerin kehittämä tiimisovellus David Merrilin 1960-luvulla kehittämästä sosiaalisista kanssakäymistyyleistä. Tämäkin perustuu Jungin ajatuksiin, mutta perustyyppejä on tässä enää vain neljä. Se on siten edellisiä yksinkertaisempi, mutta siksi myös selkeämpi - ja siten nopeammin omaksuttavissa ja hahmotettavissa. Parkerin pelaajatyypit ovat: myötävaikuttaja, innostaja, sovittelija - ja kyseenalaistaja.

KLIK!

Backwards