james.gif ( 3021 bytes) lehtileikkeet: etusivu
viikon motto: hakusivu
kestoviisaudet: hakemisto

 

Juhlapuheissa ikääntyvä työvoima on voimavara?
t u o r e i m m a t   u u t u u d e t   a p o s t o l i s e s s a   u u t i s k e o s s a

javiiva.gif (1139 bytes)
Cloverapilaset

Sunnuntai 28.6.1998 , klo 19.56

Ikäjohtaminen - on suomalainen innovaatio?

    Parin vuoden sisällä 50- 60 ikäisten suomalaisten määrä lisääntyy 170 000. 55-vuotiasta on työssä noin neljä viidestä, kuusikymppisistä noin kolmannes - ja yli 62-vuotiaista enää runsaat kymmenen prosenttia. Samaan aikaan työmarkkinoilla kysytyin työvoimaväestö, 25-49 ikäisiä, on 150 000 vähemmän. Työvoiman kysyntä ja tarjonta alkavat lähestyä, ainakin näissä ikäluokissa, tasapainotilaa. Voidaan hyvällä syyllä olettaa, että työttämyys on saavuttamassa hallitusohjelman tavoitteen - puoliintumisen - parin vuoden sisällä.

Työkyky ei ole iästä kiinni, kunhan oikeat toimenpiteet tukevat työkyvyn ylläpitämistä ja kehittämistä. Ikääntyneitä ihmisiä ei voi käsitellä samalla tavalla kuin nuoria. Esimiehen on osattava keskustella - ja perustella tekemänsä ratkaisut.

Ikäjohtamisen perusta on omassa ikäasenteessa. Jos asenne omaan ikääntymiseen on negatiivinen, heikkouksia löytyy myös kolleegoista ja työntekijöistä. Yhteistyön tukeminen on ikäjohtamisen toinen taitoalue. Hierarkisesti johdettu työyhteisö ei tuota niin hyvää työkykyä kuin tiimi-, kimppa- ja ryhmätyömuotojen tukeminen.

Töiden suunnittelussa punnitaan todellisen johtajan taidot. Iän myötä ihmisen voimavarat muuttuvat, ja hyvä johtaja havaitsee työntekijän sekä positiiviset että negatiiviset muutokset. Tehtäviä tulisi muuttaa siihen suuntaan, mihin ihmiset vahvistuvat.

Yhtenä ikäjohtamisen perustaitona on pidettävä myös esimiesten kommunikointikykyä. Seniorikunta tarvitsee usein enemmän aikaa, irtaantua käytetyistä menetelmistä ja sopeutua muutoksiin, kuin nuorempi väki. Esimiehen on osattava kuunnella ja arvostaa kokeneiden työntekijöiden ajatuksia.

Miksi työelämä karttaa elämänkokemusta? Siksikö, että ihmisistä halutaan ottaa kaikki irti niin kauan kuin kaikki on vielä otettavissa? Ovatko työelämässä vallitsevat arvot niin pinnallisia, ettei sinne mahdu elämänkokemukseen perustuvaa viisautta ja arvokkuutta? Jos työnantaja suosii vain nuoria työntekijöitä, se toimii lyhytnäköisten arvojen pohjalta.

Taitotalkoissa vakuutettiin kuulijoille, että ikääntyvä työvoima ei ole uhka - vaan mahdollisuus. Tilaisuuden jälkeen kuuli monen epäilevän puheita: niin karvaita ikäsyrjinnän kokemuksia on hyvin koulutetuillakin kansalaisilla.

Yli nelikymppiset eivät ole työnhakijoina mitenkään houkuttelevia. Sen sijaan heidät on todettu hyviksi - työntekijöinä. Edistyksellisemmät yritykset ovat alkaneet panostaa ikääntyneiden työntekijöidensä koulutukseen ja työkykyyn. Erilaiset työkyvyn kohottamisprosessit ovat nyt suosiossa.

Moni näkee näissäkin prosesseissa vaaransa. Työterveystoimi kartoittaa prosessiin oasllistuvien terveydentilan tarkasti. Ettei terveydentilastakin nyt vaan tulisi uusi syrjinnän väline? Yleisönosastoilla on jo nyt näkynyt valituksia siitä, että sairasteleva työntekijä on joutunut työpaikallaan esimiehen kiusan kohteeksi.


Copyright © Cloverapilaset 1999